Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "รักนวลสงวนตัว"
เชิญชม วิดีโอ "รักนวลสงวนตัว"
Thursday, 05 July 2012 07:02

 

 

          ข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุข  อ.ปรางค์กู่  ชี้ว่าอำเภอเล็กๆ  ในจังหวัดนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า 18 ปี มากถึง  100 คน  ในแต่ละปีที่ต้องฝากครรภ์   ทำแท้ง หรือทำคลอด   เป็นอีกหนึ่งข้อเท็จจริงที่สะท้อนสภาพสังคมใกล้ตัว   กเรียนกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนปรางค์กู่จึงต้องรณรงค์อย่างจริงจังกับเพื่อน ๆ  ให้เห็นถึงผลร้ายของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนด้วยกิจกรรมหลากหลายเพื่ออนาคตที่ดีของเพื่อนๆ ในสังคมเดียวกัน

 

 

 

 
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner