Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย สรุปผล โครงการ ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
สรุปผล โครงการ ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
Wednesday, 21 April 2010 03:13

ครอบครัวอุ่นไอธรรม รุ่น 3
3 – 6  เมษายน   2553


     กิจกรรม  “ครอบครัวสร้างสรรค์”
          • พ่อแม่/ผู้ใหญ่    จับกลุ่มๆ ละ  3-4  คน
          • ลูกๆ  เด็กๆ       จับกลุ่มๆ ละ  3-4  คน


     โจทย์
          กลุ่มพ่อแม่
          1 พ่อแม่ต้องการให้ลูกเป็นอย่างไร
          2  ให้เหตุผลว่า  ทำไมจึงต้องการเช่นนั้น
          3 พ่อแม่มีส่วนช่วยอะไร  เพื่อให้ลูกทำได้ตามความต้องการของพ่อแม่

          กลุ่มลูก
          1 ลูกต้องการให้พ่อแม่เป็นอย่างไร
          2  ให้เหตุผลว่า   ทำไมจึงต้องการเช่นนั้น
          3 ลูกจะช่วยอะไร  เพื่อให้พ่อแม่เป็นอย่างที่ลูกต้องการ

 

ข้อสรุปจากกิจกรรมกลุ่ม  “ครอบครัวสร้างสรรค์”
เสียงร้องจากลูก

เสียงร้องจากลูก

  

  

เสียงเรียกจากพ่อแม่

เสียงเรียกจากพ่อแม่

 

หันหน้าเข้าหากันเพื่อ
พ่อแม่ลูกสร้างสรรค์ครอบครัวอุ่นไอธรรม

หันหน้าเข้าหากันเพื่อ พ่อแม่ลูกสร้างสรรค์ครอบครัวอุ่นไอธรรม

ฝากให้คิด


     • เหตุผลที่ลูก ๆ อยากให้พ่อแม่เป็นอย่างที่ลูกต้องการ  เป็นเหตุผล  เพื่อใคร?
     • แล้วเหตุผลที่พ่อแม่ให้ล่ะ   เพื่อใคร?


คำตอบจะเป็นอย่างไรก็ตาม   เชื่อว่าทุกคนต้องการให้ครอบครัวมีความสุขสงบ  มีความเข้าใจกัน
     ทุกคนทำได้ !   เพียงแค่เริ่มที่ตัวเอง
     ทำตามที่แสดงความคิดเห็นมานั่นแหละ


“พ่อแม่ทำเพื่อลูก”    “ลูกทำเพื่อพ่อแม่”
อย่าเพียงแค่คิด   ต้องทำให้ได้จริง
ครอบครัวอุ่นรัก  อุ่นไอธรรม ก็จะปรากฏอยู่เบื้องหน้าเรา

 


Last Updated on Wednesday, 21 April 2010 10:22
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner