Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ ทศชาติชาดก
เชิญชม วิดีโอ ทศชาติชาดก
Monday, 16 February 2015 06:07

 

 

A statue of the Buddha

 

 ๑. เตมีย์ชาดก               บำเพ็ญเนกขัมมบารมี
 ๒.มหาชนกชาดก                บำเพ็ญวิริยบารมี
 ๓. สุวรรณสามชาดก    บำเพ็ญเมตตาบารมี
 ๔. เนมิราชชาดก          บำเพ็ญอธิษฐานบารมี
 ๕. มโหสถชาดก           บำเพ็ญปัญญาบารมี
 ๖. ภูริทัตชาดก             บำเพ็ญศีลบารมี
 ๗. จันทชาดก              บำเพ็ญขันติบารมี
 ๘. นารทชาดก             บำเพ็ญอุเบกขาบารมี
 ๙. วิทูรชาดก               บำเพ็ญสัจจบารมี
 ๑๐.เวสสันดรชาดก      บำเพ็ญทานบารมี

  



 


Last Updated on Monday, 16 February 2015 06:18
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner