Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
เชิญชม วิดีโอ เพลงสวดมนต์ูคำไหว้พระเกตุแก้วจุฬามณี
Monday, 17 October 2011 07:36
หลวงพ่อพุธ ฐานิโย
 
 

อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้าจะไหว้พระพุทธเจ้าทุกพระองค์

เมื่อข้าจะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง

ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน

เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศละสัมปันโน ฯ

 

 


อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้าจะไหว้พระธรรมเจ้า ของพระพุทธองค์

เมื่อข้าจะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง

ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน

เป็นที่ไหว้ที่สักการ กุศละสัมปันโน ฯ

 

 


อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธฯ

นะโม ข้าจะไหว้พระสังฆเจ้า ของพระพุทธองค์

เมื่อข้าจะดับจิตลง อย่าให้ใหลหลง

ขอให้จิตจำนง ตรงทางพระนิพพาน

ขอให้พบดวงแก้ว ขอให้แคล้วหมู่มาร ขอให้ทันพระศรีอาริย์

ข้าจะไปนมัสการ พระเกษแก้ว พระจุฬามณี เจดีย์สถาน

เป็นที่ไหว้ ที่สักการ กุศละสัมปันโน ฯ

 
 
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner