Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "เด็กรักษ์ป่าพรุ"
เชิญชม วิดีโอ "เด็กรักษ์ป่าพรุ"
Saturday, 30 June 2012 02:17

 

 

           เด็ก ๆ ชายหญิงจากชมรมอนุรักษ์และชมรมรักษ์ต้นไม้โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  ได้ร่วมกับชุมชน  ในการจัดการน้ำ    โดยอาศัยทั้งความรู้  ภูมิปัญญาและการเกื้อกูลกันของทุกฝ่าย  เพื่อให้ทุกชีวิตรักษาป่าพรุ

 

 

 
Last Updated on Saturday, 30 June 2012 02:25
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner