Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย
ประสบการณ์ทางธรรม
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ค่ายคุณธรรมเน้นคุณภาพ
2 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
3 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
4 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559
5 ประสบการณ์ ของ นักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559
6 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2559
7 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559
8 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนโตนดพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559
9 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2559
10 โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
11 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรือนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม และ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2559
12 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2559
13 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2559
14 เชิญชม วิดีโอ องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานิยปูชา ปัญญาศาลา (ห้องสมุด) ณ วัดวะภูแก้ว ต.เกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
15 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2559
16 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2559
17 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2559
18 ประสบการณ์ ของ ครู จาก เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2559
19 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2559
20 พลิกจิตได้ในเวลาสั้น ๆ
21 สร้างคนดีด้วยวิธีที่เก่าแก่ที่สุดแต่ทันสมัยที่สุด
22 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ออกรายการ "เจาะใจ" และ รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ"
23 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2558
24 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
25 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558
26 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
27 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
28 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2558
29 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2558
30 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 1
31 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 2
32 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา, โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2558
33 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2558
34 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2558
35 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558
36 เชิญชม วิดีโอ ชาวโคราชกว่า 3 หมื่น สวมเสื้อม่วง เดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ”
37 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
38 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
39 พระพุทธศาสนานิกายเซน
40 เปิดปม : อนาคตวัดบ้านไร่
41 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 2 และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2558
42 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 1 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2558
43 เชิญชม วิดีโอ โคราชทำบุญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มรณภาพครบ 15 วัน
44 เบื้องหลังโปสเตอร์ในตำนาน "กูเลิกบุหรี่แล้ว" หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
45 เพลงเทพเจ้าด่านขุนทด จาก "แอ๊ด คาราบาว"
46 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558
47 เปิดประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
48 เชิญชม วิดีโอ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ประจำปี 2558
49 เชิญชม วิดีโอ แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล พ.ศ. 2558
50 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก ร.ร. ลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2558
51 เชิญชม วิดีโอ ทศชาติชาดก
52 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก กศน. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557
53 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2557
54 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนภัทรบพิตร และ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
55 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2557
56 เชิญชม วิดีโอ บรรยายธรรม เรื่อง "จิตสดใส ใจเบิกบาน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 กันยายน 2557
57 เชิญชม วิดีโอ The Biography of Lord Buddha
58 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2557
59 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
60 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2557
61 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2557
62 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนเมืองคง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2557
63 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557
64 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ย. 2557
65 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557
66 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ค. 2557
67 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
68 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
69 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
70 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
71 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
72 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
73 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
74 เชิญชม วิดีโอ โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง
75 เชิญชม วิดีโอ สังคายนาพระไตรปิฎก
76 เชิญชม วิดีโอ ตำนานพระแก้วมรกต และเครื่องทรงพระแก้วมรกต 3 ฤดู
77 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
78 เชิญชม วิดีโอ บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
79 เชิญชม วิดีโอ เมื่อพระพุทธศาสนามาถึงสุวรรณภูมิ และ พระศรีมหาโพธิ์
80 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ก.ค. 2557
81 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค. 2557
82 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2557
83 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 2557
84 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสูงเนิน และ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2557
85 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 2557
86 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2557
87 เชิญชม วิดีโอ นิทรรศการ สังสารวัฏ วงจรแห่งทุกข์ (มิติแห่งภพภูมิ, ชีวิตหลังความตาย)
88 เชิญชม วิดีโอ ห้องนิพพาน พระพุทธเมตตา, พระอรหันตธาตุ และ รูปหล่อจำลองพระอริยสงฆ์
89 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตแห่งเขาเล่อซาน พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดของประเทศจีน
90 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรองพิทยาคม และโรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค. 2557
91 ธรรมะกับการเลือกตั้ง (คำเตือนของหลวงตา)
92 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธ.ค. 2556
93 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรอง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2556
94 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 2556
95 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมวัดใน จ.อ่างทอง วัดป่าโมกวรวิหาร และ วัดขุนอินทประมูล
96 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. 2556
97 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ต.ค. 2556
98 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "เตรียมพร้อมกับความผันผวนของชีวิต"
99 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2556
100 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ย. 2556
101 เชิญชม วิดีโอ ธรรมศาลา (Dharamsala)...เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต และ สนทนากับ ทะไลลามะ องค์ที่ 14
102 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย. 2556
103 ประสบการณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 2556
104 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก รร.เริงรมย์วิทยาคม, รร.เฉลียงพิทยาคม, รร.บ้านห้วยบง และ รร.กุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 2556
105 เชิญชม วิดีโอ พุทธศาสนาธิเบต พระราชวังโปตาลา กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต
106 ประสบการณ์ ของ นักศึกษา กศน. อ.หนองกี่ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ค. 2556
107 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 2556
108 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ค. 2556
109 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 1 วัฏสงสาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย
110 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 2 บำเพ็ญทานบารมี
111 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 3 วิริยะบารมี
112 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 4 กงกรรมกงเกวียน
113 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 5 แสงธรรมส่องทาง
114 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 การแสดง "ป่าหิมพานต์เริงระบำ"
115 เชิญชม วิดีโอ บรรยากาศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
116 เชิญชม วิดีโอ รูปหุ่นขี้ผึ้งพระบูรพาจารย์ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
117 เชิญชม วิดีโอ บทสวด คาถามงคลจักรวาฬทั้ง 8 ทิศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
118 เชิญชม วิดีโอ บทสวดบารมี 30 ทัศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
119 เชิญชม วิดีโอ บทสวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
120 ชีวประวัติโดยย่อของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
121 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ โรงเรียนสูงเนิน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2556
122 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา และ โรงเรียนครบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2556
123 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2556
124 เชิญชม วิดีโอ วัดลอยฟ้า ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน (Hanging Monastery, Hengshan, Shanxi)
125 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ค. 2556
126 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ค. 2556
127 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 10 - 14 พ.ค. 2556
128 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
129 เชิญชม วิดีโอ งานพิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
130 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนดิลก เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
131 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
132 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง) ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
133 เชิญชม วิดีโอ พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล บรรยายธรรม เรื่อง "พลังจิต" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
134 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "สร้างจิตให้เป็นอิสระ" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
135 เชิญชม วิดีโอ อ.กฤติยา กาญจนเตมีย์ บรรยายธรรม เรื่อง "ทุกข์เพื่อสุข" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
136 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ปฐมนิเทศ ผู้ต้องขัง ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
137 ประสบการณ์ นักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556
138 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง กรมการปกครอง และ นักศึกษา ปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
139 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศจีน
140 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์
141 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยาย หัวข้อเรื่อง "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต สู่ทางสว่างแห่งปัญญา"
142 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2556
143 ประสบการณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2556
144 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 1
145 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 2
146 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง)
147 เชิญชม วิดีโอ เทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง ตอน กำเนิดเทพบุตรวานร
148 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร และ ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2555
149 เชิญชม วิดีโอ ตอนอวสานของเทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง
150 เชิญชม วิดีโอ วันบูรพาจารย์ ปี 2555 ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
151 เชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ " เรื่องพระมหาชนก ตอน ข้ามทะเลเด็ดเดี่ยว "
152 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ต้นตระกูลกรรมฐาน เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
153 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระครูสุทธิวรญาณ เรื่อง ทำไมปัจจุบันไม่ค่อยมีคนเข้าวัด เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
154 เชิญชม วิดีโอ การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันบูรพาจารย์ ปี 2555 โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน
155 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2555
156 เชิญชม วิดีโอ ประกอบดนตรี The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions
157 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2555
158 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555
159 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
160 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2555
161 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2555
162 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
163 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 1)
164 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 2)
165 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2554
166 เชิญชม วิดีโอ หูตั้ง สุนัขระลึกชาติ โดย คุณมาลี สร้อยพิสุทธิ์
167 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี Om Mani Padme Hum (โอมมณีปัทเมฮุม)
168 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 2
169 เชิญชม วิดีโอ ทำบาปกับพ่อแม่ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
170 เชิญชม วิดีโอ การพิจารณาธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
171 เชิญชม วิดีโอ หมดอาลัยตายอยากกับไม่อยากมีอยากได้ต่างกันอย่างไร โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
172 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 1
173 เชิญชม วิดีโอ พญานาค มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
174 เชิญชม วิดีโอ ลูกกรอก หรือ กุมารทอง มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
175 เชิญชม วิดีโอ การถอดจิตทำได้จริงและผีมีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
176 เชิญชม วิดีโอ ทำไมจึงเกิดอาการตัวหมุน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
177 เชิญชม วิดีโอ คุ้นเคยกับสถานที่ที่ไม่เคยไป โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
178 เชิญชม วิดีโอ การทำแท้ง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
179 เชิญชม วิดีโอ พลังน้ำพระพุทธมนต์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
180 เชิญชม วิดีโอ สัมมาสมาธิ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
181 เชิญชม วิดีโอ เรื่องของฤทธิ์กับจิตหมดกิเลสเป็นคนละเรื่อง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
182 เชิญชม วิดีโอ เปลี่ยนชะตาชีวิตวิถีพุทธ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
183 เชิญชม วิดีโอ ทางไปของจิตหลังความตาย : สังสารวัฏ 31 ภพ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
184 เชิญชม วิดีโอ ข้อพิสูจน์ว่า ตายแล้วไม่สูญ 4 ประการ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
185 เชิญชม วิดีโอ ทำความเข้าใจเรื่องจิต โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
186 เชิญชม วิดีโอ เรือนจำ เรือนธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
187 เชิญชม วิดีโอ งานทอดกฐิน ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2555
188 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาใน ประเทศจีน
189 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
190 เชิญชม วิดีโอ ไว้อาลัยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และชีวประวัติโดยสังเขป
191 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมความงามของวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สถานที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
192 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธรูป จากจุดกำเนิดสู่สมัยสุโขทัย
193 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ นักศึกษาแพทย์ปี 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
194 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธเจ้า The Life of the Buddha
195 เชิญชม วิดีโอ วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
196 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)
197 เชิญชม วิดีโอ ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
198 เชิญชม วิดีโอ About UNICEF ยูนิเซฟคือใคร
199 เชิญชม วิดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา - ต่อต้านคอร์รัปชั่น
200 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ ร.ร.มัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555
201 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2555
202 เชิญชม วิดีโอ รายการเรื่องจริงผ่านจอ เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
203 เชิญชม วิดีโอ ตักบาตรพระ ๒๒,๖๐๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา
204 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน และ ประวัติพระถังซัมจั๋ง
205 เชิญชม วิดีโอ Soundtrack Journey to the West 西遊記 (ไซอิ๋ว, ประวัติพระถังซัมจั๋ง)
206 เชิญชม วิดีโอ ภายในวัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
207 เชิญชม วิดีโอ "เจาะใจนักโทษชาย" หลังจากการปฏิบัติธรรม
208 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม แนะนำบทสวดมนต์ และ สอนวิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
209 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ โครงการเรือนจำ เรือนธรรม
210 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "จิตอรหันต์ จิตปุถุชน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
211 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "เสริมบุญ สร้างบารมี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" โดย พระอาจารย์เผด็จ ติสโร
212 เชิญชม วิดีโอ การเสวนา "มหัศจรรย์วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำโขง"
213 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "ค้างคาวกินกล้วย พม่ากองยาว" โดยคณะนักร้องประสานเสียง Korat City Chorus งาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2555"
214 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.จักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2555
215 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
216 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เดอะมิวสิคัล" ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
217 เชิญชม วิดีโอ เทียนพรรษาวัดใหม่สระปทุม ชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษาประเภท ก. ประจำปี 2555
218 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดบารมี 30 ทัศ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555
219 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ ในประเทศจีน ลาว และ เกาหลี
220 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555" ระหว่างวันที่ 2 - 4 ส.ค. 2555
221 เชิญชม วิดีโอ คุณธรรม 5 ข้อ ของลุงโฮ
222 เชิญชม วิดีโอ เด็กเอาถ่าน
223 เชิญชม วิดีโอ คนหนุ่มสาวเวียดนาม
224 เชิญชม วิดีโอ ธุดงค์ วิถีแห่งปัญญา
225 เชิญชม วิดีโอ เยาวชนแถวหน้า
226 เชิญชม วิดีโอ ชุมชนบ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
227 ค่ายยุวชนศาสนสัมพันธ์
228 ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์
229 ถึงเวลาคุณธรรมนำสังคมไทย
230 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล
231 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพบัณฑิต
232 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การทำสมาธิภาวนา
233 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ
234 เชิญชม วิดีโอ ชีวิตหลังความตาย ตายแล้วไปไหน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
235 เชิญชม วิดีโอ ศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
236 5 บุคคลเปลี่ยนโลกทั้ง ๆ ที่อยู่ในคุก
237 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2555
238 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สูงเนิน และ ร.ร.มิตรภาพวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 กรกฎาคม 2555
239 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เหลืออยู่"
240 เชิญชม วิดีโอ "เรือนจำ เรือนธรรม"
241 เชิญชม ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่อง "นกตัวสุดท้าย "
242 เชิญชม วิดีโอ "ภารกิจแผ่นดินสะอาด ขยะความดี"
243 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "เนรคุณ ข้าวก้นบาตร"
244 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "18 มงกุฏ อ้างช่อง 7 ลวงโปรโมทวัด สูญเงินเปล่าเกือบ 20,000"
245 เชิญชม วิดีโอ "คุณธรรมของเด็ก ๆ"
246 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
247 เชิญชม วิดีโอ "บริโภคด้วยปัญญา ทางเลือก ทางรอด"
248 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับพุทธประวัติ
249 ประมวลคำศัพท์ทางพุทธศาสนา
250 แบบทดสอบพุทธสถาน
251 แบบทดสอบพุทธประวัติ
252 เชิญชม วิดีโอ "รักนวลสงวนตัว"
253 เชิญชม วิดีโอ "พี่สอนน้อง"
254 เชิญชม วิดีโอ "ค่ายสุดยอดผู้นำคุณธรรม"
255 เชิญชม วิดีโอ "หมากรุก หมากชีวิต"
256 เชิญชม วิดีโอ "ห้องสมุดสร้างคน"
257 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 2555
258 เชิญชม วิดีโอ "หนึ่งเดียวกันในความหมายหลากหลาย"
259 เชิญชม วิดีโอ "ปลูกความดีที่สัตยาไส"
260 เชิญชม วิดีโอ "โรงเรียนวิถีพุทธ"
261 เชิญชม วิดีโอ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา"
262 เชิญชม วิดีโอ "เครื่องมือลดทุกข์"
263 เชิญชม วิดีโอ "เด็กรักษ์ป่าพรุ"
264 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง"
265 เชิญชม วิดีโอ ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
266 เชิญชม วิดีโอ อุ๊ยสอนหลาน
267 เชิญชม วิดีโอ ปลูกปัญญา
268 เชิญชม วิดีโอ ความสุขที่เลือกได้ (จิตอาสา)
269 ด้วยจิตอาสา เปิดตาเปิดใจ
270 สุขจากการให้ ให้ด้วยใจที่เบิกบาน
271 เชิญชม วิดีโอ ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง ถ้ำหินทางพระพุทธศาสนาของจีน
272 เชิญชม วิดีโอ "การเข้าถึงคำสอน" โดย พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง
273 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระเทพรัตนดิลก เนื่องในโอกาส ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13 ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
274 วงเวียนแห่งกรรม
275 เชิญชม วิดีโอ ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา
276 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2555
277 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 2555
278 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
279 เชิญชม วิดีโอ "ธรรมะของการใช้ชีวิตประจำวัน" โดย พระอุดมประชาธร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ
280 เชิญชม วิดีโอ เทศกาลเฉลิมฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา
281 ชยสาโรภิกขุ พูดถึงหนังเรื่อง CRAZY WISDOM
282 พระไพศาล วิสาโล พูดถึงหนังเรื่อง An Army of Peace
283 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
284 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
285 เชิญชม วิดีโอ "ปลุก..หัวใจผู้หญิง..สู่การเป็นหัวใจแม่..หัวใจโพธิสัตว์" โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
286 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
287 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ (หลวงปู่เณรนิรนาม 1 ใน 5 ศิษย์เอกของพระบรมครูพระธรรมเทพโลกอุดร)
288 เชิญชม วิดีโอ การเข้าถึงพระโพธิญาณ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
289 เชิญชม วิดีโอ พุทธเยาวชนคนดี 2600 ปี โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
290 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ในมหามงคลสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
291 เชิญชม การแสดงแสงสีเสียง "ชุดย้อนรอยตำนานองค์พระปฐมเจดีย์" ณ จ.นครปฐม
292 เชิญชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมเส้าหลิน เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศไทย
293 เชิญชม นิทรรศการมัลติมีเดีย “มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า” จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน
294 เชิญชม วิดีโอ พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
295 เชิญชม วิดีโอ ปุจฉา-วิสัชนา โดย พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ภาค 1
296 นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ
297 กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า
298 การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
299 เชิญชม วิดีโอ ครอบครัว OK ถ้าจิตใจไม่โลเล โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
300 ปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ความหมายของพุทธชยันตี
301 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
302 เชิญชม วิดีโอ ร่วมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี ปุจฉา - วิสัชนา โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
303 เชิญชม วิดีโอ อัฐิธาตุ ของ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
304 เชิญชม วิดีโอ เพลง ทำดีได้ดี โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
305 เชิญชม วิดีโอ เพลง ศีล 5 โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
306 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ (หลวงปู่เณรนิรนาม 1 ใน 5 ศิษย์เอกของพระบรมครูพระธรรมเทพโลกอุดร
307 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้ารู้อะไร
308 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ชั้น ม.4 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ค. 2555
309 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราเรียนรู้อะไร ใน 26 สัมพุทธศตวรรษ ของ พระพุทธศาสนา
310 เชิญชม วิดีโอ ปุจฉา-วิสัชนา โดย พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ภาค 2
311 เชิญชม วิดีโอ สิ่งที่ควรอธิษฐาน 4 อย่าง
312 เชิญชม วิดีโอ วัยรุ่น - วัยรัก
313 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ
314 เชิญชม วิดีโอ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
315 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ธรรมบรรยาย โดย ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์
316 เชิญชม วิดีโอ ดร.สนอง วรอุไร ตอบปัญหาธรรมะ
317 เชิญชม วิดีโอ รู้แจ้ง รู้ไม่แจ้ง
318 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตอบปัญหาธรรมะ
319 เชิญชม สารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า ตอน 2
320 เชิญชม วิดีโอ ร่มเย็นด้วยปัญญา ผาสุกด้วยกรุณา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
321 เชิญชม วิดีโอ อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
322 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13
323 เชิญชม สารคดี กุสินารา สถานที่่ปรินิพพาน
324 เชิญชม สารคดี สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
325 เชิญชม สารคดี พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
326 เชิญชม สารคดี ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
327 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
328 เชิญชม วิดีโอ สยามประเทศรับพระพุทธศาสนา
329 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์
330 เชิญชม วิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
331 ชมสารคดี เสียงร้องขอชีวิต ที่ไม่มีใครได้ยิน
332 ชมสารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า
333 เชิญชม วิดีโอ วิสาขบูชา พุทธบารมี พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ
334 เชิญชม วิดีโอ อัฐิธาตุ ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
335 ขอเิชิญร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ ถวาย องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
336 เชิญชม วิดีโอ ยามทุกข์ ยามเดือดร้อน ยามเจ็บไข้ ยามมีภัย ใครเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
337 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะอยู่ที่กายกับใจ
338 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผู้บริหาร, ครู, เจ้าหน้าที่)
339 เชิญชม วิดีโอ รู้จักวัฏฏะสงสาร 31 ภูมิ
340 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร
341 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ กิจกรรมทำบุญ วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2555
342 เชิญชม วิดีโอ ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะ
343 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (1)
344 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (2)
345 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (3)
346 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน
347 เชิญชม วิดีโอ ตายแล้วไม่สูญ มีการเวียนว่ายตายเกิด
348 เชิญชม วิดีโอ พระคุณอันยิ่งใหญ่
349 เชิญชม วิดีโอ บวชใจ 3 วัน และ เคล็ดลับการทำบุญ
350 เชิญชม วิดีโอ กว่าจะคลอด เลือดนักสู้
351 เชิญชม วิดีโอ กรรมจากการทำแท้ง
352 เชิญชม วิดีโอ มหันตภัยใกล้ตัว
353 เชิญชม วิดีโอ พระมหากษัตริย์่ยอดกตัญญู
354 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พลังจิต-พลังจักรวาล
355 คุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ทางจิต
356 นิค วูจิซิค (Nick Vujicic) คลิป วิดีโอ ประวัติชายไม่มีแขน-ขา แต่ใจสู้ ชมแล้วได้กำลังใจใช้ชีวิตต่อไป ขึ้นอีกเยอะ
357 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร วิทยาลัยพุทธศาสนาและปรัชญา
358 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานปฏิบัติธรรม ของ อบต.โนนแดง (ผู้สูงอายุ)
359 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่ Version 2
360 เชิญชม วิดีโอ กำเนิดชีวิต
361 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ ตอบปัญหาธรรมะ (ปุจฉา-วิสัชชนา)
362 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอน คนเราตายแล้วไปไหน
363 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส
364 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา
365 ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต
366 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะของจริง
367 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
368 ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการทำบุญ ใน เตรียมเสบียงบุญ
369 ประวัติ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
370 วิดีโอ ประวัติ วัดวะภูแก้ว
371 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555
372 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน วัดป่าสาลวัน
373 เชิญชมวิดีโอ 91 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
374 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
375 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
376 แค่ 5 วัน ... ฉันยังทำได้
377 วิดีโอ เสวนาภาษารัก ภาษาธรรม เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2555 ณ วัดป่าสาลวัน
378 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สวดมนต์ 1,000 คู่ สู่แสงธรรมข้ามคืน ณ ลานบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
379 เชิญชม วิดีโอ ชีวประวัติ พระเดชพระคุณพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย )
380 สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555
381 วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม สอนเด็ก นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย
382 วิดีโอ พาเที่ยว วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
383 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่
384 วิดีโอ สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2555
385 เศรษฐีใจบุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี , นางวิสาขา ,นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ , นายบิล เกตส์
386 วิดีโอ พาเที่ยว บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
387 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ สวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ม.ค. 2555 ณ วัดวะภูแก้ว
388 อานิสงส์ของการสวดมนต์
389 ธรรมทรรศน์จากวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
390 การแสวงหาทางจิตวิญญาณ นิพพานแล้วไม่สูญ
391 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1) 'มรณสติ' ...เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
392 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2) มาตรฐานพระแท้
393 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (3) หัดตาย... ก่อนที่จะถูกบังคับให้ตาย
394 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (4) เห็นความตายในนิมิต
395 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (5) ปาฏิหาริย์แท้ - ปาฏิหาริย์เทียม
396 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (6) พบหลวงตามหาบัว... พบมิติแห่งจิต
397 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (7) ประสบการณ์แห่งนิพพาน
398 ธรรมะพระป่า จากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ถึง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
399 การอบรมพัฒนาจิต "ดุจช่างศรดัดลูกศร"
400 จิตกับการพัฒนาจิต
401 ทำความเข้าใจกับเรื่องของจิต
402 การพัฒนาจิต
403 ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
404 จากครู...ถึงศิษย์
405 เรื่องเล่าปาฏิหาริย์ศิษย์อรหันต์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
406 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง จิตตภาวนา
407 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
408 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ประวัติวัดป่าสาลวัน, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
409 เชิญชม วิดีโอ โครงการพัฒนาจิตเยาวชน ที่วัดวะภูแก้ว ในรายการคิดได้ไง
410 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
411 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
412 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
413 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูทานะปารมี
414 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต Buddhist Meditation - Mantra of Great Compassion
415 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูบูชาพระพุทธเจ้า 10 ชาติ
416 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร ภาษาสันสกฤต : ทำนองธิเบต
417 เชิญชม วิดีโอ เพลง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
418 เชิญชม วิดีโอ พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ บูรพารัสมิง
419 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงผู้ชาย
420 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงเด็ก
421 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1)
422 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 2)
423 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 3)
424 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 4)
425 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นพุทธะ
426 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 1)
427 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 2)
428 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 3)
429 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 4)
430 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 5)
431 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ทุกข์และมหาสติ
432 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พุทธานุสติ
433 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
434 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง บริกรรมภาวนา และ การตามกำหนดรู้
435 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง นิมิต และ วิปัสสนา
436 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เทศน์ที่วิทยาลัยครู จังหวัดนครราชสีมา
437 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
438 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปฏิปทาของครูบาอาจารย์
439 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง อารักขกรรมฐาน
440 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา
441 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ
442 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 1)
443 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 2)
444 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์
445 7 สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลก - 7 สิ่งมหัศจรรย์
446 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องของสมาธิ
447 วัคซีนชีวิต ฉีดได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
448 ไม่มาเกิด ไม่มาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย
449 พระธาตุ “หลวงตามหาบัว” พยานแห่งการบรรลุธรรม อัศจรรย์แห่งพระผู้เป็น "เนื้อนาบุญ"
450 เชิญชม คลิปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิง "หลวงตามหาบัว"
451 วิถีกรรม - บุญ-อานิสงส์ "เผาศพพระ"
452 พระกับพระพุทธรูป
453 พ่อแม่ครูอาจารย์กับหลวงตามหาบัว
454 หลวงตามหาบัว อริยสงฆ์กู้ชาติ
455 เผย "7เกจิดัง" เต็งขึ้น "ผู้นำสายพระป่า" แทนหลวงตามหาบัว เน้นคุณธรรม-บารมี
456 การรับและการถวายกฐินตามพระธรรมวินัย
457 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ครั้งสุดท้ายของ ปี 2553
458 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 1
459 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 2
460 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2553
461 ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
462 พระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
463 กรรมกับผลแห่งวิบากกรรม
464 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1)
465 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2)
466 การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข
467 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล
468 ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโคราช หนักสุดในรอบ 50 ปี
469 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (1)
470 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (2)
471 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (3)
472 นิทานเซน : ชายผู้มีภรรยาสี่คน
473 'นับจากนี้อีก 50 ปี โลกจะแตก คนไทยจะสูญพันธุ์…' ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
474 วิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
475 พระผู้วิเศษ
476 การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ
477 วิถีแห่งจิต
478 นิมิต
479 Following Nature (1)
480 Following Nature (2)
481 เข้าถึงพระไตรลักษณ์
482 ตัดกรรมตัดเวรตามวิถีพุทธ
483 สมถกรรมฐาน
484 กิเลสมาร-การสร้างบารมี
485 การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม
486 'พญานาค' และ 'บั้งไฟพญานาค' ศรัทธาหรือเรื่องจริง...!
487 หนังสือพุทธทำนาย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
488 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ
489 ธรรมะคือความจริงของชีวิต
490 ธรรมะระงับความโกรธ
491 การบำเพ็ญศีล
492 การปรับปรุงสภาวธรรมของตน
493 จตุรารักขกัมมัฏฐาน
494 ผู้สร้างที่แท้จริง
495 ศีล และ วิธีทำสมาธิ
496 บริกรรมภาวนาและการตามกำหนดรู้
497 ประสบการณ์มาเข้าค่ายของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว
498 อาถรรพ์ วังเพชรบูรณ์ !?
499 การทานอาหารมังสวิรัติเป็นหลักธรรมของชาวพุทธหรือไม่
500 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
501 เกมส์ วันวิสาขบูชา
502 สรุปผล โครงการ ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
503 ประสบการณ์ ผู้มาปฏิบัติธรรม ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
504 รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
505 มหันตภัยใกล้ตัว
506 พลังบุญ – พลังบาป
507 กฎแห่งกรรม
508 ตายแล้วไปไหน
509 เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์
510 สวดมนต์ให้เย็น
511 โลกธรรม 8 ที่ทุกคนต้องพานพบ
512 แก้กรรม
513 คำถามสามวันสุดท้าย
514 ยึดติดจนชีวิตตีกลับ
515 อวสานของฝันร้ายและภาพหลอน
516 เจ้ากรรมนายเวร เอาคืนทางอุบัติเหตุจราจร
517 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2552
518 อย่างไร คือ การพัฒนาจิต
519 เด็กเล่าให้ฟัง
520 เมื่อคนนอกศาสนามารับใช้พระพุทธศาสนา
521 ครั้งหนึ่งที่ฉันเข้าวัด
522 ความอัศจรรย์มีจริง !
523 ดร. ตุ๊ก กับงานสร้างเยาวชนของชาติ
524 นักศึกษาคิดอย่างไรเมื่อไปวัด
525 เมื่อตำรวจ..ตบเท้าเข้าวัด
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner