Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
ประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ จาก ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่เข้าค่ายอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว
Monday, 03 July 2017 08:15

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ  วัดวะภูแก้ว

 ของดีต้องบอกต่อ


          ต้องบอกว่า  เป็นหลักสูตรที่ดีมาก  ในการอบรมธรรมะ  ในการพัฒนาคุณธรรมของข้าราชการ  เพราะการทำงานที่ไม่มีคุณธรรมในใจ  หรือไม่เข้าใจธรรมะก็เป็นเรื่องที่ยากในการพัฒนา  ดีใจมากที่มีหลักสูตรที่ดีเช่นนี้


          มาวันแรกก็รู้สึกดีใจ  เพราะเป็นสัปปายะ  เป็นที่ครุบาอาจารย์มาปฏิบัติธรรมเหมาะสมกับการทำสมาธิ  และคิดว่าต้องทำให้ได้ยิ่งอาจารย์มีรางวัลให้ก็ยิ่งตั้งใจทำ  แต่ก็ปรากฏว่าเป็นกิเลสคือความอยากจึงเป็นการเร่งปฏิบัติก็ทำให้การปฏิบัติไม่คืบหน้า  ยิ่งมีหมวกอีกใบคือเป็นผู้นำ  ผู้บริหารก็มีห่วงลูกน้องว่าจะเป็นอย่างไร  แค่ตัวเองก็แย่แล้วมีห่วงอีกทำให้การปฏิบัติไม่ก้าวหน้า  คิดจะแยกตัวไปปฏิบัติออกจากหมู่  แต่ยิ่งแร่งยิ่งไม่ก้าวหน้า


          แต่รู้สึกว่า  ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติจริงก็อยู่ที่พุทโธเกือบทุกก้าว  อยากจะอยู่กับการฝึกจิตตลอดเวลา  แต่ความรู้ที่อาจารย์สอนก็เป็นสิ่งที่ดีที่จะนำไปสอนไปบอกต่อ  และถ้ามีโอกาสก็จะบอกต่อๆ ไปว่าที่นี้คือที่ฝึกปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลทั่วไป


อนุวัชร    โพธินาม
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


ใช้ธรรมะพัฒนางานเกษตร


          เมื่อรู้ว่าทางหน่วยงานจะจัดอบรม “บวชใจ”  ที่วัดวะภูแก้ว  ดีใจมากขอลงชื่อเข้าร่วมอบรมและที่สำคัญ  รุ่นนี้เขาว่าตั้ง 4 วันเลยนะ  มีหลายอย่างที่ดิฉันเองยังอยากที่จะเรียนรู้อีกมาก  ประทับใจวิทยากรทุกท่านและเจ้าหน้าของทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาทุกคน


         พลังบาป-พลังบุญ  กฎธรรมชาติ  หลักการคิด  ในทางพระพุทธศาสนาที่ได้เรียนรู้ในครั้งนี้  ทำให้ดิฉันนึกถึงงานที่ดิฉันทำอยู่ ณ ปัจจุบัน  การทำงานด้านนักวิชาการเกษตร  ได้คอยช่วยเหลือชี้แนะ  หากแนวทางแก้ปัญหาของเกษตรกร  ความทุกข์ของเกษตรกร  จะแก้เพียงทางด้านอาชีพของเขานั้นคงไม่พอ  แต่นี้ไปดิฉันจะนำหลักธรรมะ  ไปสอดแทรกในการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรด้วย  พัฒนาทั้งคุณภาพชีวิต (อาชีพ)  คุณภาพของจิตใจ (ให้ธรรม)


          ช่วงสรุปอภิปรายงานกลุ่ม  “คิดแยบคายได้ปัญญา”  เนื้อหาของเรื่องราวต่างๆ ล้วนแต่เป็นธรรมชาติ  ถ้าคิดอย่างแยบคาย  ก็มองได้เป็นธรรมะ  ตามที่อาจารย์สอนเรา  ตรงหมด  ถูกหมด  ดิฉันจะต้องฝึกคิดบ้างเสียแล้ว  เมื่อคิดแบบนี้ทำให้ใจเราสบาย  เข้าใจกฎธรรมชาติมากขึ้น


           ขอบคุณความเจ็บปวดในการทำสมาธิ  ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องผ่านมันให้ได้


           ขอบคุณธรรมชาติ  ขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร.พ.ทุกท่านค่ะ


           “มาครั้งนี้  มารับวัคซีนธรรม  กระตุ้นภูมิทางด้าน  ศีล  ภาวนา  สมาธิ”


ดวงพร  นันทิกร
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รู้จักวิธีทำบุญที่ถูกต้อง


           ประสบการณ์ที่ได้จากการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิตที่วัดวะภูแก้วครั้งนี้  คือ  ได้มีการพัฒนาจิตพัฒนาจิต นั่งสมาธิ  และการทำบุญที่ถูกวิธี


          โดยปกติจะไม่ค่อยนัดทำบุญ  เข้าวัด  ไม่ค่อยได้สะสมเสบียงบุญเท่าไรนัก  แต่พอมาเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต  ทำให้รู้ว่าคนเราไม่ได้เกิดมาเพียงชาติเดียว  เราจึงจำเป็นต้องสะสมบุญไว้เพื่อใช้ในชาติหน้าด้วย  และสิ่งที่ได้รับอีก 1 เรื่อง ก็คือ  การทำบุญให้ถูกวิธี  การทำบุญอย่างไรให้ได้บุญ  การทำบุญไม่จำเป็นต้องเข้าวัด  หยอดตู้บริจาค  เงินเพียงแค่นั้น  แต่สิ่งสำคัญคือ  เงินที่เข้าได้มาต้องบริสุทธิ์  ทำบุญด้วยใจที่บริสุทธิ์  ผู้รับบริสุทธิ์  และเรายังสามารถทำบุญด้วยวิธีอื่นได้ก็คือ  การทำความดี  อุทิศบุญ  และการร่วมโมทนาบุญกับบุคคลอื่นก็ทำให้เราได้รับบุญเช่นกัน


          จากการมาเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต  ก็จะกลับไปทำบุญให้มากขึ้น  ทำความดี  ดูแลพ่อแม่  ซึ่งเป็นพระอรหันต์และพระพรหมของลูก  นั่งสมาธิเพื่อให้เราเกิดสติและมีจิตที่แข็งแกร่ง  ทำงานด้วยใจที่เบิกบาน  ยิ้มแย้ม  ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้อื่นเท่าที่เราจะช่วยได้  และจะนำหลักธรรมและความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้ดีที่สุด


กนกพร  มิสากูล
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ


Last Updated on Monday, 03 July 2017 08:37
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner