Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย
ประสบการณ์ทางธรรม
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิ.ย. 2560
2 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 20 มิ.ย. 2560
3 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ โรงเรียนครบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิ.ย. 2560
4 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนช่องแมววิทยาคม และ โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 29 พ.ค. 2560
5 ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
6 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 25 พ.ค. 2560
7 ประสบการณ์ ของ ครูจาก โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก, ครูสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี และ ครู ร.ร.บ้านขามน้อย จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 11 พฤษภาคม 2560
8 ประสบการณ์ของนักศึกษา จาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.โนนสูง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 24 ก.พ. 2560
9 ประสบการณ์ของนักเรียน จาก โรงเรียนพระทองคำวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 - 30 ม.ค. 2560
10 ค่ายคุณธรรมเน้นคุณภาพ
11 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
12 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
13 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559
14 ประสบการณ์ ของ นักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559
15 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2559
16 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559
17 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนโตนดพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559
18 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2559
19 โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรือนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม และ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2559
21 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2559
22 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2559
23 เชิญชม วิดีโอ องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานิยปูชา ปัญญาศาลา (ห้องสมุด) ณ วัดวะภูแก้ว ต.เกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
24 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2559
25 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2559
26 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2559
27 ประสบการณ์ ของ ครู จาก เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2559
28 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2559
29 พลิกจิตได้ในเวลาสั้น ๆ
30 สร้างคนดีด้วยวิธีที่เก่าแก่ที่สุดแต่ทันสมัยที่สุด
31 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ออกรายการ "เจาะใจ" และ รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ"
32 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2558
33 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
34 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558
35 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
36 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
37 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2558
38 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2558
39 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 1
40 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 2
41 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา, โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2558
42 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2558
43 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2558
44 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558
45 เชิญชม วิดีโอ ชาวโคราชกว่า 3 หมื่น สวมเสื้อม่วง เดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ”
46 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
47 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
48 พระพุทธศาสนานิกายเซน
49 เปิดปม : อนาคตวัดบ้านไร่
50 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 2 และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2558
51 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 1 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2558
52 เชิญชม วิดีโอ โคราชทำบุญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มรณภาพครบ 15 วัน
53 เบื้องหลังโปสเตอร์ในตำนาน "กูเลิกบุหรี่แล้ว" หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
54 เพลงเทพเจ้าด่านขุนทด จาก "แอ๊ด คาราบาว"
55 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558
56 เปิดประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
57 เชิญชม วิดีโอ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ประจำปี 2558
58 เชิญชม วิดีโอ แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล พ.ศ. 2558
59 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก ร.ร. ลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2558
60 เชิญชม วิดีโอ ทศชาติชาดก
61 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก กศน. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557
62 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2557
63 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนภัทรบพิตร และ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
64 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2557
65 เชิญชม วิดีโอ บรรยายธรรม เรื่อง "จิตสดใส ใจเบิกบาน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 กันยายน 2557
66 เชิญชม วิดีโอ The Biography of Lord Buddha
67 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2557
68 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
69 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2557
70 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2557
71 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนเมืองคง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2557
72 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557
73 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ย. 2557
74 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557
75 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ค. 2557
76 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
77 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
78 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
79 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
80 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
81 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
82 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
83 เชิญชม วิดีโอ โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง
84 เชิญชม วิดีโอ สังคายนาพระไตรปิฎก
85 เชิญชม วิดีโอ ตำนานพระแก้วมรกต และเครื่องทรงพระแก้วมรกต 3 ฤดู
86 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
87 เชิญชม วิดีโอ บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
88 เชิญชม วิดีโอ เมื่อพระพุทธศาสนามาถึงสุวรรณภูมิ และ พระศรีมหาโพธิ์
89 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ก.ค. 2557
90 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค. 2557
91 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2557
92 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 2557
93 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสูงเนิน และ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2557
94 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 2557
95 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2557
96 เชิญชม วิดีโอ นิทรรศการ สังสารวัฏ วงจรแห่งทุกข์ (มิติแห่งภพภูมิ, ชีวิตหลังความตาย)
97 เชิญชม วิดีโอ ห้องนิพพาน พระพุทธเมตตา, พระอรหันตธาตุ และ รูปหล่อจำลองพระอริยสงฆ์
98 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตแห่งเขาเล่อซาน พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดของประเทศจีน
99 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรองพิทยาคม และโรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค. 2557
100 ธรรมะกับการเลือกตั้ง (คำเตือนของหลวงตา)
101 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธ.ค. 2556
102 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรอง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2556
103 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 2556
104 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมวัดใน จ.อ่างทอง วัดป่าโมกวรวิหาร และ วัดขุนอินทประมูล
105 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. 2556
106 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ต.ค. 2556
107 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "เตรียมพร้อมกับความผันผวนของชีวิต"
108 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2556
109 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ย. 2556
110 เชิญชม วิดีโอ ธรรมศาลา (Dharamsala)...เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต และ สนทนากับ ทะไลลามะ องค์ที่ 14
111 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย. 2556
112 ประสบการณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 2556
113 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก รร.เริงรมย์วิทยาคม, รร.เฉลียงพิทยาคม, รร.บ้านห้วยบง และ รร.กุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 2556
114 เชิญชม วิดีโอ พุทธศาสนาธิเบต พระราชวังโปตาลา กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต
115 ประสบการณ์ ของ นักศึกษา กศน. อ.หนองกี่ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ค. 2556
116 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 2556
117 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ค. 2556
118 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 1 วัฏสงสาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย
119 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 2 บำเพ็ญทานบารมี
120 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 3 วิริยะบารมี
121 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 4 กงกรรมกงเกวียน
122 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 5 แสงธรรมส่องทาง
123 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 การแสดง "ป่าหิมพานต์เริงระบำ"
124 เชิญชม วิดีโอ บรรยากาศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
125 เชิญชม วิดีโอ รูปหุ่นขี้ผึ้งพระบูรพาจารย์ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
126 เชิญชม วิดีโอ บทสวด คาถามงคลจักรวาฬทั้ง 8 ทิศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
127 เชิญชม วิดีโอ บทสวดบารมี 30 ทัศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
128 เชิญชม วิดีโอ บทสวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
129 ชีวประวัติโดยย่อของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
130 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ โรงเรียนสูงเนิน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2556
131 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา และ โรงเรียนครบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2556
132 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2556
133 เชิญชม วิดีโอ วัดลอยฟ้า ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน (Hanging Monastery, Hengshan, Shanxi)
134 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ค. 2556
135 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ค. 2556
136 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 10 - 14 พ.ค. 2556
137 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
138 เชิญชม วิดีโอ งานพิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
139 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนดิลก เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
140 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
141 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง) ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
142 เชิญชม วิดีโอ พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล บรรยายธรรม เรื่อง "พลังจิต" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
143 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "สร้างจิตให้เป็นอิสระ" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
144 เชิญชม วิดีโอ อ.กฤติยา กาญจนเตมีย์ บรรยายธรรม เรื่อง "ทุกข์เพื่อสุข" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
145 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ปฐมนิเทศ ผู้ต้องขัง ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
146 ประสบการณ์ นักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556
147 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง กรมการปกครอง และ นักศึกษา ปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
148 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศจีน
149 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์
150 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยาย หัวข้อเรื่อง "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต สู่ทางสว่างแห่งปัญญา"
151 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2556
152 ประสบการณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2556
153 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 1
154 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 2
155 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง)
156 เชิญชม วิดีโอ เทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง ตอน กำเนิดเทพบุตรวานร
157 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร และ ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2555
158 เชิญชม วิดีโอ ตอนอวสานของเทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง
159 เชิญชม วิดีโอ วันบูรพาจารย์ ปี 2555 ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
160 เชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ " เรื่องพระมหาชนก ตอน ข้ามทะเลเด็ดเดี่ยว "
161 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ต้นตระกูลกรรมฐาน เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
162 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระครูสุทธิวรญาณ เรื่อง ทำไมปัจจุบันไม่ค่อยมีคนเข้าวัด เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
163 เชิญชม วิดีโอ การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันบูรพาจารย์ ปี 2555 โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน
164 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2555
165 เชิญชม วิดีโอ ประกอบดนตรี The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions
166 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2555
167 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555
168 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
169 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2555
170 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2555
171 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
172 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 1)
173 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 2)
174 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2554
175 เชิญชม วิดีโอ หูตั้ง สุนัขระลึกชาติ โดย คุณมาลี สร้อยพิสุทธิ์
176 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี Om Mani Padme Hum (โอมมณีปัทเมฮุม)
177 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 2
178 เชิญชม วิดีโอ ทำบาปกับพ่อแม่ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
179 เชิญชม วิดีโอ การพิจารณาธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
180 เชิญชม วิดีโอ หมดอาลัยตายอยากกับไม่อยากมีอยากได้ต่างกันอย่างไร โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
181 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 1
182 เชิญชม วิดีโอ พญานาค มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
183 เชิญชม วิดีโอ ลูกกรอก หรือ กุมารทอง มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
184 เชิญชม วิดีโอ การถอดจิตทำได้จริงและผีมีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
185 เชิญชม วิดีโอ ทำไมจึงเกิดอาการตัวหมุน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
186 เชิญชม วิดีโอ คุ้นเคยกับสถานที่ที่ไม่เคยไป โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
187 เชิญชม วิดีโอ การทำแท้ง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
188 เชิญชม วิดีโอ พลังน้ำพระพุทธมนต์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
189 เชิญชม วิดีโอ สัมมาสมาธิ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
190 เชิญชม วิดีโอ เรื่องของฤทธิ์กับจิตหมดกิเลสเป็นคนละเรื่อง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
191 เชิญชม วิดีโอ เปลี่ยนชะตาชีวิตวิถีพุทธ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
192 เชิญชม วิดีโอ ทางไปของจิตหลังความตาย : สังสารวัฏ 31 ภพ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
193 เชิญชม วิดีโอ ข้อพิสูจน์ว่า ตายแล้วไม่สูญ 4 ประการ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
194 เชิญชม วิดีโอ ทำความเข้าใจเรื่องจิต โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
195 เชิญชม วิดีโอ เรือนจำ เรือนธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
196 เชิญชม วิดีโอ งานทอดกฐิน ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2555
197 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาใน ประเทศจีน
198 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
199 เชิญชม วิดีโอ ไว้อาลัยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และชีวประวัติโดยสังเขป
200 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมความงามของวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สถานที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
201 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธรูป จากจุดกำเนิดสู่สมัยสุโขทัย
202 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ นักศึกษาแพทย์ปี 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
203 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธเจ้า The Life of the Buddha
204 เชิญชม วิดีโอ วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
205 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)
206 เชิญชม วิดีโอ ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
207 เชิญชม วิดีโอ About UNICEF ยูนิเซฟคือใคร
208 เชิญชม วิดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา - ต่อต้านคอร์รัปชั่น
209 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ ร.ร.มัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555
210 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2555
211 เชิญชม วิดีโอ รายการเรื่องจริงผ่านจอ เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
212 เชิญชม วิดีโอ ตักบาตรพระ ๒๒,๖๐๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา
213 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน และ ประวัติพระถังซัมจั๋ง
214 เชิญชม วิดีโอ Soundtrack Journey to the West 西遊記 (ไซอิ๋ว, ประวัติพระถังซัมจั๋ง)
215 เชิญชม วิดีโอ ภายในวัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
216 เชิญชม วิดีโอ "เจาะใจนักโทษชาย" หลังจากการปฏิบัติธรรม
217 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม แนะนำบทสวดมนต์ และ สอนวิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
218 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ โครงการเรือนจำ เรือนธรรม
219 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "จิตอรหันต์ จิตปุถุชน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
220 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "เสริมบุญ สร้างบารมี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" โดย พระอาจารย์เผด็จ ติสโร
221 เชิญชม วิดีโอ การเสวนา "มหัศจรรย์วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำโขง"
222 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "ค้างคาวกินกล้วย พม่ากองยาว" โดยคณะนักร้องประสานเสียง Korat City Chorus งาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2555"
223 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.จักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2555
224 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
225 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เดอะมิวสิคัล" ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
226 เชิญชม วิดีโอ เทียนพรรษาวัดใหม่สระปทุม ชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษาประเภท ก. ประจำปี 2555
227 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดบารมี 30 ทัศ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555
228 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ ในประเทศจีน ลาว และ เกาหลี
229 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555" ระหว่างวันที่ 2 - 4 ส.ค. 2555
230 เชิญชม วิดีโอ คุณธรรม 5 ข้อ ของลุงโฮ
231 เชิญชม วิดีโอ เด็กเอาถ่าน
232 เชิญชม วิดีโอ คนหนุ่มสาวเวียดนาม
233 เชิญชม วิดีโอ ธุดงค์ วิถีแห่งปัญญา
234 เชิญชม วิดีโอ เยาวชนแถวหน้า
235 เชิญชม วิดีโอ ชุมชนบ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
236 ค่ายยุวชนศาสนสัมพันธ์
237 ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์
238 ถึงเวลาคุณธรรมนำสังคมไทย
239 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล
240 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพบัณฑิต
241 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การทำสมาธิภาวนา
242 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ
243 เชิญชม วิดีโอ ชีวิตหลังความตาย ตายแล้วไปไหน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
244 เชิญชม วิดีโอ ศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
245 5 บุคคลเปลี่ยนโลกทั้ง ๆ ที่อยู่ในคุก
246 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2555
247 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สูงเนิน และ ร.ร.มิตรภาพวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 กรกฎาคม 2555
248 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เหลืออยู่"
249 เชิญชม วิดีโอ "เรือนจำ เรือนธรรม"
250 เชิญชม ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่อง "นกตัวสุดท้าย "
251 เชิญชม วิดีโอ "ภารกิจแผ่นดินสะอาด ขยะความดี"
252 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "เนรคุณ ข้าวก้นบาตร"
253 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "18 มงกุฏ อ้างช่อง 7 ลวงโปรโมทวัด สูญเงินเปล่าเกือบ 20,000"
254 เชิญชม วิดีโอ "คุณธรรมของเด็ก ๆ"
255 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
256 เชิญชม วิดีโอ "บริโภคด้วยปัญญา ทางเลือก ทางรอด"
257 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับพุทธประวัติ
258 ประมวลคำศัพท์ทางพุทธศาสนา
259 แบบทดสอบพุทธสถาน
260 แบบทดสอบพุทธประวัติ
261 เชิญชม วิดีโอ "รักนวลสงวนตัว"
262 เชิญชม วิดีโอ "พี่สอนน้อง"
263 เชิญชม วิดีโอ "ค่ายสุดยอดผู้นำคุณธรรม"
264 เชิญชม วิดีโอ "หมากรุก หมากชีวิต"
265 เชิญชม วิดีโอ "ห้องสมุดสร้างคน"
266 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 2555
267 เชิญชม วิดีโอ "หนึ่งเดียวกันในความหมายหลากหลาย"
268 เชิญชม วิดีโอ "ปลูกความดีที่สัตยาไส"
269 เชิญชม วิดีโอ "โรงเรียนวิถีพุทธ"
270 เชิญชม วิดีโอ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา"
271 เชิญชม วิดีโอ "เครื่องมือลดทุกข์"
272 เชิญชม วิดีโอ "เด็กรักษ์ป่าพรุ"
273 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง"
274 เชิญชม วิดีโอ ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
275 เชิญชม วิดีโอ อุ๊ยสอนหลาน
276 เชิญชม วิดีโอ ปลูกปัญญา
277 เชิญชม วิดีโอ ความสุขที่เลือกได้ (จิตอาสา)
278 ด้วยจิตอาสา เปิดตาเปิดใจ
279 สุขจากการให้ ให้ด้วยใจที่เบิกบาน
280 เชิญชม วิดีโอ ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง ถ้ำหินทางพระพุทธศาสนาของจีน
281 เชิญชม วิดีโอ "การเข้าถึงคำสอน" โดย พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง
282 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระเทพรัตนดิลก เนื่องในโอกาส ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13 ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
283 วงเวียนแห่งกรรม
284 เชิญชม วิดีโอ ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา
285 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2555
286 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 2555
287 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
288 เชิญชม วิดีโอ "ธรรมะของการใช้ชีวิตประจำวัน" โดย พระอุดมประชาธร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ
289 เชิญชม วิดีโอ เทศกาลเฉลิมฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา
290 ชยสาโรภิกขุ พูดถึงหนังเรื่อง CRAZY WISDOM
291 พระไพศาล วิสาโล พูดถึงหนังเรื่อง An Army of Peace
292 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
293 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
294 เชิญชม วิดีโอ "ปลุก..หัวใจผู้หญิง..สู่การเป็นหัวใจแม่..หัวใจโพธิสัตว์" โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
295 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
296 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ (หลวงปู่เณรนิรนาม 1 ใน 5 ศิษย์เอกของพระบรมครูพระธรรมเทพโลกอุดร)
297 เชิญชม วิดีโอ การเข้าถึงพระโพธิญาณ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
298 เชิญชม วิดีโอ พุทธเยาวชนคนดี 2600 ปี โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
299 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ในมหามงคลสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
300 เชิญชม การแสดงแสงสีเสียง "ชุดย้อนรอยตำนานองค์พระปฐมเจดีย์" ณ จ.นครปฐม
301 เชิญชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมเส้าหลิน เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศไทย
302 เชิญชม นิทรรศการมัลติมีเดีย “มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า” จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน
303 เชิญชม วิดีโอ พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
304 เชิญชม วิดีโอ ปุจฉา-วิสัชนา โดย พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ภาค 1
305 นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ
306 กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า
307 การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
308 เชิญชม วิดีโอ ครอบครัว OK ถ้าจิตใจไม่โลเล โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
309 ปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ความหมายของพุทธชยันตี
310 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
311 เชิญชม วิดีโอ ร่วมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี ปุจฉา - วิสัชนา โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
312 เชิญชม วิดีโอ อัฐิธาตุ ของ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ
313 เชิญชม วิดีโอ เพลง ทำดีได้ดี โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
314 เชิญชม วิดีโอ เพลง ศีล 5 โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
315 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ (หลวงปู่เณรนิรนาม 1 ใน 5 ศิษย์เอกของพระบรมครูพระธรรมเทพโลกอุดร
316 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้ารู้อะไร
317 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ชั้น ม.4 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ค. 2555
318 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราเรียนรู้อะไร ใน 26 สัมพุทธศตวรรษ ของ พระพุทธศาสนา
319 เชิญชม วิดีโอ ปุจฉา-วิสัชนา โดย พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ ภาค 2
320 เชิญชม วิดีโอ สิ่งที่ควรอธิษฐาน 4 อย่าง
321 เชิญชม วิดีโอ วัยรุ่น - วัยรัก
322 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ
323 เชิญชม วิดีโอ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
324 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ธรรมบรรยาย โดย ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์
325 เชิญชม วิดีโอ ดร.สนอง วรอุไร ตอบปัญหาธรรมะ
326 เชิญชม วิดีโอ รู้แจ้ง รู้ไม่แจ้ง
327 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตอบปัญหาธรรมะ
328 เชิญชม สารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า ตอน 2
329 เชิญชม วิดีโอ ร่มเย็นด้วยปัญญา ผาสุกด้วยกรุณา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
330 เชิญชม วิดีโอ อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
331 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13
332 เชิญชม สารคดี กุสินารา สถานที่่ปรินิพพาน
333 เชิญชม สารคดี สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
334 เชิญชม สารคดี พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
335 เชิญชม สารคดี ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
336 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
337 เชิญชม วิดีโอ สยามประเทศรับพระพุทธศาสนา
338 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์
339 เชิญชม วิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
340 ชมสารคดี เสียงร้องขอชีวิต ที่ไม่มีใครได้ยิน
341 ชมสารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า
342 เชิญชม วิดีโอ วิสาขบูชา พุทธบารมี พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ
343 เชิญชม วิดีโอ อัฐิธาตุ ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
344 ขอเิชิญร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ ถวาย องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
345 เชิญชม วิดีโอ ยามทุกข์ ยามเดือดร้อน ยามเจ็บไข้ ยามมีภัย ใครเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
346 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะอยู่ที่กายกับใจ
347 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผู้บริหาร, ครู, เจ้าหน้าที่)
348 เชิญชม วิดีโอ รู้จักวัฏฏะสงสาร 31 ภูมิ
349 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร
350 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ กิจกรรมทำบุญ วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2555
351 เชิญชม วิดีโอ ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะ
352 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (1)
353 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (2)
354 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (3)
355 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน
356 เชิญชม วิดีโอ ตายแล้วไม่สูญ มีการเวียนว่ายตายเกิด
357 เชิญชม วิดีโอ พระคุณอันยิ่งใหญ่
358 เชิญชม วิดีโอ บวชใจ 3 วัน และ เคล็ดลับการทำบุญ
359 เชิญชม วิดีโอ กว่าจะคลอด เลือดนักสู้
360 เชิญชม วิดีโอ กรรมจากการทำแท้ง
361 เชิญชม วิดีโอ มหันตภัยใกล้ตัว
362 เชิญชม วิดีโอ พระมหากษัตริย์่ยอดกตัญญู
363 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พลังจิต-พลังจักรวาล
364 คุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ทางจิต
365 นิค วูจิซิค (Nick Vujicic) คลิป วิดีโอ ประวัติชายไม่มีแขน-ขา แต่ใจสู้ ชมแล้วได้กำลังใจใช้ชีวิตต่อไป ขึ้นอีกเยอะ
366 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร วิทยาลัยพุทธศาสนาและปรัชญา
367 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานปฏิบัติธรรม ของ อบต.โนนแดง (ผู้สูงอายุ)
368 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่ Version 2
369 เชิญชม วิดีโอ กำเนิดชีวิต
370 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ ตอบปัญหาธรรมะ (ปุจฉา-วิสัชชนา)
371 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอน คนเราตายแล้วไปไหน
372 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส
373 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา
374 ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต
375 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะของจริง
376 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
377 ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการทำบุญ ใน เตรียมเสบียงบุญ
378 ประวัติ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
379 วิดีโอ ประวัติ วัดวะภูแก้ว
380 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555
381 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน วัดป่าสาลวัน
382 เชิญชมวิดีโอ 91 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
383 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
384 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
385 แค่ 5 วัน ... ฉันยังทำได้
386 วิดีโอ เสวนาภาษารัก ภาษาธรรม เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2555 ณ วัดป่าสาลวัน
387 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สวดมนต์ 1,000 คู่ สู่แสงธรรมข้ามคืน ณ ลานบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
388 เชิญชม วิดีโอ ชีวประวัติ พระเดชพระคุณพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย )
389 สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555
390 วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม สอนเด็ก นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย
391 วิดีโอ พาเที่ยว วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
392 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่
393 วิดีโอ สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2555
394 เศรษฐีใจบุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี , นางวิสาขา ,นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ , นายบิล เกตส์
395 วิดีโอ พาเที่ยว บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
396 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ สวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ม.ค. 2555 ณ วัดวะภูแก้ว
397 อานิสงส์ของการสวดมนต์
398 ธรรมทรรศน์จากวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
399 การแสวงหาทางจิตวิญญาณ นิพพานแล้วไม่สูญ
400 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1) 'มรณสติ' ...เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
401 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2) มาตรฐานพระแท้
402 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (3) หัดตาย... ก่อนที่จะถูกบังคับให้ตาย
403 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (4) เห็นความตายในนิมิต
404 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (5) ปาฏิหาริย์แท้ - ปาฏิหาริย์เทียม
405 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (6) พบหลวงตามหาบัว... พบมิติแห่งจิต
406 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (7) ประสบการณ์แห่งนิพพาน
407 ธรรมะพระป่า จากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ถึง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
408 การอบรมพัฒนาจิต "ดุจช่างศรดัดลูกศร"
409 จิตกับการพัฒนาจิต
410 ทำความเข้าใจกับเรื่องของจิต
411 การพัฒนาจิต
412 ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
413 จากครู...ถึงศิษย์
414 เรื่องเล่าปาฏิหาริย์ศิษย์อรหันต์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
415 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง จิตตภาวนา
416 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
417 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ประวัติวัดป่าสาลวัน, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
418 เชิญชม วิดีโอ โครงการพัฒนาจิตเยาวชน ที่วัดวะภูแก้ว ในรายการคิดได้ไง
419 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
420 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
421 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
422 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูทานะปารมี
423 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต Buddhist Meditation - Mantra of Great Compassion
424 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูบูชาพระพุทธเจ้า 10 ชาติ
425 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร ภาษาสันสกฤต : ทำนองธิเบต
426 เชิญชม วิดีโอ เพลง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
427 เชิญชม วิดีโอ พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ บูรพารัสมิง
428 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงผู้ชาย
429 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงเด็ก
430 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1)
431 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 2)
432 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 3)
433 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 4)
434 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นพุทธะ
435 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 1)
436 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 2)
437 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 3)
438 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 4)
439 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 5)
440 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ทุกข์และมหาสติ
441 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พุทธานุสติ
442 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
443 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง บริกรรมภาวนา และ การตามกำหนดรู้
444 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง นิมิต และ วิปัสสนา
445 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เทศน์ที่วิทยาลัยครู จังหวัดนครราชสีมา
446 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
447 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปฏิปทาของครูบาอาจารย์
448 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง อารักขกรรมฐาน
449 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา
450 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ
451 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 1)
452 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 2)
453 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์
454 7 สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลก - 7 สิ่งมหัศจรรย์
455 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องของสมาธิ
456 วัคซีนชีวิต ฉีดได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
457 ไม่มาเกิด ไม่มาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย
458 พระธาตุ “หลวงตามหาบัว” พยานแห่งการบรรลุธรรม อัศจรรย์แห่งพระผู้เป็น "เนื้อนาบุญ"
459 เชิญชม คลิปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิง "หลวงตามหาบัว"
460 วิถีกรรม - บุญ-อานิสงส์ "เผาศพพระ"
461 พระกับพระพุทธรูป
462 พ่อแม่ครูอาจารย์กับหลวงตามหาบัว
463 หลวงตามหาบัว อริยสงฆ์กู้ชาติ
464 เผย "7เกจิดัง" เต็งขึ้น "ผู้นำสายพระป่า" แทนหลวงตามหาบัว เน้นคุณธรรม-บารมี
465 การรับและการถวายกฐินตามพระธรรมวินัย
466 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ครั้งสุดท้ายของ ปี 2553
467 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 1
468 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 2
469 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2553
470 ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
471 พระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
472 กรรมกับผลแห่งวิบากกรรม
473 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1)
474 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2)
475 การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข
476 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล
477 ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโคราช หนักสุดในรอบ 50 ปี
478 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (1)
479 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (2)
480 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (3)
481 นิทานเซน : ชายผู้มีภรรยาสี่คน
482 'นับจากนี้อีก 50 ปี โลกจะแตก คนไทยจะสูญพันธุ์…' ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
483 วิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
484 พระผู้วิเศษ
485 การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ
486 วิถีแห่งจิต
487 นิมิต
488 Following Nature (1)
489 Following Nature (2)
490 เข้าถึงพระไตรลักษณ์
491 ตัดกรรมตัดเวรตามวิถีพุทธ
492 สมถกรรมฐาน
493 กิเลสมาร-การสร้างบารมี
494 การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม
495 'พญานาค' และ 'บั้งไฟพญานาค' ศรัทธาหรือเรื่องจริง...!
496 หนังสือพุทธทำนาย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
497 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ
498 ธรรมะคือความจริงของชีวิต
499 ธรรมะระงับความโกรธ
500 การบำเพ็ญศีล
501 การปรับปรุงสภาวธรรมของตน
502 จตุรารักขกัมมัฏฐาน
503 ผู้สร้างที่แท้จริง
504 ศีล และ วิธีทำสมาธิ
505 บริกรรมภาวนาและการตามกำหนดรู้
506 ประสบการณ์มาเข้าค่ายของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว
507 อาถรรพ์ วังเพชรบูรณ์ !?
508 การทานอาหารมังสวิรัติเป็นหลักธรรมของชาวพุทธหรือไม่
509 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
510 เกมส์ วันวิสาขบูชา
511 สรุปผล โครงการ ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
512 ประสบการณ์ ผู้มาปฏิบัติธรรม ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
513 รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
514 มหันตภัยใกล้ตัว
515 พลังบุญ – พลังบาป
516 กฎแห่งกรรม
517 ตายแล้วไปไหน
518 เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์
519 สวดมนต์ให้เย็น
520 โลกธรรม 8 ที่ทุกคนต้องพานพบ
521 แก้กรรม
522 คำถามสามวันสุดท้าย
523 ยึดติดจนชีวิตตีกลับ
524 อวสานของฝันร้ายและภาพหลอน
525 เจ้ากรรมนายเวร เอาคืนทางอุบัติเหตุจราจร
526 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2552
527 อย่างไร คือ การพัฒนาจิต
528 เด็กเล่าให้ฟัง
529 เมื่อคนนอกศาสนามารับใช้พระพุทธศาสนา
530 ครั้งหนึ่งที่ฉันเข้าวัด
531 ความอัศจรรย์มีจริง !
532 ดร. ตุ๊ก กับงานสร้างเยาวชนของชาติ
533 นักศึกษาคิดอย่างไรเมื่อไปวัด
534 เมื่อตำรวจ..ตบเท้าเข้าวัด
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner