Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย อานิสงส์ของการสวดมนต์
อานิสงส์ของการสวดมนต์
Monday, 23 January 2012 05:04

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

 


การสวดมนต์นั้นเป็นสิ่งสามารถทำได้ง่ายๆ ให้คุณประโยชน์ทางด้านจิตใจ ให้เกิดความสงบ เกิดสติ ปลดปล่อยความเครียด และยังมีผลที่ดีต่อสุขภาพด้วย


1. มีจิตเป็นสมาธิ
เพราะขณะนั้นผู้สวดต้องสำรวมใจ
แน่วแน่ มิฉะนั้นจะสวดผิดท่อนผิด
ทำนอง เมื่อจิตเป็นสมาธิ  ความสงบ
เยือกเย็นในจิตจะเกิดขึ้น


2. เป็นการกระทำที่ได้ปัญญา
ถ้าการสวดมนต์โดยรู้คำแปล
รู้ความหมายก็ย่อมทำให้ผู้สวด
ได้ปัญญา ได้ความรู้  แทนที่จะสวดแจ้วๆ เหมือนนกแก้ว  นกขุนทอง โดยไม่รู้อะไรเลย


3.เป็นการตัดความเห็นแก่ตัว
เพราะในขณะนั้นอารมณ์จะไปหน่วงอยู่ที่การ
สวดมนต์อย่างตั้งใจ ไม่ได้คิดถึงตัวเอง
ความโลภ โกรธ หลง จึงมิได้เกิดขึ้นในจิตตน

  

4.เป็นสิริมงคล
แก่ชีวิตตน และ บริวาร

  


5.สามารถไล่ความขี้เกียจ
เพราะขณะสวดมนต์ อารมณ์เบื่อ เซื่องซึม
ง่วงนอน เกียจคร้านจะหมดไป และเกิดความ
แช่มชื่นกระฉับกระเฉงขึ้น

 

6.เปรียบเสมือนการได้เฝ้าพระพุทธเจ้า
เพราะขณะนั้นผู้สวดมี กาย วาจา ปกติ
(มีศีล) มีใจแน่วแน่ (มีสมาธิ) มีความรู้
ระลึกถึงคุณความดีของพระพุทธเจ้า
(มีปัญญา) เท่ากับได้เฝ้าพระองค์ด้วยการ
ปฏิบัติบูชา ครบไตรสิกขาอย่างแท้จริง
 


 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner