Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ เทศกาลเฉลิมฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา
เชิญชม วิดีโอ เทศกาลเฉลิมฉลองพระธาตุเขี้ยวแก้ว ณ ประเทศศรีลังกา
Thursday, 14 June 2012 08:41

 

 

       เป็นสถานที่จัดงานเทศกาล “เประแหระ” (PeraHera Festival) ถือเป็นเทศกาลทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดขึ้นที่เมืองแคนดี้ (Kandy) เมืองมรดกโลกของประเทศศรีลังกา เมืองซึ่งเคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล เทศกาลนี้ถูกจัดขึ้นทุกปี ต่อเนื่องยาวนานหลายศตวรรษ เนื่องเป็นที่ตั้งของดาลาดา มาลิกาวา หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว (Sri Dalada Maligawa) ซึ่งประดิษฐานพระทนต์ของพระพุทธเจ้า เป็นเมืองที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกา วัดวาอาราม ในเมืองนี้ยังคงรักษาขนบประเพณีของพุทธศาสนิกชน มีพิธีอัญเชิญพระเขี้ยวแก้วเข้าร่วมขบวนแห่ทุกปี
 

 

  

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner