Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "หนึ่งเดียวกันในความหมายหลากหลาย"
เชิญชม วิดีโอ "หนึ่งเดียวกันในความหมายหลากหลาย"
Saturday, 30 June 2012 05:45

 

 

      เป็นกิจกรรมหนึ่งของ  "ค่ายยุวชนศาสนสัมพันธ์" ในการที่ให้เพื่อนๆ  ชาวพุทธและชาวคริสต์มาร่วมสังเกตการณ์และเรียนรู้ศาสนาอิสลามที่มัสยิด  จากการทำละหมาด  และเปิดวงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กัน

 

 

 

ตอนที่  1

 

 

 

 

 

           เยาวชนจาก 3 ศาสนา  พุทธ  คริสต์  อิสลาม   ได้มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน  แบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้จากความต่างของกันและกันบนฐานของทัศนะที่เปิดกว้าง  พร้อมให้เกียรติ  เคารพ  และรับฟัง  ทำให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ

 


ตอนที่  2  (จบ)

 

 

 


 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner