Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ "พี่สอนน้อง"
เชิญชม วิดีโอ "พี่สอนน้อง"
Thursday, 05 July 2012 05:42

 

 

          The Rising Sun  กลุ่มเยาวชนของโรงเรียนประจักษ์ศิลปากรที่รวมตัวกันทำโครงงานคุณธรรม

ด้วยการอบรมธรรมะเพื่อสร้างหลักคิดที่ดีในการดำเนินชีวิตให้กับน้องๆ  ในจังหวัดอุดรฯ  และจังหวัดใกล้

เคียง  สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้ได้เรียนรู้จากการได้ลงมือทำสิ่งดีต่อตนเอง  คือหัวใจสำคัญของการทำโครงงาน

คุณธรรม  เพื่อให้เยาวชนไทยใช้พื้นที่ในการทำความดีเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 Last Updated on Thursday, 05 July 2012 06:02
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner