Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
เชิญชม วิดีโอรายการธรรมะบันดาลใจ โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว ตอนที่ 2
Thursday, 22 September 2011 04:42

 

 สัมภาษณ์  คณะนักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  จ.นครราชสีมา

รายการธรรมะบันดาลใจ  โครงการอบรมพัฒนาจิต วัดวะภูแก้ว 

อ.สูงเนิน  จ.นครราชสีมา

 

 

 

สัมภาษณ์  คณะนักเรียน ม.4-ม.6 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  จ.นครราชสีมา

และสัมภาษณ์ อาจารย์ โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม  จ.นครราชสีมา

 

 

 สัมภาษณ์  ผู้ปกครองเด็กที่เข้าอบรมพัฒนาจิต   
คุณกฤติยา  กาญจนเตมีย์
และสัมภาษณ์ ท่านอาจารย์ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม
 

สัมภาษณ์  ท่านอาจารย์ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม 

 


 

Last Updated on Thursday, 22 September 2011 06:01
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner