Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
Thursday, 18 June 2015 08:13

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่)
ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

คติธรรมคำสอน ของหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ วัดบ้านไร่ อ.ด่านขุนทด โคราช


          แม้หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธจะไม่ใช่พระนักเทศน์  ไม่ใช่พระธรรมกถึกที่เรืองนาม  แต่จากคำพูดตรงๆ ง่ายๆ  ของหลวงพ่อคูณก็ได้แทรกหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ  เป็นการเตือนสติในการประพฤติปฏิบัติ  เพื่อพัฒนาจิตใจของพุทธศาสนิกชนให้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ  ผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของหลวงพ่อจะเกิดประโยชน์สุขในการดำรงชีวิต  ซึ่งจะเป็นผลต่อความสงบเรียบร้อยในสังคม

  


"หลวงพ่อไม่มีรถยนต์"


          ลูกศิษย์หลายต่อหลายคนต่างพากันสงสัยว่าเหตุใด  หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ ผู้มีชื่อเสียงเป็นเกจิอาจารย์ มีเงินทองที่ญาติโยมนำมาถวายเป็นจำนวนมากมหาศาล จึงไม่มีรถยนต์เป็นของท่านเอง หลวงพ่อคูณให้เหตุผลง่ายๆ เพียงว่า

 


          "รถไม่มีความจำเป็นสำหรับกูด๊อก กูจะนั่งรถคันไหนก็นั่งได้ จะซื่อเองก็ได้ ญาติโยมจะเอามาถวายก็มี แต่กูไม่อยากได้ดอก เพราะเงินทองมันหายาก กั่วชาวบ้านจะเอามาถวายได้ เขาก็หามาด้วยน่ามพักน่ามแรงและความยากลำบาก ถ้าเองเอามาเสวยซุ๊ก เขาก็จะไม่ได้อานิสงส์เงินทองเหล่านั่นถ้ารับมาแล่ว ไม่ทำบุญต่อ ก็อย่าไปเอาของเขามาเลย ที่สำคัญการมีรถจะทำให้เกิดพันธะภาระห่วงกังวล กลัวคนโน่นคนนี่จะนำไปทำเสีย เกิดเป็นความทุกข์ในที่ซุด หากซื่อรถ ก็ควรซื่อรถน่ามหรือรถดูดส้วมจะดีกว่า"  ความสมถะ  เรียบง่ายไม่ยึดติดอยู่กับวัตถุ  ซึ่งเป็นของนอกกายและไม่จีรัง   การตัดแล้วซึ่งนิวรณ์ได้กลายเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อคูณไปในที่สุด

  

  

 

"พระขี้เมา"


          ภาพลักษณ์ของเพศบรรพชิตในสายตาของพุทธศาสนิกชนย่อมเห็นว่า  ล้วนเป็นผู้ที่สละแล้วซึ่งความสุขแห่งโลกทั้งปวง  สละแล้วซึ่งกิเลสและความอยากได้อยากเป็น  มุ่งสู่ร่มผ้ากาสาวพัสตร์  ด้วยความบากบั่นที่จะสืบสานหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประการสำคัญ  หลวงพ่อคูณบอกว่า  ทุกวันนี้ภาพดังกล่าวนับวันจะถูกลบเลือนไปทีละน้อย  อันเนื่องมาจากพระไทยมัวเมาอยู่ 2 อย่าง คือ  เมายศและเมาเงินดังคำหลวงพ่อที่ว่า  “ทายกเมาเหล่า  ไม่เท่าพระเมายศ”  นั่นคือ  ยศและเงินกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้พระสงฆ์ไทยไม่รู้จักความสมถะ  ไม่รู้จักการละวางและเดินทางสายกลาง  ปล่อยให้เงินและยศเข้าครอบงำ   เมื่อมีโอกาสได้พบหรือเจอะเจอกัน  ก็จะพูดถึงเรื่องลาภยศเสมอ   คำถามยอดนิยมติดอันดับ  คือ  ตอนนี้ยศท่านไปถึงไหนแล้ว   ท่านใช้รถยี่ห้ออะไร   ซื้อมาราคาเท่าไร  กูละเบื่อพระขี้เมา 

 

วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี   อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่)
ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 


บรรยากาศภายในวัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี   อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่)
ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 

บรรยากาศภายในวัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

บรรยากาศภายในวัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี   อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

 

 

บรรยากาศภายในวัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

บรรยากาศภายในวัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี   อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมา

 

ประวัติ หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ (พระเทพวิทยาคม) 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ  องค์ใหญ่ที่สุดในโลก  ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่)
ต.ไทยสามัคคี  อ.วังน้ำเขียว   จ.นครราชสีมาหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

 

 

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่) ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ที่วัดบ้านไร่ 2 (วัดบุไผ่)
ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 


 

 

Last Updated on Saturday, 27 June 2015 02:23
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner