Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "ห้องสมุดสร้างคน"
เชิญชม วิดีโอ "ห้องสมุดสร้างคน"
Tuesday, 03 July 2012 01:03

 

 

          ห้องสมุดเล็กๆ ภายในโรงเรียนมงคลวิทยา  วันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงแหล่งความรู้ด้านวิชาการที่หลากหลาย   และสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับสามเณรในวัดเท่านั้น   แต่ยังเป็นห้องสมุดที่เปิดโอกาสให้เหล่าสามเณรได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือที่ตัวเองชื่นชอบ  จัดทำเลขหมู่หนังสือ และซ่อมแซมหนังสือที่ชำรุด   ส่งผลให้เกิดความผูกพันและช่วยกันรักษาห้องสมุดสร้างคนแห่งนี้ด้วย

 

 

 

 
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner