Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนดิลก เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
เชิญชม วิดีโอ พระธรรมเทศนา โดย พระเทพรัตนดิลก เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
Sunday, 12 May 2013 07:58

 

 

พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร) มรณภาพแล้ว


ตอนที่ 1

 

พระธรรมเทศนา
โดย
พระเทพรัตนดิลก เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา  (ธรรมยุต)
และ เจ้าอาวาสวัด ศาลาลอย
เนื่องใน พิธีประชุมเพลิง พระครูกิตติวัฒนคุณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
เมื่อ วันพุธที่ 17 เมษายน 2556

พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร) มรณภาพแล้ว

 

 

พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร) มรณภาพแล้วตอนที่ 2

 

 

พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร) มรณภาพแล้ว

พระครูกิตติวัฒนคุณ  เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ  ติกขฺวีโร)
ลูกศิษย์หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย

ตอนที่ 3 (จบ)


พระครูกิตติวัฒนคุณ เจ้าอาวาสวัดวะภูแก้ว (พระอาจารย์กิตติ ติกขฺวีโร)
มรณภาพแล้ว ด้วยโรคมะเร็ง วันที่ 8 เม.ย. 2556 เวลา 11:05 น.

Last Updated on Sunday, 12 May 2013 08:34
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner