Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "ปลูกความดีที่สัตยาไส"
เชิญชม วิดีโอ "ปลูกความดีที่สัตยาไส"
Saturday, 30 June 2012 05:40

 

 

           กิจวัตรประจำวันของโรงเรียนสัตยาไสที่มีกระบวนการปลูกฝังความดีในวิถีชีวิตโรงเรียนโดยบูรณาการคุณธรรมเข้าไปในทุกวิชา  ให้เด็กรู้จักคุณธรรมเอง   วิธีการแบบนี้จะทำให้เข้าไปถึงจิตสำนึก   เด็กๆ ได้รับการปลูกฝังเรื่องการคิดดี   พูดดี  ทำดี

 

 

  

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner