Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย
ประสบการณ์ทางธรรม
Title Filter     Display # 
# Article Title
1 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 2 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559
2 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559
3 ประสบการณ์ ของ นักศึกษาจาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559
4 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนโชคชัยสามัคคี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 22 สิงหาคม 2559
5 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 12 - 16 สิงหาคม 2559
6 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนโตนดพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559
7 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2559
8 โครงการ “บวชใจ” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
9 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรือนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม และ โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 กรกฎาคม 2559
10 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 กรกฎาคม 2559
11 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17-21 มิถุนายน 2559
12 เชิญชม วิดีโอ องค์หลวงปู่อุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน พิธีวางศิลาฤกษ์ ฐานิยปูชา ปัญญาศาลา (ห้องสมุด) ณ วัดวะภูแก้ว ต.เกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
13 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2559
14 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2559
15 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนธารทองพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6-9 พฤษภาคม 2559
16 ประสบการณ์ ของ ครู จาก เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2559
17 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2559
18 พลิกจิตได้ในเวลาสั้น ๆ
19 สร้างคนดีด้วยวิธีที่เก่าแก่ที่สุดแต่ทันสมัยที่สุด
20 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ออกรายการ "เจาะใจ" และ รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ"
21 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนภู่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 18-22 ธันวาคม 2558
22 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2558
23 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม และ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2558
24 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
25 ประสบการณ์ ของครู สพม. 32 บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
26 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2558
27 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา และ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2558
28 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 1
29 ประสบการณ์ ของ ข้าราชการบรรจุใหม่ จาก โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2558 ตอนที่ 2
30 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา, โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 กรกฎาคม 2558
31 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 มิถุนายน 2558
32 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2558
33 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนกนกศิลป์พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 มิถุนายน 2558
34 เชิญชม วิดีโอ ชาวโคราชกว่า 3 หมื่น สวมเสื้อม่วง เดิน-วิ่งโอลิมปิกเดย์ เฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระเทพฯ”
35 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
36 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในประเทศเนปาล
37 พระพุทธศาสนานิกายเซน
38 เปิดปม : อนาคตวัดบ้านไร่
39 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 2 และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2558
40 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน ลำปลายมาศ รุ่น 1 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2558
41 เชิญชม วิดีโอ โคราชทำบุญ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ มรณภาพครบ 15 วัน
42 เบื้องหลังโปสเตอร์ในตำนาน "กูเลิกบุหรี่แล้ว" หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
43 เพลงเทพเจ้าด่านขุนทด จาก "แอ๊ด คาราบาว"
44 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียน สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2558
45 เปิดประวัติหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
46 เชิญชม วิดีโอ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี งานบุญยิ่งใหญ่ สุขใจใกล้ธรรม ประจำปี 2558
47 เชิญชม วิดีโอ แผ่นดินไหวในประเทศเนปาล พ.ศ. 2558
48 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก ร.ร. ลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 13 - 17 มีนาคม 2558
49 เชิญชม วิดีโอ ทศชาติชาดก
50 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก กศน. อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 21 ธันวาคม 2557
51 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธันวาคม 2557
52 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนภัทรบพิตร และ โรงเรียนพระทองคำวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2557
53 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2557
54 เชิญชม วิดีโอ บรรยายธรรม เรื่อง "จิตสดใส ใจเบิกบาน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ณ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วันที่ 2 กันยายน 2557
55 เชิญชม วิดีโอ The Biography of Lord Buddha
56 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” และ โรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2557
57 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2557
58 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2557
59 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนจักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 สิงหาคม 2557
60 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนเมืองคง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 15 - 19 สิงหาคม 2557
61 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 สิงหาคม 2557
62 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา, โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ และ โรงเรียนเฉลียงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ย. 2557
63 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ระหว่างวันที่ 3 - 7 มีนาคม 2557
64 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจากโรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนบ้านห้วยบง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ก.ค. 2557
65 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9)
66 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7)
67 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)
68 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5)
69 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4)
70 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 3)
71 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2)
72 เชิญชม วิดีโอ โอ้วัดโพธิ์เป็นวัดกษัตริย์สร้าง
73 เชิญชม วิดีโอ สังคายนาพระไตรปิฎก
74 เชิญชม วิดีโอ ตำนานพระแก้วมรกต และเครื่องทรงพระแก้วมรกต 3 ฤดู
75 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาในสมัยสุโขทัย
76 เชิญชม วิดีโอ บุโรพุทโธ ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
77 เชิญชม วิดีโอ เมื่อพระพุทธศาสนามาถึงสุวรรณภูมิ และ พระศรีมหาโพธิ์
78 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ก.ค. 2557
79 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ก.ค. 2557
80 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2557
81 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 มิ.ย. 2557
82 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนสูงเนิน และ โรงเรียนคลองไผ่วิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 มิ.ย. 2557
83 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนครบุรี และ โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.- 3 มิ.ย. 2557
84 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พ.ค. 2557
85 เชิญชม วิดีโอ นิทรรศการ สังสารวัฏ วงจรแห่งทุกข์ (มิติแห่งภพภูมิ, ชีวิตหลังความตาย)
86 เชิญชม วิดีโอ ห้องนิพพาน พระพุทธเมตตา, พระอรหันตธาตุ และ รูปหล่อจำลองพระอริยสงฆ์
87 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตแห่งเขาเล่อซาน พระพุทธรูปที่ใหญที่สุดของประเทศจีน
88 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรองพิทยาคม และโรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 ม.ค. 2557
89 ธรรมะกับการเลือกตั้ง (คำเตือนของหลวงตา)
90 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ธ.ค. 2556
91 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนนางรอง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 พ.ย. 2556
92 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 พ.ย. 2556
93 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมวัดใน จ.อ่างทอง วัดป่าโมกวรวิหาร และ วัดขุนอินทประมูล
94 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 25 - 29 ต.ค. 2556
95 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 ต.ค. 2556
96 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "เตรียมพร้อมกับความผันผวนของชีวิต"
97 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนลำปลายมาศ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ต.ค. 2556
98 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 ก.ย. 2556
99 เชิญชม วิดีโอ ธรรมศาลา (Dharamsala)...เมืองศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณชาวทิเบต และ สนทนากับ ทะไลลามะ องค์ที่ 14
100 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก โรงเรียนขามสะแกแสง ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 ก.ย. 2556
101 ประสบการณ์ ของ นักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา และ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 ส.ค. 2556
102 ประสบการณ์ ของ นักเรียนจาก รร.เริงรมย์วิทยาคม, รร.เฉลียงพิทยาคม, รร.บ้านห้วยบง และ รร.กุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 16 - 20 ส.ค. 2556
103 เชิญชม วิดีโอ พุทธศาสนาธิเบต พระราชวังโปตาลา กรุงลาซา เขตปกครองตนเองทิเบต
104 ประสบการณ์ ของ นักศึกษา กศน. อ.หนองกี่ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 28 ก.ค. 2556
105 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา และ โรงเรียนกุดจิกวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ก.ค. 2556
106 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ก.ค. 2556
107 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 1 วัฏสงสาร เกิด แก่ เจ็บ ตาย
108 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 2 บำเพ็ญทานบารมี
109 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 3 วิริยะบารมี
110 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 4 กงกรรมกงเกวียน
111 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 องค์ที่ 5 แสงธรรมส่องทาง
112 เชิญชม วิดีโอ งาน แสง สี เสียง แห่เทียนพรรษาโคราช ปี 2556 การแสดง "ป่าหิมพานต์เริงระบำ"
113 เชิญชม วิดีโอ บรรยากาศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
114 เชิญชม วิดีโอ รูปหุ่นขี้ผึ้งพระบูรพาจารย์ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
115 เชิญชม วิดีโอ บทสวด คาถามงคลจักรวาฬทั้ง 8 ทิศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
116 เชิญชม วิดีโอ บทสวดบารมี 30 ทัศ ใน งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2556"
117 เชิญชม วิดีโอ บทสวด อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
118 ชีวประวัติโดยย่อของ หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล, หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี และ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
119 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา และ โรงเรียนสูงเนิน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2556
120 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนกุดจิกวิทยา และ โรงเรียนครบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 21 - 25 มิ.ย. 2556
121 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 14 - 18 มิ.ย. 2556
122 เชิญชม วิดีโอ วัดลอยฟ้า ภูเขาเหิงซาน ประเทศจีน (Hanging Monastery, Hengshan, Shanxi)
123 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 24 - 28 พ.ค. 2556
124 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนสีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 พ.ค. 2556
125 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 10 - 14 พ.ค. 2556
126 ประสบการณ์ ของ เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
127 เชิญชม วิดีโอ งานพิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
128 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนดิลก เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
129 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
130 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง) ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2556
131 เชิญชม วิดีโอ พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล บรรยายธรรม เรื่อง "พลังจิต" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
132 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม บรรยายธรรม เรื่อง "สร้างจิตให้เป็นอิสระ" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
133 เชิญชม วิดีโอ อ.กฤติยา กาญจนเตมีย์ บรรยายธรรม เรื่อง "ทุกข์เพื่อสุข" ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
134 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ปฐมนิเทศ ผู้ต้องขัง ในการอบรมพัฒนาจิต โครงการอบรมธรรมปฏิบัติ "เรือนจำ เรือนธรรม"
135 ประสบการณ์ นักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 10 มีนาคม 2556
136 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.วิวัฒน์พลเมือง กรมการปกครอง และ นักศึกษา ปริญญาโท ม.ธรรมศาสตร์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2556
137 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศจีน
138 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยายโดย พระครูชัยเขตคณานุรักษ์
139 เชิญชม วิดีโอ งานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือชุด ‘ธรรมะหลวงพ่อพุธ’ สงบ สะอาด สว่าง สดใส และ‏ ธรรมบรรยาย หัวข้อเรื่อง "ธรรมะเปลี่ยนชีวิต สู่ทางสว่างแห่งปัญญา"
140 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ละหานทรายรัชดาภิเษก จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 มกราคม 2556
141 ประสบการณ์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 4 - 8 มกราคม 2556
142 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 1
143 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศไทย ตอนที่ 2
144 ผู้ต้องขังเปิดใจ (ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของผู้ต้องขัง)
145 เชิญชม วิดีโอ เทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง ตอน กำเนิดเทพบุตรวานร
146 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ภัทรบพิตร และ ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 7 - 11 ธันวาคม 2555
147 เชิญชม วิดีโอ ตอนอวสานของเทพนิยายไซอิ๋ว การเดินทางไปอัญเชิญพระไตรปิฎก ของพระถังซัมจั๋ง
148 เชิญชม วิดีโอ วันบูรพาจารย์ ปี 2555 ณ วัดป่าสาลวัน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
149 เชิญชม นิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ " เรื่องพระมหาชนก ตอน ข้ามทะเลเด็ดเดี่ยว "
150 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ต้นตระกูลกรรมฐาน เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
151 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระครูสุทธิวรญาณ เรื่อง ทำไมปัจจุบันไม่ค่อยมีคนเข้าวัด เนื่องในวันบูรพาจารย์ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2555
152 เชิญชม วิดีโอ การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันบูรพาจารย์ ปี 2555 โดย หลวงปู่อุทัย สิริธโร วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน
153 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2555
154 เชิญชม วิดีโอ ประกอบดนตรี The Wonderful Sound Spreads the Ten Directions
155 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พระทองคำวิทยา และ ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2555
156 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สีคิ้ว “สวัสดิ์ผดุงวิทยา” ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2555
157 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
158 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2555
159 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บุญเหลือวิทยานุสรณ์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2555
160 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
161 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 1)
162 ประสบการณ์ นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคม 2555 (ตอนที่ 2)
163 ประสบการณ์ เด็กนักเรียน ร.ร.บัวหลวงวิทยาคม อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2 - 6 ธันวาคม 2554
164 เชิญชม วิดีโอ หูตั้ง สุนัขระลึกชาติ โดย คุณมาลี สร้อยพิสุทธิ์
165 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ประกอบดนตรี Om Mani Padme Hum (โอมมณีปัทเมฮุม)
166 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 2
167 เชิญชม วิดีโอ ทำบาปกับพ่อแม่ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
168 เชิญชม วิดีโอ การพิจารณาธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
169 เชิญชม วิดีโอ หมดอาลัยตายอยากกับไม่อยากมีอยากได้ต่างกันอย่างไร โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
170 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ ตอนที่ 1
171 เชิญชม วิดีโอ พญานาค มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
172 เชิญชม วิดีโอ ลูกกรอก หรือ กุมารทอง มีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
173 เชิญชม วิดีโอ การถอดจิตทำได้จริงและผีมีจริงไหม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
174 เชิญชม วิดีโอ ทำไมจึงเกิดอาการตัวหมุน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
175 เชิญชม วิดีโอ คุ้นเคยกับสถานที่ที่ไม่เคยไป โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
176 เชิญชม วิดีโอ การทำแท้ง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
177 เชิญชม วิดีโอ พลังน้ำพระพุทธมนต์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
178 เชิญชม วิดีโอ สัมมาสมาธิ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
179 เชิญชม วิดีโอ เรื่องของฤทธิ์กับจิตหมดกิเลสเป็นคนละเรื่อง โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
180 เชิญชม วิดีโอ เปลี่ยนชะตาชีวิตวิถีพุทธ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
181 เชิญชม วิดีโอ ทางไปของจิตหลังความตาย : สังสารวัฏ 31 ภพ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
182 เชิญชม วิดีโอ ข้อพิสูจน์ว่า ตายแล้วไม่สูญ 4 ประการ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
183 เชิญชม วิดีโอ ทำความเข้าใจเรื่องจิต โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
184 เชิญชม วิดีโอ เรือนจำ เรือนธรรม โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
185 เชิญชม วิดีโอ งานทอดกฐิน ณ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 4 พ.ย. 2555
186 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ สถานที่สำคัญทางพุทธศาสนาใน ประเทศจีน
187 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ และ วิดีโอ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
188 เชิญชม วิดีโอ ไว้อาลัยหลวงพ่อสนอง กตปุญโญ เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน และชีวประวัติโดยสังเขป
189 เชิญชม วิดีโอ พาเที่ยวชมความงามของวัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร สถานที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
190 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธรูป จากจุดกำเนิดสู่สมัยสุโขทัย
191 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ นักศึกษาแพทย์ปี 2 โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2555
192 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระพุทธเจ้า The Life of the Buddha
193 เชิญชม วิดีโอ วัดเส้าหลิน มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน
194 เชิญชม วิดีโอ ประวัติ พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ)
195 เชิญชม วิดีโอ ปลุกพลังบวก เปลี่ยนประเทศไทย
196 เชิญชม วิดีโอ About UNICEF ยูนิเซฟคือใคร
197 เชิญชม วิดีโอ ภาพยนตร์โฆษณา - ต่อต้านคอร์รัปชั่น
198 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ลำปลายมาศ และ ร.ร.มัธยมด่านขุนทด ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2555
199 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.บำเหน็จณรงค์วิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 17 - 21 สิงหาคม 2555
200 เชิญชม วิดีโอ รายการเรื่องจริงผ่านจอ เกี่ยวกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น
201 เชิญชม วิดีโอ ตักบาตรพระ ๒๒,๖๐๐ รูป ฉลองพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถวายเป็นพุทธบูชา
202 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพุทธศาสนาในประเทศจีน และ ประวัติพระถังซัมจั๋ง
203 เชิญชม วิดีโอ Soundtrack Journey to the West 西遊記 (ไซอิ๋ว, ประวัติพระถังซัมจั๋ง)
204 เชิญชม วิดีโอ ภายในวัดโพธิ์ หรือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
205 เชิญชม วิดีโอ "เจาะใจนักโทษชาย" หลังจากการปฏิบัติธรรม
206 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม แนะนำบทสวดมนต์ และ สอนวิธีการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
207 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ตอบปัญหาธรรมะ โครงการเรือนจำ เรือนธรรม
208 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "จิตอรหันต์ จิตปุถุชน" โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
209 เชิญชม วิดีโอ การบรรยายธรรม "เสริมบุญ สร้างบารมี ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา" โดย พระอาจารย์เผด็จ ติสโร
210 เชิญชม วิดีโอ การเสวนา "มหัศจรรย์วัฒนธรรม ลุ่มแม่น้ำโขง"
211 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "ค้างคาวกินกล้วย พม่ากองยาว" โดยคณะนักร้องประสานเสียง Korat City Chorus งาน "ประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2555"
212 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.จักราชวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 27 - 31 กรกฎาคม 2555
213 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2555
214 เชิญชม วิดีโอ การแสดง แสง สี เสียง ในชุด "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี เดอะมิวสิคัล" ซึ่งเป็นการแสดงที่หาชมได้ยาก
215 เชิญชม วิดีโอ เทียนพรรษาวัดใหม่สระปทุม ชนะเลิศการประกวดเทียนพรรษาประเภท ก. ประจำปี 2555
216 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดบารมี 30 ทัศ ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555
217 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ ในประเทศจีน ลาว และ เกาหลี
218 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา "เสริมบุญ สร้างบารมี แห่เทียนพรรษาโคราช 2555" ระหว่างวันที่ 2 - 4 ส.ค. 2555
219 เชิญชม วิดีโอ คุณธรรม 5 ข้อ ของลุงโฮ
220 เชิญชม วิดีโอ เด็กเอาถ่าน
221 เชิญชม วิดีโอ คนหนุ่มสาวเวียดนาม
222 เชิญชม วิดีโอ ธุดงค์ วิถีแห่งปัญญา
223 เชิญชม วิดีโอ เยาวชนแถวหน้า
224 เชิญชม วิดีโอ ชุมชนบ้านราชธานีอโศก อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
225 ค่ายยุวชนศาสนสัมพันธ์
226 ห้องสมุดธรรมะ บ้านอารีย์
227 ถึงเวลาคุณธรรมนำสังคมไทย
228 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระรัตนโสภณ จิตฺตปาโล
229 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพบัณฑิต
230 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การทำสมาธิภาวนา
231 รวมรูปภาพสไลด์โชว์ วัดและพุทธสถาน ต่าง ๆ
232 เชิญชม วิดีโอ ชีวิตหลังความตาย ตายแล้วไปไหน โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
233 เชิญชม วิดีโอ ศาสนาพุทธกับวิทยาศาสตร์ โดย ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
234 5 บุคคลเปลี่ยนโลกทั้ง ๆ ที่อยู่ในคุก
235 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.พงษ์ศิริวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 6 - 10 กรกฎาคม 2555
236 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.สูงเนิน และ ร.ร.มิตรภาพวิทยา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. - 3 กรกฎาคม 2555
237 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เหลืออยู่"
238 เชิญชม วิดีโอ "เรือนจำ เรือนธรรม"
239 เชิญชม ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่อง "นกตัวสุดท้าย "
240 เชิญชม วิดีโอ "ภารกิจแผ่นดินสะอาด ขยะความดี"
241 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "เนรคุณ ข้าวก้นบาตร"
242 เชิญชม วิดีโอ เตือนภัย "18 มงกุฏ อ้างช่อง 7 ลวงโปรโมทวัด สูญเงินเปล่าเกือบ 20,000"
243 เชิญชม วิดีโอ "คุณธรรมของเด็ก ๆ"
244 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม ) เจ้าอาวาสวัดบ้านไร่
245 เชิญชม วิดีโอ "บริโภคด้วยปัญญา ทางเลือก ทางรอด"
246 บทวิเคราะห์เกี่ยวกับพุทธประวัติ
247 ประมวลคำศัพท์ทางพุทธศาสนา
248 แบบทดสอบพุทธสถาน
249 แบบทดสอบพุทธประวัติ
250 เชิญชม วิดีโอ "รักนวลสงวนตัว"
251 เชิญชม วิดีโอ "พี่สอนน้อง"
252 เชิญชม วิดีโอ "ค่ายสุดยอดผู้นำคุณธรรม"
253 เชิญชม วิดีโอ "หมากรุก หมากชีวิต"
254 เชิญชม วิดีโอ "ห้องสมุดสร้างคน"
255 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ห้วยแถลงพิทยาคม ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 22 - 26 มิ.ย. 2555
256 เชิญชม วิดีโอ "หนึ่งเดียวกันในความหมายหลากหลาย"
257 เชิญชม วิดีโอ "ปลูกความดีที่สัตยาไส"
258 เชิญชม วิดีโอ "โรงเรียนวิถีพุทธ"
259 เชิญชม วิดีโอ "เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา"
260 เชิญชม วิดีโอ "เครื่องมือลดทุกข์"
261 เชิญชม วิดีโอ "เด็กรักษ์ป่าพรุ"
262 เชิญชม วิดีโอ "ชีวิตที่เปลี่ยนแปลง"
263 เชิญชม วิดีโอ ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
264 เชิญชม วิดีโอ อุ๊ยสอนหลาน
265 เชิญชม วิดีโอ ปลูกปัญญา
266 เชิญชม วิดีโอ ความสุขที่เลือกได้ (จิตอาสา)
267 ด้วยจิตอาสา เปิดตาเปิดใจ
268 สุขจากการให้ ให้ด้วยใจที่เบิกบาน
269 เชิญชม วิดีโอ ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง ถ้ำหินทางพระพุทธศาสนาของจีน
270 เชิญชม วิดีโอ "การเข้าถึงคำสอน" โดย พระครูโชติวัตรวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองตาลอง
271 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ พระเทพรัตนดิลก เนื่องในโอกาส ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13 ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
272 วงเวียนแห่งกรรม
273 เชิญชม วิดีโอ ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่พุทธคยา
274 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.ชุมพวงศึกษา ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 8 - 12 มิ.ย. 2555
275 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิ.ย. 2555
276 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา และเทศน์โปรดปัญจวัคคีย์ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
277 เชิญชม วิดีโอ "ธรรมะของการใช้ชีวิตประจำวัน" โดย พระอุดมประชาธร (ท่านเจ้าคุณอลงกต) วัดพระบาทน้ำพุ
278 เชิญชม วิดีโอ เทศกาลเฉลิมฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา
279 ชยสาโรภิกขุ พูดถึงหนังเรื่อง CRAZY WISDOM
280 พระไพศาล วิสาโล พูดถึงหนังเรื่อง An Army of Peace
281 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
282 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ พระอาจารย์มหาวันกษัตริย์ วชิรญาโณ เข้าร่วมพิธีปิดงาน วิสาขบูชา พุทธบารมี ณ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
283 เชิญชม วิดีโอ "ปลุก..หัวใจผู้หญิง..สู่การเป็นหัวใจแม่..หัวใจโพธิสัตว์" โดย แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต
284 เชิญชม วิดีโอ การเข้าถึงพระโพธิญาณ โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
285 เชิญชม วิดีโอ พุทธเยาวชนคนดี 2600 ปี โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
286 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวิสาขบูชา พุทธบารมี ในมหามงคลสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น ๓ เดอะมอลล์ นครราชสีมา
287 เชิญชม การแสดงแสงสีเสียง "ชุดย้อนรอยตำนานองค์พระปฐมเจดีย์" ณ จ.นครปฐม
288 เชิญชม การแสดงศิลปวัฒนธรรมเส้าหลิน เพื่อร่วมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ประเทศไทย
289 เชิญชม นิทรรศการมัลติมีเดีย “มหัศจรรย์แห่งพระพุทธเจ้า” จัดแสดงในรูปแบบ Installation Art โดยใช้เทคนิคแบบสื่อผสมผสาน
290 เชิญชม วิดีโอ พิธีแห่ผ้าห่มองค์พระปฐมเจดีย์ เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
291 นมัสเตอินเดีย ส่งเกรียนไปเรียนพุทธ
292 กองทัพธรรมพระเจ้าอโศก วันที่โลกได้รู้จักพระพุทธเจ้า
293 การเดินทางครั้งสุดท้ายของพระพุทธเจ้า
294 เชิญชม วิดีโอ ครอบครัว OK ถ้าจิตใจไม่โลเล โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
295 ปฏิบัติบูชาครั้งประวัติศาสตร์ งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี ความหมายของพุทธชยันตี
296 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ มณฑลพิธี ท้องสนามหลวง
297 เชิญชม วิดีโอ ร่วมฉลอง พุทธชยันตี 2600 ปี ปุจฉา - วิสัชนา โดย ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และ พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
298 เชิญชม วิดีโอ เพลง ทำดีได้ดี โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
299 เชิญชม วิดีโอ เพลง ศีล 5 โดย มาลีวัลย์ เจมีน่า
300 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธเจ้ารู้อะไร
301 ประสบการณ์เด็กนักเรียน ร.ร.หนองกี่พิทยาคม ชั้น ม.4 ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ระหว่างวันที่ 18 - 22 พ.ค. 2555
302 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เราเรียนรู้อะไร ใน 26 สัมพุทธศตวรรษ ของ พระพุทธศาสนา
303 เชิญชม วิดีโอ สิ่งที่ควรอธิษฐาน 4 อย่าง
304 เชิญชม วิดีโอ วัยรุ่น - วัยรัก
305 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระบรมสารีริกธาตุ
306 เชิญชม วิดีโอ เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม
307 เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ธรรมบรรยาย โดย ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์
308 เชิญชม วิดีโอ ดร.สนอง วรอุไร ตอบปัญหาธรรมะ
309 เชิญชม วิดีโอ รู้แจ้ง รู้ไม่แจ้ง
310 เชิญชม วิดีโอ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ตอบปัญหาธรรมะ
311 เชิญชม สารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า ตอน 2
312 เชิญชม วิดีโอ ร่มเย็นด้วยปัญญา ผาสุกด้วยกรุณา โดย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
313 เชิญชม วิดีโอ อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
314 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย ครบรอบวันมรณภาพปีที่ 13
315 เชิญชม สารคดี กุสินารา สถานที่่ปรินิพพาน
316 เชิญชม สารคดี สารนาถ สถานที่แสดงปฐมเทศนา
317 เชิญชม สารคดี พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
318 เชิญชม สารคดี ลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ
319 เชิญชม วิดีโอ ประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
320 เชิญชม วิดีโอ สยามประเทศรับพระพุทธศาสนา
321 เชิญชม วิดีโอ พระพุทธศาสนาสมัยกรุงธนบุรี และ กรุงรัตนโกสินทร์
322 เชิญชม วิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
323 ชมสารคดี เสียงร้องขอชีวิต ที่ไม่มีใครได้ยิน
324 ชมสารคดี ค้นพบแผ่นดินเกิดพระพุทธเจ้า
325 เชิญชม วิดีโอ วิสาขบูชา พุทธบารมี พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ ๒๖ สัมพุทธศตวรรษ
326 เชิญชม วิดีโอ อัฐิธาตุ ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
327 ขอเิชิญร่วมบุญสร้างมหาเจดีย์ ถวาย องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
328 เชิญชม วิดีโอ ยามทุกข์ ยามเดือดร้อน ยามเจ็บไข้ ยามมีภัย ใครเป็นที่พึ่งที่ดีที่สุด
329 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะอยู่ที่กายกับใจ
330 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 (ผู้บริหาร, ครู, เจ้าหน้าที่)
331 เชิญชม วิดีโอ รู้จักวัฏฏะสงสาร 31 ภูมิ
332 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร
333 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ กิจกรรมทำบุญ วันสงกรานต์ 13 เมษายน 2555
334 เชิญชม วิดีโอ ถาม-ตอบ ปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับธรรมะ
335 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (1)
336 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (2)
337 เชิญชม วิดีโอ โรคเอดส์ (3)
338 เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน
339 เชิญชม วิดีโอ ตายแล้วไม่สูญ มีการเวียนว่ายตายเกิด
340 เชิญชม วิดีโอ พระคุณอันยิ่งใหญ่
341 เชิญชม วิดีโอ บวชใจ 3 วัน และ เคล็ดลับการทำบุญ
342 เชิญชม วิดีโอ กว่าจะคลอด เลือดนักสู้
343 เชิญชม วิดีโอ กรรมจากการทำแท้ง
344 เชิญชม วิดีโอ มหันตภัยใกล้ตัว
345 เชิญชม วิดีโอ พระมหากษัตริย์่ยอดกตัญญู
346 เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนาของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พลังจิต-พลังจักรวาล
347 คุณลักษณะพิเศษของพระพุทธศาสนา และวิทยาศาสตร์ทางจิต
348 นิค วูจิซิค (Nick Vujicic) คลิป วิดีโอ ประวัติชายไม่มีแขน-ขา แต่ใจสู้ ชมแล้วได้กำลังใจใช้ชีวิตต่อไป ขึ้นอีกเยอะ
349 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ การปฏิบัติธรรม ของ นักศึกษา ม.ราชภัฏนครราชสีมา และ ม.ราชภัฏพระนคร วิทยาลัยพุทธศาสนาและปรัชญา
350 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานปฏิบัติธรรม ของ อบต.โนนแดง (ผู้สูงอายุ)
351 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่ Version 2
352 เชิญชม วิดีโอ กำเนิดชีวิต
353 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ ตอบปัญหาธรรมะ (ปุจฉา-วิสัชชนา)
354 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอน คนเราตายแล้วไปไหน
355 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสร้างพลังจิตเพื่อชีวิตที่สดใส
356 เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการสะเดาะเคราะห์ สืบชะตา
357 ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต
358 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ธรรมะของจริง
359 วิดีโอ พระธรรมเทศนา ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
360 ดร.ดาราวรรณ สอนวิธีการทำบุญ ใน เตรียมเสบียงบุญ
361 ประวัติ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
362 วิดีโอ ประวัติ วัดวะภูแก้ว
363 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ งานวันคล้ายวันเกิด หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2555
364 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน วัดป่าสาลวัน
365 เชิญชมวิดีโอ 91 ปี ชาตกาล หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
366 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การละกิเลสด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา
367 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย การทำสมาธิในชีวิตประจำวัน
368 แค่ 5 วัน ... ฉันยังทำได้
369 วิดีโอ เสวนาภาษารัก ภาษาธรรม เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 ก.พ. 2555 ณ วัดป่าสาลวัน
370 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ 14 กุมภาพันธ์ 2555 สวดมนต์ 1,000 คู่ สู่แสงธรรมข้ามคืน ณ ลานบูรพาจารย์เจดีย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
371 เชิญชม วิดีโอ ชีวประวัติ พระเดชพระคุณพระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย )
372 สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.6 จาก โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2555
373 วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม สอนเด็ก นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย
374 วิดีโอ พาเที่ยว วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
375 วิดีโอ เพลง อิ่มอุ่น - เพลงซึ้งๆ รำลึกถึงพระคุณแม่
376 วิดีโอ สัมภาษณ์นักเรียนชั้น ม.2 จาก ร.ร.ด่านขุนทด และ ร.ร.บ้านแคทราย เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2555
377 เศรษฐีใจบุญ อนาถบิณฑิกเศรษฐี , นางวิสาขา ,นายวอร์เรน บัฟเฟตต์ , นายบิล เกตส์
378 วิดีโอ พาเที่ยว บูรพาจารย์เจดีย์ วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา
379 รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ สวดมนต์ข้ามปี 31 ธ.ค. 2554 ถึง 1 ม.ค. 2555 ณ วัดวะภูแก้ว
380 อานิสงส์ของการสวดมนต์
381 ธรรมทรรศน์จากวิปัสสนาจารย์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
382 การแสวงหาทางจิตวิญญาณ นิพพานแล้วไม่สูญ
383 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1) 'มรณสติ' ...เปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส
384 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2) มาตรฐานพระแท้
385 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (3) หัดตาย... ก่อนที่จะถูกบังคับให้ตาย
386 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (4) เห็นความตายในนิมิต
387 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (5) ปาฏิหาริย์แท้ - ปาฏิหาริย์เทียม
388 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (6) พบหลวงตามหาบัว... พบมิติแห่งจิต
389 เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (7) ประสบการณ์แห่งนิพพาน
390 ธรรมะพระป่า จากหลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล ถึง หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
391 การอบรมพัฒนาจิต "ดุจช่างศรดัดลูกศร"
392 จิตกับการพัฒนาจิต
393 ทำความเข้าใจกับเรื่องของจิต
394 การพัฒนาจิต
395 ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
396 จากครู...ถึงศิษย์
397 เรื่องเล่าปาฏิหาริย์ศิษย์อรหันต์ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
398 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง จิตตภาวนา
399 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง แนวทางดำเนินจิต
400 เชิญชม วิดีโอ กองทัพธรรมพระกรรมฐาน ประวัติวัดป่าสาลวัน, พระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม และหลวงพ่อพุธ ฐานิโย
401 เชิญชม วิดีโอ โครงการพัฒนาจิตเยาวชน ที่วัดวะภูแก้ว ในรายการคิดได้ไง
402 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 1
403 เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
404 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
405 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูทานะปารมี
406 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต Buddhist Meditation - Mantra of Great Compassion
407 เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูบูชาพระพุทธเจ้า 10 ชาติ
408 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร ภาษาสันสกฤต : ทำนองธิเบต
409 เชิญชม วิดีโอ เพลง อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา
410 เชิญชม วิดีโอ พระคาถาป้องกันภัยทั้ง 10 ทิศ บูรพารัสมิง
411 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงผู้ชาย
412 เชิญชม วิดีโอ เพลงบทสวดมนต์ธิเบต มหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว) เสียงเด็ก
413 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 1)
414 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 2)
415 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 3)
416 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน (ตอนที่ 4)
417 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การปฏิบัติธรรม เพื่อความเป็นพุทธะ
418 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 1)
419 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 2)
420 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 3)
421 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 4)
422 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรึกษาและสนทนาธรรม (ตอน 5)
423 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ทุกข์และมหาสติ
424 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง พุทธานุสติ
425 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง การละกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา
426 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง บริกรรมภาวนา และ การตามกำหนดรู้
427 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง นิมิต และ วิปัสสนา
428 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เทศน์ที่วิทยาลัยครู จังหวัดนครราชสีมา
429 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา
430 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปฏิปทาของครูบาอาจารย์
431 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง อารักขกรรมฐาน
432 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล วิธีทำสมาธิและแก้ปัญหา
433 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ศีล สมาธิ ปัญญา ในทางปฏิบัติ
434 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 1)
435 เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง ปรากฎการณ์ในขณะทำสมาธิ (ตอนที่ 2)
436 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่อง วิธีทำสมาธิตามแบบพระอาจารย์เสาร์
437 7 สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาของโลก - 7 สิ่งมหัศจรรย์
438 เชิญชม วิดีโอการแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เรื่องของสมาธิ
439 วัคซีนชีวิต ฉีดได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
440 ไม่มาเกิด ไม่มาตายเรียกว่า ชาติสุดท้าย
441 พระธาตุ “หลวงตามหาบัว” พยานแห่งการบรรลุธรรม อัศจรรย์แห่งพระผู้เป็น "เนื้อนาบุญ"
442 เชิญชม คลิปสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิง "หลวงตามหาบัว"
443 วิถีกรรม - บุญ-อานิสงส์ "เผาศพพระ"
444 พระกับพระพุทธรูป
445 พ่อแม่ครูอาจารย์กับหลวงตามหาบัว
446 หลวงตามหาบัว อริยสงฆ์กู้ชาติ
447 เผย "7เกจิดัง" เต็งขึ้น "ผู้นำสายพระป่า" แทนหลวงตามหาบัว เน้นคุณธรรม-บารมี
448 การรับและการถวายกฐินตามพระธรรมวินัย
449 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ครั้งสุดท้ายของ ปี 2553
450 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 1
451 อารมณ์ขันของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย ตอนที่ 2
452 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2553
453 ไหว้พระ 9 วัด ในกรุงเทพฯ เพื่อความเป็นสิริมงคล
454 พระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา
455 กรรมกับผลแห่งวิบากกรรม
456 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (1)
457 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2)
458 การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข
459 การบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นอุดมมงคล
460 ประมวลภาพเหตุการณ์น้ำท่วมโคราช หนักสุดในรอบ 50 ปี
461 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (1)
462 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (2)
463 พระธรรมเทศนาเนื่องในงานวันบูรพาจารย์ (3)
464 นิทานเซน : ชายผู้มีภรรยาสี่คน
465 'นับจากนี้อีก 50 ปี โลกจะแตก คนไทยจะสูญพันธุ์…' ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
466 วิถีจิตสู่การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
467 พระผู้วิเศษ
468 การปฏิบัติสมาธิตามหลักธรรมชาติ
469 วิถีแห่งจิต
470 นิมิต
471 Following Nature (1)
472 Following Nature (2)
473 เข้าถึงพระไตรลักษณ์
474 ตัดกรรมตัดเวรตามวิถีพุทธ
475 สมถกรรมฐาน
476 กิเลสมาร-การสร้างบารมี
477 การบริหารกิเลสด้วยความเป็นธรรม
478 'พญานาค' และ 'บั้งไฟพญานาค' ศรัทธาหรือเรื่องจริง...!
479 หนังสือพุทธทำนาย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
480 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เห็นวันโลกาวินาศ
481 ธรรมะคือความจริงของชีวิต
482 ธรรมะระงับความโกรธ
483 การบำเพ็ญศีล
484 การปรับปรุงสภาวธรรมของตน
485 จตุรารักขกัมมัฏฐาน
486 ผู้สร้างที่แท้จริง
487 ศีล และ วิธีทำสมาธิ
488 บริกรรมภาวนาและการตามกำหนดรู้
489 ประสบการณ์มาเข้าค่ายของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว
490 อาถรรพ์ วังเพชรบูรณ์ !?
491 การทานอาหารมังสวิรัติเป็นหลักธรรมของชาวพุทธหรือไม่
492 ทดสอบความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนา
493 เกมส์ วันวิสาขบูชา
494 สรุปผล โครงการ ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
495 ประสบการณ์ ผู้มาปฏิบัติธรรม ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
496 รู้คุณค่าของความเป็นมนุษย์
497 มหันตภัยใกล้ตัว
498 พลังบุญ – พลังบาป
499 กฎแห่งกรรม
500 ตายแล้วไปไหน
501 เจริญตามปฏิปทาของพระพุทธองค์
502 สวดมนต์ให้เย็น
503 โลกธรรม 8 ที่ทุกคนต้องพานพบ
504 แก้กรรม
505 คำถามสามวันสุดท้าย
506 ยึดติดจนชีวิตตีกลับ
507 อวสานของฝันร้ายและภาพหลอน
508 เจ้ากรรมนายเวร เอาคืนทางอุบัติเหตุจราจร
509 ประสบการณ์การปฏิบัติธรรมของนักเรียนที่วัดวะภูแก้ว ประจำปี 2552
510 อย่างไร คือ การพัฒนาจิต
511 เด็กเล่าให้ฟัง
512 เมื่อคนนอกศาสนามารับใช้พระพุทธศาสนา
513 ครั้งหนึ่งที่ฉันเข้าวัด
514 ความอัศจรรย์มีจริง !
515 ดร. ตุ๊ก กับงานสร้างเยาวชนของชาติ
516 นักศึกษาคิดอย่างไรเมื่อไปวัด
517 เมื่อตำรวจ..ตบเท้าเข้าวัด
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner