Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
เชิญชม วิดีโอ ค่ายพุทธบุตร พุทธธรรม วันและวัยที่ไม่ธรรมดา
Friday, 29 June 2012 09:56

 

 

          ใน "ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม"   มีกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย  ทำให้รู้ว่าคนเราทุกคน  ต่างต้องการชี้แนะ   การชวนคิด  ถึงเรื่องสำคัญ ๆ ในชีวิต  โดยผ่านกิจกรรมที่แตกต่าง

 


ตอนที่  1

 

 

 

 

       กิจกรรมการพัฒนาเยาวชนอย่างต่อเนื่องที่จัดที่วัดปัญญานันทาราม   จังหวัดปทุมธานี   เป็นการนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนพระหฤทัยนนทบุรีมาอยู่ที่  "ค่ายพุทธบุตร  พุทธธรรม"  ตลอด 3 วันเต็ม

 

 


ตอนที่  2  (จบ)

 

 

 


Last Updated on Saturday, 30 June 2012 01:50
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner