Home ธรรมเทศนา สร้างจิต สร้างตน สร้างชาติ สร้างพลังจิต..ค้นหาผู้รู้
สร้างพลังจิต..ค้นหาผู้รู้ PDF Print E-mail
Monday, 27 April 2009 15:09

 

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

แสดงธรรม

โดย

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

 

 

 

ที่เรามาภาวนา พุทโธๆ ๆ ๆ
พุทโธ แปลว่า ผู้รู้
พุทโธ แปลว่า ผู้ตื่น
พุทโธ แปลว่า ผู้เบิกบาน
พุทโธ ผู้รู้ เรียนรู้ ได้แก่ ความรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดี ถ้าเราภาวนา พุทโธ จิตสงบนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน จิตของเราก็เป็นจิต พุทธะ เป็นการสร้างพลังจิต เมื่อจิตมีพลังงานแล้วก็แช่มชื่น เบิกบาน เป็นสุขตลอดกาลเพราะฉะนั้น เราจึงภาวนา พุทโธ

 

พุทโธ ผู้รู้ เป็นกิริยาของจิต ธรรมชาติของจิตต้องรู้ เพราะฉะนั้น เรามานั่งค้นหาผู้รู้ คือตัวรู้เด่นชัดที่มีอยู่ในจิตของเรา ในเมื่อจิตของเรายังวุ่นวายกับสิ่งโน้นสิ่งนี้ เราก็ไปมองเห็นจิตของเราอยู่นอกๆ ถ้าเรามาภาวนาพุทโธ เพียงแค่จิตของเรามารวมอยู่ที่คำว่า พุทโธ คำเดียว เราก็เริ่มมองเห็นเงาแห่งผู้รู้ ถ้าจิตสงบนิ่ง สว่าง รู้ ตื่น เบิกบาน เราก็มองเห็นจิตแท้ จิตดั้งเดิม คือจิตผู้รู้ของเรานั่นเอง

 

พุทโธ พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่อื่นไกล อยู่ที่จิตของเรานั่นแหละ จิตโดยทั่ว ๆ ไป รู้สึก รู้นึก รู้คิด แต่ไม่รู้ดี รู้ชั่ว เรามาภาวนาพุทโธ เพื่อให้จิตของเรา รู้ นอกจากรู้แล้ว ก็ยังรู้ดี รู้ชั่ว... เมื่อรู้ดี รู้ชั่ว เราจะได้ละชั่ว ประพฤติดี ทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาด

 

 

 

สร้างจิต...ให้บริสุทธิ์สะอาด
เราทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดได้อย่างไร เราทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดต่อตัวเอง คือเคารพมติของตัวเอง เชื่อตัวเอง ไม่ไปเที่ยวเชื่อสิ่งอื่นงมงาย เชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถทำได้ ไม่สุดวิสัย

 

เรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อบิดามารดา ครูบาอาจารย์ อย่างตรงไปตรงมา ไม่บิดพลิ้ว ไม่คดในข้องอในกระดูก เรามานั่งสมาธิภาวนาอยู่เดี๋ยวนี้

 

ตั้งใจทำด้วยความมั่นใจ
ตั้งใจทำด้วยความจริงใจ
ตั้งใจทำด้วยความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมา
นั่นคือความบริสุทธิ์สะอาดแห่งจิต

 

เรามีความเคารพบูชา เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ อย่างตรงไปตรงมา เรามีจิตใจสะอาดบริสุทธิ์ต่อผู้ที่มีพระคุณของเรา เราประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ ไม่คิดทำลายประเทศชาติของตนเองให้พินาศย่อยยับไป ดำรงชีพอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมา ไม่คิดทรยศ นั้นเราก็เป็นผู้บริสุทธิ์สะอาด

...ต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
...ต่อแผ่นดินของเรา

 

นี่คือความบริสุทธิ์สะอาดของจิตที่เราจะทำได้

 

 

สร้างสุขด้วยศีล
ส่วนกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานั้น เป็นอีกเรื่องหนึ่ง กิเลสบางทีมันก็บันดาลให้ฆ่า ให้ด่า ให้ตี ให้ลัก ให้ขโมย ให้ประพฤติผิดล่วงเกินอำนาจของคนอื่น ข่มเหงน้ำใจคนอื่น เราก็อาศัยศีล ๕ ข้อ เป็นกฎ เป็นข้อบังคับเอาไว้อย่าละเมิดล่วงเกิน

 


Last Updated on Monday, 16 April 2012 12:30
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner