ศีลแม่บท
Tuesday, 05 May 2009 02:18

ลัทธิธรรมเนียมประเพณีของสังคมก็เป็นสิ่งที่เราไม่ควรมองข้าม ศาสนาพุทธในประเทศไทยทรงอยู่ได้ เพราะศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธเป็นปรัชญาชั้นสูง มีแต่ปรมัตถธรรม ระเบียบและวิธีการต่างๆ แม้แต่วินัย ก็ เป็นจารีตประเพณีสืบเนื่องมาจากศาสนาพราหมณ์ ศีลที่พระพุทธเจ้ายอมรับเอามาเป็นข้อปฎิบัติของพุทธบริษัทที่ เป็นไปตามกฎความจริงและกฎของธรรมชาติ มีแต่ศีล ๕ ข้อเท่านั้น ทีนี้ถ้าใครละเมิดศีล ๕ ข้อแล้วตกนรกทันที คฤหัสถ์กินข้าวเย็นไม่บาป แต่เมื่อพระไปกินข้าวเย็นบาปทันที ต้องอาบัติปาจิตตีย์ เพราะศีล ๘, ๑๐, ๒๒๗ พระ พุทธเจ้าทรงบัญญัติเอาไว้เ พื่ออบรมนิสัยของผู้ปฎิบัติให้ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นไป ผู้มาปฏิญาณตนอยู่ในระดั้บนี้ ต้อง ปฏิบัติ ตามระเบียบนี้ มันจึงจะเป็นอย่างนี้ แต่คฤหัสถ์จะปฎิบัติก็ได้ไม่ปฏิบัติก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติ ตามหลักของศีล ๕ เรานึกว่าเรามีศีลมากๆ (๒๒๗) เราตบยุงตายไปตัวหนึ่งเป็นอาบัติปาจิตตีย์ ถ้าเรานึกว่าเราฆ่าสัตว์ เดรัจฉานแล้วแสดงอาบัติ เอาได้... มันก็อยู่ไม่ได้.... เพราะปาณาติบาต มันอยู่ในกฎของศีล ๕ ศีล ๕ ขาดแล้วมัน ขาดความเป็นมนุษย์ ผู้ที่จะเป็นมนุษย์สมบูรณ์สมควรแก่มรรคผลนิพพาน ควรแก่คุณธรรมสูงขึ้นไป ตั้งแต่ศีล ๘, ๑๐, ๒๒๗ ต้องมีศีล ๕ เป็นพื้นฐาน ผู้ปฏิญาณตนเป็นเพศสมณะ แต่ไม่มี ศีล ๕ ศีล ๒๒๗ มันก็พังอยู่ไม่ได้ เพราะศีลที่เป็นแม่บทมันขาดแล้ว

เมื่อเร็วๆ นื้ มีอุบาสิกาสาวคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนนี้หนูภาวนาแล้วจิตสงบ สว่าง รู้ ตื่น เบิกบานดี อยู่มาวันหนึ่ง ภาวนาจิตมันสว่างขึ้นมา มันมองเห็นเลขหวยเบอร์ เลยไปซื้อ แล้วก็ถูก ภายหลังมาภาวนาแล้วไม่ เป็นอย่างนั้นอีก ทำไมจึงเป็นอย่างนั้น เขาถามอย่างนั้น หลวงพ่อก็เลยบอกว่ามันผิดศีล ๕ ข้ออทินนาทาน เพราะการเล่น หวยเบอร์นี้ตำรวจเห็นเขาจับ อันใดมันผิดกฎหมาย เราไปทำเข้า มันผิดศีล มันผิดศีลข้ออทินนาทาน ไปลักเล่นหวยเบอร์ เป็นอาการแห่งขโมย

ศีล ๕
• ศีล ๕ เป็นแม่บทและเป็นเค้ามูลให้เกิดความดี ทำไปแล้วมันเป็นบาปตามกฎธรรมชาติ ใครทำก็เป็นบาปโดยธรรมชาติ จะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตาม นับถือศาสนาก็ตาม ไม่นับถือก็ตาม
• ศีล ๕ เป็นมนุษยธรรมที่มีอยู่ตลอดกาล ศาสนาจะมีก็ตาม ไม่มีก็ตาม ก็จะมีคนรักษาโดยตลอด
• บาปที่จะถ่วงให้จิตตกต่ำ มีแค่ศีล ๕ เท่านั้น

เจิมรถ
งานหนึ่งซึ่งมีผู้มาขอความกรุณาให้หลวงพ่อทำให้อยู่เนือง ๆ คือ การเจิมรถ มีทั้งรถเก่านำมาเจิมใหม่ รถออกจากอู่ใหม่ ๆ รถส่วนตัว รถโดยสาร หลวงพ่อท่านก็เมตตาทำให้ทุกครั้ง แต่ท่านมักจะพูดเสมอว่า "มาให้หลวงพ่อเจิมให้น่ะ คนเจิมก็รถคว่ำมาหลายครั้งแล้ว" (หลวงพ่อเคยประสบอุบัติเหตุรถคว่ำมา 2 ครั้ง) หวัง "เจิมรถน่ะมันไม่ถูกหรอก ต้องเจิมคนจึงจะถูก"

ผู้มีบุญ
โยมผู้หญิงคนหนึ่งปรารภเวลาโกรธแล้วดับไม่ได้สักที หลวงพ่อแนะนำว่าถึงดับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ขอเพียงแต่ว่าเมื่อโกรธแล้ว อย่าไปด่าว่าหรือทำร้ายเขา นอกจากนี้ยังให้อุบายกำจัดความอิจฉาริษยาว่า "พอเห็นคนเขานั่งรถเก๋งคันงาม สาธุ ท่านมีบุญ ท่านจึงมีรถเก๋งงาม ๆ นั่ง เห็นเขามีบ้านสวย สาธุ ท่านมีบุญ ท่านจึงมีบ้านสวย ๆ อยู่ เห็นเขาร่ำรวย สาธุ ท่านมีบุญ ท่านจึงร่ำรวย ถ้าเขารวยเพราะโกงมา จะยังสาธุอยู่ไหม.. ก็สาธุซิ เขามีบุญเขาจึงโกงแล้วรวย เราโกงทีเดียวติดตารางจ้อย นี่ที่จริงเขารวยเพราะบุญเก่าของเขา"

Last Updated on Tuesday, 05 May 2009 02:33
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner