Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย มหันตภัยใกล้ตัว
มหันตภัยใกล้ตัว
Tuesday, 16 March 2010 03:01

 

          สังคมทุกวันนี้  มีพิษภัยต่างๆ ที่อยู่ใกล้ตัวมากมาย  ซึ่งท้าทายให้วัยรุ่นอยากรู้ อยากลองและนำไปสู่การเสพติดซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน  อนาคตการศึกษาเล่าเรียน ฯลฯ


          1. สิ่งเสพติดที่วัยรุ่นจำนวนมากเข้าไปเกี่ยวข้อง  ได้แก่
              1.1 เกมส์
              1.2 สารเสพติดประเภทต่างๆ
              1.3 เพศสัมพันธ์

 

          2. ภัยอันตรายและผลร้ายที่เกิดจากการเสพติดสิ่งเหล่านั้น
              2.1 เกมส์
                  • ข้อมูล :  บริษัท  computer  ในสหรัฐอเมริกา  จะจ่ายเงินค่าสูญชีพให้พนักงานที่ต้องทำงานหน้า computer  ตลอดวัน  เพราะอายุจะสั้น ทำงาน 1 ปี  จะตายเร็วขึ้น  1  เดือน
                  • บริษัท computer  บางบริษัทจะจ้างพนักงานทีละ  5  ปี  แล้วจ่ายเงินชดเชยก้อนใหญ่เพื่อให้ออกจากงาน
                  • คนติดเกมส์  เล่นเกมส์จนไม่ยอมกินไม่พักผ่อนต่อเนื่องหลายวัน  ในที่สุดเสียชีวิตคาเครื่องคอม


               2.2 สารเสพติดประเภทต่างๆ :  บุหรี่  สุรา  ยาบ้า  ยาอี  ฯลฯ 
                  • ก่อให้เกิดโรค  :  มะเร็งปอด  ถุงลมโป่งพอง  พิษสุราเรื้อรัง  โรคจิต  ประสาทหลอน ฯลฯ 
                  • สิ้นเปลืองเงินทอง
                  • ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย


              2.3 เพศสัมพันธ์
                  • โรคเอดส์
                  • ท้อง  แล้วมักต้องทำแท้ง  เพราะยังรับผิดชอบครอบครัวไม่ได้
     

          3. สาเหตุที่วัยรุ่นไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดเหล่านี้
              • สาเหตุหลักคือ  ความอยากรู้อยากลอง 
              • สาเหตุอื่นๆ เช่น  ครอบครัวไม่อบอุ่น  เพื่อนชักชวน  สิ่งยั่วยุ (CD โป๊, โฆษณาชวนเชื่อ  ฯลฯ)

 

          4. แนวทางการแก้ปัญหา
             • การแก้ปัญหาที่ทำได้ง่ายที่สุด คือ แก้ไขที่ตัวเอง ด้วยการฝึกจิตให้เข้มแข็ง  อดทนต่อสิ่งยั่วยุได้  รู้จักการปฏิเสธ


 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner