Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
เชิญชม วิดีโอ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
Thursday, 10 May 2012 10:54

 

 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

เวลา 16.40 น. วันที่ 7 พฤษภาคม 2555 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา อำเภอเมือง ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555 ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา,คณะสงฆ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 พฤษภาคม ถึง 10 มิถุนายนนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในปีมหามงคลพุทธชยันตี ครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้พุทธศาสนิกชนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ 7 องค์ ที่อัญเชิญมาจากประเทศอินเดีย ศรีลังกา กรุงเทพมหานคร และนครราชสีมา เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยตลอด 37 วันของการจัดงาน มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ประวัติพระธาตุเจดีย์ 5 พระองค์ หลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนา, นิทรรศการตามรอยบาทพระศาสดา จากชมพูทวีปสู่สุวรรณภูมิ, การฟังธรรมบรรยาย ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 หรือบุญสำเร็จด้วยการฟัง โดยธรรมวิทยากร, กิจกรรม "สุขใจ ได้บุญ" ร่วมสะสมบุญบารมี กับการปิดทองพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 9 องค์ 9 วัด, การทอดผ้าป่ามหากุศล, การเจริญสติ และเดินจงกรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, การตักบาตรหนังสือธรรมะ และข้าวมธุปายาส,กิจกรรมลด ละ เลิก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และกิจกรรมอาสาพาธรรมไปเยี่ยมท่าน โดยจะนิมนต์พระภิกษุไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมสวดบทโพชฌงค์เป็นกำลังใจแก่ผู้ป่วย

 

 

 

รวมรูปภาพสไลด์โชว์  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขานครราชสีมา อำเภอเมือง ทรงสักการะพระบรมสารีริกธาตุ และทอดพระเนตรนิทรรศการในงาน "วิสาขบูชา พุทธบารมี" ประจำปี 2555
Last Updated on Thursday, 10 May 2012 11:27
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner