Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย จากครู...ถึงศิษย์
จากครู...ถึงศิษย์
Saturday, 03 December 2011 04:30

วัดวะภูแก้ว  อำเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา

ศิษย์รัก


         การปฏิบัติธรรมที่วัดวะภูแก้วได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  แต่การปฏิบัติธรรมในชีวิตต้องดำเนินต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้น
         • จงจดจำประสบการณ์แห่งความทุกข์ยาก  (ความปวดเมื่อย  ความง่วง  ความเบื่อหน่ายท้อแท้)  ที่เราได้เอาชนะมาแล้วเพื่อเป็นกำลังใจที่จะต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอื่น ๆ  ในชีวิต
         • จงระลึกถึงความสุข  ความอิ่มใจ  ที่ได้ประกอบคุณงามความดี  ณ  ที่แห่งนี้  ทั้งทาน  ศีล  และภาวนา  เพื่อความมั่นใจ  ในการบำเพ็ญต่อไป
         เมื่อเธอได้แต้มสีขาวแห่งความบริสุทธิ์ให้กับจิต  แม้เพียงจุดเดียว  ก็จงภูมิใจเถิด  แล้วใช้ความมานะพยายามแต้มเติมต่อ ๆ  ไปจนจิตของเธอเป็นจิตที่ขาวสะอาด  ไม่มีร่องรอยของความมืดสกปรกอีก
         สายใยระหว่างเธอและวัดวะภูแก้วจะไม่ขาดหายถ้าเธอนำความดีที่ฝึกฝนอบรมจากที่นี่ไปสานต่อ  ครูจึงขอให้คำแนะนำสั้น ๆ  ดังนี้

 • ฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่อง  เท่าที่จะทำได้  เช่น


  - ทำสมาธิในการเรียน  ด้วยการเพ่งสายตาและจิตใจไปที่ครูผู้สอน
  - ทำการทำงานทุกอย่างด้วยความมีสติจดจ่อตั้งใจ
  - สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนและตื่นนอนแล้ว  นั่งสมาธิสัก  10-20  นาที  (ถ้ามีเวลา)


 • ปฏิบัติตามสัญญาใจที่ให้ไว้


  - ถ้ามีเวลา  ควรเขียนบันทึกทุกวันว่าแต่ละวันเราปฏิบัติตามสัญญาได้หรือไม่
  - ถ้ามีปัญหา  ให้ปรึกษาพ่อ – แม่  ผู้ปกครอง  ครู  หรือกัลยาณมิตร

 ถ้าอยากเรียนเก่ง  ลองใช้สูตรของพี่ปุ้ยดู

  1. เตือนตนเองอยู่เสมอว่าพ่อแม่ส่งเรามาเรียน  เราต้องเรียนให้สำเร็จ
  2. เลือกที่นั่งที่มองเห็นอาจารย์ได้ชัดเจน
  3. ขณะเรียน  เพ่งสายตาและจิตใจไปที่ครูผู้สอนตลอดเวลา
  4. ก่อนนอน  สวดมนต์ไหว้พระ  แล้วทบทวนบทเรียนด้วยการถาม-ตอบ ๆ  จนกระทั่งหลับไป
  5. ก่อนสอบ  บอกตัวเองว่า  “เราต้องทำข้อสอบได้”
  6. เวลาว่างจะนึก  “พุทโธ”  เสมอ


 ขอให้เธอจงมีความเจริญในคุณความดี  ประสบผลสำเร็จในการศึกษาและในชีวิต

ด้วยความรักและปรารถนาดี
   จาก...  คณะครู    

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner