Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ออกรายการ "เจาะใจ" และ รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ"
เชิญชม วิดีโอ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ออกรายการ "เจาะใจ" และ รายการ "ช่วยคิดช่วยทำ"
Wednesday, 18 May 2016 01:36

 
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต
 
 

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต
ลูกศิษย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
ครูผู้ทรงภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
ออกรายการ    "เจาะใจ"
เมื่อวันที่  29 เมษายน 2559

 


ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต

ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต

 
 ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต
ลูกศิษย์หลวงพ่อพุธ ฐานิโย 
ครูผู้ทรงภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณี 
ออกรายการ    "ช่วยคิดช่วยทำ"  ให้ความเห็นปัญหาสังคม ใน "ละครวัยแสบสาแหรกขาด"
เมื่อวันที่ 20 - 21 เมษายน 2559

 
 
 
 
ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต 

 ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม ผู้รับผิดชอบโครงการอบรมพัฒนาจิต

 
 
 
 

 
Last Updated on Wednesday, 18 May 2016 02:37
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner