Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย ประสบการณ์ ของ ครู จาก เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2559
ประสบการณ์ ของ ครู จาก เทศบาลเมืองชลบุรี ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่ วัดวะภูแก้ว ระหว่างวันที่ 2-5 พฤษภาคม 2559
Thursday, 07 July 2016 06:11

 
ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  วัดวะภูแก้ว 
 
 
 

เฮ้ย! มันไม่เหมือนกันอย่างที่คิด

 
 
จากความคิดของข้าพเจ้า  เคยคิดว่าวัดไหนก็เหมือนกันนั้น  แต่พอได้มาสัมผัสแล้ว เฮ้ย! มันไม่เหมือนกันอย่างที่คิดนะ  วัดนี้ปฏิบัติจริง ชัด และเข้าใจง่าย   เมื่อก่อนข้าพเจ้าไม่เคยนั่งสมาธิได้เกิน 10 นาที   แต่พอมาวัดวะภูแก้ว  ข้าพเจ้านั่งได้เป็นชั่วโมง  และข้อคิดที่อาจารย์แนะให้ไปใช้กับนักเรียน   ข้าพเจ้าจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อเด็กของเรา  เราเอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ฟังเหตุและผลของเด็กเลย  มันสะท้อนตัวเราหลาย ๆ อย่าง และ ทำให้ข้าพเจ้าคิดได้และจะนำไปสอนเด็กให้เป็นคนดีให้ได้  และถ้ามีโอกาส  ข้าพเจ้าจะนำคำสอนที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักเรียนและเพื่อนครูฟังและจะกลับมาปฏิบัติธรรมอีกค่ะ

 

ครูเทศบาลเมืองชลบุรี

 
 
 
 
 
 

 

ความแตกต่างในความเหมือน

 
 

ก่อนที่จะมาดิฉันก็เหมือนคนอื่นทั่วไปที่ลงชื่อมาที่นี่เพราะหน้าที่  มาให้จบ จะได้แล้วๆ ไป  เพราะที่ไหนๆ ก็คงสอนเหมือนๆ กับทุกวัด  ทุกที่  คือให้มีสติในการทำงาน  ให้เป็นคนดี  ที่นี่ก็เช่นกัน  แตกต่างกันตรงที่  ความน่าเชื่อถือน่าศรัทธาที่แท้จริงที่วิทยากรได้ชี้แจง ให้แจ้งกระจ่างกว่าทุกครั้ง  ทุกที่  ซึ่งมันคือความจริง  เป็นความเชื่อที่ไม่ได้กล่าวอ้างลอย ๆ แต่ วิทยากรสามารถนำพาดิฉันให้ทราบในบทพิสูจน์ได้อย่างน่าสนใจ  ดิฉันรู้สึกดีและเชื่อในความดีขึ้นอีกมาก
 
 
 
 
เกิดความมานะพยายาม ที่ดิฉันสร้างขึ้นเองเพราะได้แรงเสริม แรงจูงใจจากครูวิทยากรที่นี่  เพราะดิฉันไม่เคยตั้งใจนั่งสมาธิเลยสักครั้ง  และถึงตั้งใจก็ไปไม่ถึงความนิ่งได้เลยเพราะถ้าจิตดิฉันนิ่งคือหลับ  นี่ก็รู้สึกดีที่เราทำได้
 
 
 
 
คิดว่าเมื่อมีความท้อ  มีความโกรธ  มีอารมณ์ขุ่นมัวใดๆ  ดิฉันคงระงับและหาทางออกได้จากสติและจากการระลึกในใจเสมอแล้วว่า  "ทำอย่างไรได้อย่างนั้น"
 
 
 
 
ดิฉันจะทำให้ตัวเองให้ดีด้วย
กรรมดี ของตัวเองให้ได้นับแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ

 

พนิดา คำเนตร
ครูเทศบาลเมืองชลบุรี

 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกผู้หญิงได้บวช (ใจ) เพื่อแม่

 
 

ข้าพเจ้าตั้งใจมาเข้าโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต  เนื่องจากอยากได้บุญไปให้แม่  ซึ่งเป็นทางเดียวที่ลูกผู้หญิงซึ่งไม่สามารถบวชทำได้   และไม่ผิดหวังเลย  เพราะที่นี่ได้ให้ความรู้ต่างๆ มากมาย  ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง  ข้าพเจ้ารู้สึกว่าได้บุญ  และได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่อีกทางหนึ่ง   เมื่อกลับไปจะนำความรู้ในการปฏิบัติไปสอนให้แม่ปฏิบัติด้วย  แม่จะได้บุญที่แม่ได้ทำเอง
 
 
 
ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งคือ
 นำไปปรับปรุงด้านการทำงาน   นำไปประยุกต์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านคุณธรรม   ความตั้งใจที่จะทำต่อ  คือ ใช้เวลาที่มีอยู่ทำความดีต่อไป
 
 
 
ความสุขใจที่ได้รับคือ  เมื่อข้าพเจ้าโทรไปหาแม่  และแม่ได้อนุโมทนาบุญ  อวยพรให้ข้าพเจ้า   ข้าพเจ้ารู้สึกปีติมากๆ  ดีใจที่แม่มีความสุขด้วย

 

สุชญา  ขจรไชยกูล
ร.ร.เทศบาลอินทปัญญา  อ.เมือง จ.ชลบุรี

 
 
 
 
 
 
 

วิถีบุญในวิชาชีพ

 
 

ขออนุโมทนากับท่าน ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม และคณะวิทยากร  ที่ได้มีความพยายามอย่างสูงยิ่งที่จะนำแก่นธรรม  ที่ท่านเปรียบเสมือนยาขม ที่มองดูพบเห็นหาง่ายมีอยู่ทั่วไปไม่สวยงาม  รสชาดขมขื่นมาก  ทว่าประโยชน์นั้นมหันต์  เกินค่าราคาจริง  ประดุจพุทธธรรมที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงค้นพบ  มาเรียบเรียงนำเสนอเปรียบเทียบกับวิทยาศาสตร์   ด้วยเหตุและผลที่พิสูจน์ได้  พระอริยสงฆ์ ท่านปฏิบัติได้ และเป็นไปได้แล้ว  ถ่ายทอดสู่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะ  แพทย์ พยาบาล  ครู และล่าสุดคือนักการเมืองทั้งท้องถิ่นและส่วนกลาง คือกลุ่มที่บำเพ็ญบุญได้ทุกครั้งทุกเวลาที่ทำงานด้วยความซื่อสัตย์และตั้งใจ  และสามารถทำได้มาก ๆ  ไม่มีข้อจำกัด  สร้างความเมตตากรุณาได้อย่างต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็ยังชี้ให้เห็นว่า ถ้าไม่ซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตนเองก็สามารถเปลี่ยนวิถีแห่งบุญเป็นบาปหนาติดตามในชาตินี้ และชาติหน้า  สาธุ ขออนุโมทนา

 
 

ปรีชา  เดชะไชย
สพป. ปราจีนบุรี  เขต 1

 
 
 
 
 
 

ใช้ธรรมะแก้ปัญหาสังคม

 
 

ข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปฝึกสมาธิ โดยการนำพาเด็กไป  เมื่อเด็กนักเรียนเข้าอบรม  ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมฟังร่วมปฏิบัติธรรมด้วย  แต่ไม่เต็มที่นักจึงได้รับประสบการณ์และความรู้ไม่สมบูรณ์   รู้สึกว่าธรรมะที่สถานที่ต่างๆ นั้น สอนไม่ค่อยละเอียด  เป็นธรรมะที่ห่างไกลตัวเด็ก  แต่มาที่นี่ วัดวะภูแก้ว  รู้สึกธรรมะที่วิทยากรสอนเป็นธรรมะที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้   สอนเรื่องกฎแห่งกรรม   สอนเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด   สอนให้เชื่อกฎแห่งความจริง  การทำดีย่อมได้ดี  ทำชั่วย่อมได้ชั่ว  สอนในเรื่องการทำสมาธิ   โดยปกติข้าพเจ้ามักจะทำสมาธิก่อนนอน  เคยเกิดสภาวจิตตามที่วิทยากรเล่าให้ฟัง คือ  เวลาเจ็บป่วยให้มีสติ   แต่เวลานั้นก็ไม่เข้าใจว่าอาการเหล่านั้นคืออะไร  ก็ทำไปโดยที่ไม่รู้อะไร  แต่พอมา ณ ที่นี่จึงได้รับความเข้าใจว่าสภาวะเหล่านี้เรียกว่าอะไร
 
 
 
รู้สึกประทับใจหากมีสถานที่ขัดเกลาอุปนิสัย  อุปกิเลสเหล่านี้มาก ๆ  จะช่วยให้จิตใจของคนสามารถยกระดับจิตได้มาก ๆ ก็จะดี  เพราะปัจจุบันสังคมเปลี่ยนไป จิตใจของผู้คนก็เปลี่ยนไป  หากมีสถานที่แบบนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือผู้คนให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในความถูกต้องได้   ข้าพเจ้าก็อยากที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้โลกให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น   ก็จะดำรงตนอยู่ในศีลในธรรมให้มากขึ้นเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

 

เบญจมาพร  วิริยะเจริญโรจน์
ร.ร.วัดกำแพง (อุดมพิทยากร) จ.ชลบุรี

  
 
 
Last Updated on Thursday, 07 July 2016 06:37
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner