Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2) มาตรฐานพระแท้
เกร็ดชีวประวัติหลวงพ่อพุธ ฐานิโย (2) มาตรฐานพระแท้
Tuesday, 10 January 2012 08:28


รวมรูปภาพ สไลด์โชว์ ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


มาตรฐานพระแท้


           เมื่อแรกบวชนั้น   สิ่งที่หลวงพ่อพุธได้กระทำในระหว่างการเป็นพระสงฆ์ก็เหมือนกับที่พระสงฆ์อื่นๆ   กระทำกันโดยทั่วไป  นั่นก็คือ  การศึกษาพระธรรมวินัยและพยายามปฏิบัติตนเป็นพระสงฆ์ที่ดีเท่าที่สติปัญญาและความเพียรพยายามจะเอื้ออำนวย

           ท่านมีข้อคิดสำหรับการใช้ชีวิตในฐานะนักบวชว่า...


           "มาบวชเป็นพระก็ขอให้ทำหน้าที่ของพระ   ไม่ขออะไรมาก   ขอให้ทำวัตรเช้าเย็น   สวดมนต์  นั่งสมาธิ   เดินจงกรมให้ได้มากที่สุด  ให้สม่ำเสมอ   อย่าให้ขาด   แค่นี้ก็พอแล้ว"


           ถ้าเราเป็นพระแล้วละเว้นข้อปฏิบัติอันนี้   อะไรๆ   ก็หมดความหมาย    ไม่ต้องไปสนใจกับสิ่งที่ไม่ใช่กิจของพระ  เพียงแค่รักษาศีลวินัยสิกขาบท   ให้มั่นคงเคร่งครัด  อย่าชิงสุกก่อนห่าม  และที่สำคัญนั้นก็คือ  "จริงใจ  อดทน และรับผิดชอบ"   เราก็จะเป็นพระแบบสมบูรณ์ และเต็มภูมิแห่งความเป็นพระ

  

           ในการใช้ชีวิตเป็นนักบวชนั้น   สิ่งที่นักบวชทุกคนต้องมีก็คือมาตรฐานด้านความประพฤติปฏิบัติบางอย่างสำหรับให้ยึดถือปฏิบัติ   สำหรับหลวงพ่อพุธ   มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับตัวท่านเอง  (และนักบวชทุกรูป)   ก็คือ   การทำหน้าที่พื้นฐานของพระอันได้แก่   การทำวัตรเช้าเย็น   การสวดมนต์นั่งสมาธิ   เดินจงกรม  การรักษาศีล  และการปฏิบัติตามหลักสิกขาบทอย่างเคร่งครัด

  

           นักบวชที่ไม่มีมาตรฐานขั้นต่ำเหล่านี้ก็คงจะไม่สามารถอยู่เป็นนักบวชได้   หรือหากอยู่ได้ก็คงจะไม่ใช่นักบวชที่สมบูรณ์แบบหรือมีความสุขกับชีวิตทางศาสนาของตนเท่าใดนัก

ที่มาจาก  หนังสือ "วินาทีบรรลุธรรม  พระอรหันต์มีจริง" เล่ม 5


Last Updated on Tuesday, 10 January 2012 08:41
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner