Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย หนังสือพุทธทำนาย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
หนังสือพุทธทำนาย ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
Saturday, 23 October 2010 00:50

หนังสือพุทธทำนาย
ข้อความจาก
ปู่ฤษีมณีรัตน์ (สมเด็จรุ่ง)

 

ค้นพบ “หนังสืออินตก – เทพทำนาย” โดยย่อ
           หนังสือใบลานสีได้ถูกตกมาในวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดอัตตะบือ (ประเทศลาว) ข้าพเจ้าได้รับข้าพเจ้าได้รับรู้จากพระอาจารย์ผู้ทรงศีลองค์หนึ่งเผยแผ่ให้ เลยเกิดความศรัทธาเสียสละทรัพย์พิมพ์แจกจ่ายมายังพี่น้องชาวพุทธทั้งหลายเพื่อเป็นกุศล และเพื่อพิจารณาญาณด้วยตนเอง ถึงเหตุการณ์มหันตภัยของโลกยุคโลกาวิวัฒน์ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นตามพุทธทำนายไว้ ดังนี้

โลชังชม โทโพโส อินโตกรุณา
           พระอินทร์ พรหม ยมราช ได้สั่งไว้ว่า ถ้าบุคคลใดได้รู้แล้ว จงรีบบอกให้คนอื่นฟัง หรือพิมพ์แจกตามกำลังศรัทธา จะเกิดมหากุศลช่วยให้ท่านได้หลุดพ้นจากมหันตภัยพิบัติทั้งปวง ถ้าบุคคลจะลงมาเกิดพร้อมทั้งหนังสือใบลานฉบับนี้ ถ้าใครไม่มีไว้ในบ้านเรือนจะมีภูตผีปีศาจเข้ามาอย่างแน่แท้


           ในปีจอถึงปีกุน เมื่อเดือนหงายจะมีงูพิษอยู่บนศีรษะ ฉกกัดให้ถึงตาย และผู้คนทั้งหลายจะเกิดความเดือดร้อนหลายประการ

   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนศึกสงครามบ่แล้ว
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนน้ำและไฟ
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนบ่มีไผสิเบิงไผ
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนอึดข้าวปลาอาหาร
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนผัว – บ่เห็นหน้ากัน
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนมีคนตายตามทุ่งนา
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนบ่มีผู้เฒ่า
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนไปต่างประเทศบ่สะดวก
   ทุกข์ยากฮ้อน   ย้อนนอนบ่หลับ

          ในปีจอนี้ ในเมืองจันทร์จะมีฤษีองค์ทองคำสิกขาลาเพศออกมาเป็นพ่อค้าในปีจอขึ้น 8 ค่ำ ห้ามบ่ให้ตักน้ำอาบ น้ำกิน ตามห้วยหนองคลองบึงหลังพระอาทิตย์ตกดิน (ก่อนค่ำ) พระยายมราชจะนำเอายาพิษพ่นใส่โลกมนุษย์


           ในปีจอ เมืองกรุงเทพจะแตกพังทลายตอนเวลาไก่ขัน พระแก้วมรกต หัวเชียงเมี้ยงข้าวเม็ดใหญ่จะกลับสู่เวียงจันทร์ นี่คือพระคาถาขององค์อินทร์พรหมยมราช ได้เขียนไว้ในใบลาน จงเก็บรักษาไว้ให้ดีเพื่อช่วยหลุดพ้นจากภัยพิบัติได้ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัย พระคาถาเขียนไว้ว่า


 ปะโต เมตัง ประระชีมินัง สุคะโต จติ จิตตะ เมตตะ มินะมัง สุคุโต จุติ


           พระคาถาบทนี้เขียนลงใบลาน แผ่นทองหรือแผ่นผ้าก็ดี ติดไว้ที่ประตูบ้านหรือในรถ หรือโพกศีรษะ ยามเกิดเหตุการณ์จะช่วยให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายในกาละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้รักษาคุ้มครองโลกได้กราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์โลกทำกุศลเพียง 3 ส่วน และทำบาปกรรมถึง 7 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้องค์อินทร์จะสั่งลงโทษมนุษย์ผู้ใจบาปถึง 9 ข้อ นับตั้งแต่ปีจอถึงปีกุน ดังนี้
          1.     จะเกิดพายุลมแรง แผ่นดินไหว
          2.     จะเกิดอัคคีภัย
          3.     จะเกิดอุทกภัย
          4.     จะเกิดฟ้าผ่า
          5.     จะเกิดร้อนเกินไป หนาวเกินไป
          6.     จะเกิดสารพิษต่างๆ
          7.     จะเกิดกาฬโรคต่างๆ
          8.     จะเกิดข้าวยากหมากแพง
          9.     จะเกิดพยาบาทเบียดเบียนกันเอง


          มหันตภัย 9 อย่างนี้จะหลุดพ้นได้โดยเฉพาะผู้มีบุญ คนที่ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น รู้แล้วจงบอกต่อกันไปให้รีบทำความดีมากๆ ถ้าเลยปีจอ ปีกุนไปแล้ว ทุกคนพร้อมทั้งลูกหลานจะได้รับความสุขกายสบายใจทุกคน ให้ทุกคนเคร่งครัดในศีล 5


          นอกจากหนังสืออินตกที่ได้กล่าวมาแล้วยังมีพระผู้ทรงศีลอีกองค์หนึ่งได้พบเห็นคำสอนที่จารึกไว้ในแผ่นศิลาที่พึ่งพบในภูเขาแห่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้เดินธุดงค์วิปัสสนากรรมฐานผ่านไป พระผู้ทรงศีลกล่าวว่า พี่น้องทั้งหลายถ้าไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่ดวงจิต เพราะถึงเวลาแล้วที่สวรรค์จะไม่มีความลับ ถ้าท่านเชื่อก็เป็นกุศล รู้เพียงเท่านี้ ข้าพเจ้าจึงขอบอกเล่าสู่ท่านฟังตามคำกล่าวของพระผู้ทรงศีลรูปนี้ว่า ในแผ่นศิลาได้เขียนไว้โดยพระมหากัสสะปะว่า ในปีระกา ปีจอ ปีกุน เดือน 7 – 8 จะเกิดเหตุการณ์ร้ายตามถนนหนทาง ในเดือน 9 – 10 คนใจบาปจะถูกล้างผลาญให้หมดไป มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่ มีข้าวแต่ไม่มีคนกิน มีทางแต่ไม่มีคนเดิน


          สุดท้ายพระผู้ทรงศีลได้กล่าวย้ำถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหนังสืออินตกเพิ่มเติมว่า ถ้าท่านผู้เคารพบูชา หรือบนว่าจะบอกแก่ผู้อื่น หรือพิมพ์แจกจ่ายให้สาธุชนทั้งหลายได้รับรู้แล้วท่านปรารถนาสิ่งใดจะได้สมใจนึก จะปราศจากภัยพิบัติทั้งปวงตลอดไป ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

 

พระพุทธเจ้าทำนาย

          ออกจากศิลาจารึกในมหาวิหารเจตมหาเชตวัน ณ สวนมฤคทายวันประเทศอินเดีย โดยคณะทูตไทยที่ไปอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อปี พ.ศ.2485 ตามคำแปลเป็นภาษาไทยว่าดังนี้


          สาธุ อะระหังตา พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงพระเมตตากรุณาสรรพสัตว์ทั่วโลก ที่เกิดมาแล้วแต่ลำบากทั่วหน้า ทุกชาติ ทุกศาสนา ตามธรรมชาติ เมื่ออาตมาเข้านิพพานไปแล้วครบห้าพันปีเป็นที่สุด โลกจะหมุนไปใกล้จะถึงจำนวนที่ตถาคตทำนายไว้สองพันห้าร้อยปี มนุษย์และสัตว์จะได้รับภัยพิบัติเสียครั้งหนึ่ง ในระยะ 30 ปี สิ่งที่สาธุชนไม่เคยเจอะเจอจะได้เห็น ไม่เคยพบ จะได้พบ ยักษ์หินที่ถูกสาปให้หลับกลับตื่นขึ้นมาอาละวาดยิ่งนัก ใกล้กับ พ.ศ.2550 ยิ่งทวีกันใหญ่ขึ้นทุกทิวาราตรี มนุษย์นอกศาสนาจะรบราฆ่าฟันกันจนถึงเลือดนองเต็มพื้นดิน พื้นน้ำจะลุกลาม เผามนุษย์ไม่ขาดระยะ ต่างฝ่ายต่างทำลาย  เหมือนยักษ์กระหายเลือด แผ่นดินจะเป็นเปลวไฟ จะตายไปไปอย่าละครึ่งหนึ่ง จึงจะเลิกล้ม ต่างฝ่ายต่างหมดกำลังด้วยกัน ตามวิสัยยักษ์ร้ายนอกศาสนาซึ่งถือกำเนิดจากป่าอำมหิต ส่วนพุทธศาสนิกชน ผู้ทำแต่บุญเดินตามทางตถาคตสามารถระงับร้อน ไม่รุนแรง บ้านใดได้บูชาพระโพธิสัตว์ ผ้ากาสาวพัตร์ ก็จะรับภัยพิบัติเบาบาง แต่หนีภัยธรรมชาติไม่พ้น ไฟจะลุกลามมาทางทิศตะวันออกไหม้วัดวาอาราม สมณชีพราหมณ์จะอดอยากยากเข็ญ ลูกไฟจะตกจากฟ้า เหล็กกล้าจะผุดจากน้ำ สงครามจะเกิดทั่วทิศ พระยานาคจะพ่นพิษเป็นเพลง ทหารจะเป็นเจ้า ข้าวสารจะขาดแคลน ทุกแคว้นจะอดอยาก พลูหมากจะหมดเปลือง สีเหลืองจะชนะ พระยังอยู่คู่เมืองอีกต่อไป สีขาวจะแพ้ภัย ในที่สุดครุฑจะบินกลับฐาน คนจะกลับบำรุงพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ ชา ตะ มะ สะ ละ วา  พระพุทธชินสิตนี้ท่านให้เขียนใส่กระดาษ หรือผ้าขาวติดไว้หน้าบ้านหรือหัวนอน ดังนี้ จะมีอายุยืนยาว จะทันผู้มีบุญชื่อพระธรรมมิกราช เมื่อแรกสถิตอยู่เขตอยุธยา บัดนี้ท่านเสด็จอยู่ลานช้าง (ภาคอีสานในปัจจุบัน) พระธรรมมิกราช เข้ามาปีกุนเดือน 11 เป็นเที่ยงแท้นักหนา ท่านเสด็จมาในปีระกา แรม 5 ค่ำ มหากษัตริย์มาทางทิศตะวันตก สมณชีพราหมณ์ตามมาพอประมาณได้ 76,400 รูป ทั่วอาณาจักร สมเด็จพระบรมนักปราชญ์ได้ประกาศคาถาว่า ดังนี้ นะสัจจังทะ คะยังมะสำคำปัง คอยดูในปีมะโรง คนจะเดินโก่งโค้ง คลาน ผู้ใดอยากพบผู้มีบุญ ชื่อพระธรรมมิกราช ให้ภาวนา ให้หมั่นรักษาศีล สดับรับฟังพระธรรมเทศนา คอยดูปีมะเส็ง ตลิ่งจะพัง มหาสมุทรจะชอกช้ำ อย่าเที่ยวไปกลางแจ้ง ท่านเข้ามาปีกุน เดือน 8 เป็นเที่ยงแท้ ผู้ใดไม่เชื่อ จะรับอันตราย คอยดูในปีจอ คนจะพ้นภัย สะโรนะกา โททายะโม พุทธะตะมะ ภาวนาทุกค่ำเช้า ผู้นั้นจะมีอายุยืนนาน จะได้เห็นพระธรรมมิกราช (พระโพธิสัตว์ศรีอริยะเมตไตรย) ในปีกุนท่านจะเข้ามาอีก ถ้าไม่เห็นหนังสือบ้านใด ผู้นั้นจะได้รับอันตราย รู้แล้วให้บอกต่อกันด้วย


          คำเตือน โลกมนุษย์กำลังจะเข้าสู่กาลียุค จะทำให้เกิดภัยธรรมชาติจากดิน น้ำ ไฟ ลม จะเกิดมหาสงครามโลกครั้งที่สามตามมา มนุษย์จะตายไปกว่าครึ่ง


           สำหรับประเทศไทย จะเริ่มเกิดตั้งแต่ปี 2550 คาดว่าจะได้รับภัยทางน้ำและไฟ โดยเฉพาะจังหวัดที่ติดชายทะเลและกรุงเทพฯ แผ่นดินจะยุบตัวคลื่นน้ำจะพัดเข้าถล่มความสูง 200 เมตร มนุษย์จะล้มตายมากกว่าครึ่ง น้ำจะเข้าช่องแคบสระบุรี และด้านตอนล่างของโคราชบางส่วน ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยๆ สุดท้ายประเทศไทยจะเหลือประชากรประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์


           ส่วนประเทศอื่นทั่วโลกจะเหลือเพียงสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้น บุคคลที่รอดชีวิตส่วนมากก็สูญเสียสติสัมปชัญญะ ไม่ปลอดภัยเหมือนเมืองที่นับถือพระพุทธศาสนา เพราะไม่เข้าใจบำเพ็ญฌาณภาวนา ฉะนั้นอย่าหลงใหลในทรัพย์สินของตนเองให้มากนักเพราะเมื่อเข้ายุคศิวิไลซ์ เงิน ทองจะไม่มีค่าเลยเพราะมนุษย์ยุคนั้นวัดกันที่ความดี ศีลธรรมบุญกุศลเท่านั้น ปีมะโรง พ.ศ.2555 ปีมะเส็ง พ.ศ.2556 ปีระกา พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 ปีกุน พ.ศ.2562


คำทำนายของสมเด็จพุทธาจารย์ (โต พรหมรังสี)
      รัชกาลที่1  ทายว่า มหากาฬ (ทำลายเพื่อน พี่น้อง)
      รัชกาลที่2  ทายว่า ฌานยักษ์ (ชำนาญเวทมนต์)
      รัชกาลที่3  ทายว่า รักมิตร (มีการค้าขายกับต่างชาติมากมาย)
      รัชกาลที่4  ทายว่า สนิทคำ (ออกบวช)
      รัชกาลที่5  ทายว่า จำแขนขาด (คือต้องยอมเสียดินแดนฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง
    และเขมร เพื่อป้องกันอธิปไตย)
      รัชกาลที่6  ทายว่า ราชโจร (เกิดสงครามโลกครั้งที่1 เกิดกลุ่มโจรมากมาย
  มีการตั้งกองเสือป่าครั้งแรกของไทย)
      รัชกาลที่7  ทายว่า ชนร้องทุกข์ (เกิดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย)
      รัฃกาลที่8  ทายว่า ยุคทมิฬ (พระเจ้าแผ่นดินถูกลอบปลงพระชนม์)
      รัชกาลที่9  ทายว่า ถิ่นกาขาว (มีฝรั่งเข้ามามากมาย นำเงินเข้ามาซื้ประเทศไทย
  ให้เกิดวิกฤตทางการเงิน)
      รัชกาลที่10  ทายว่า ศิวิไลซ์ (จะเหลือเฉพาะผู้มีบุญเท่านั้นที่รอดตายเป็นยุค ของพระศรีอริยะเมตไตรย)
 

 


พระคาถาบูชา พ่อ ร.5
(ธูป 9 ดอก ตั้งนะโม 3 จบ)
  พระสยามมิน ทะโร วะโร อัตตัง  พุทธะลังมิ อิติ อรหัง
  วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ  ปิโยวาเท มนุสานัง
  ปิโย พรหมานะ มุตตะโม   ปินัน หริยัง นะมามิหัง

 

 

          ข้าพเจ้าได้พบหนังสือแผ่นนี้เข้าด้วยความบังเอิญ เมื่ออ่านดูแล้วเกิดความเลื่อมใสในศรัทธาจึงได้พิมพ์แจกเป็นกุศลทาน ซึ่งใจความในหนังสือมีอยู่ว่า     วันหนึ่งในโบสถ์ของวัดศิริประสุประตินาถ ได้มีหลวงพ่อองค์หนึ่งได้นั่งสวดมนต์อยู่ในโบสถ์ของวัด ในเวลานั้นมีงูตัวหนึ่งได้เลื้อยออกมาจากหน้าพระพุทธรูปในโบสถ์ หลวงพ่อเมื่อได้เห็นงูตัวนั้นก็เกิดอาการกลัว หลังจากนั้น งูก็กลายเป็นมนุษย์ในรูปของพราหมณ์ แล้วก็พูดกับหลวงพ่อว่าเจ้าไม่ต้องกลัวและตกใจ เจ้าจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าคือพญานาคราช และได้จุติ ณ วัดแห่งนี้เพื่อบำบัดปัดเป่าความชั่วร้ายและคนบาปที่ทำกรรมไว้มากจะให้พินาศหายไปจากโลกนี้ และเจ้าจงประกาศให้คนได้รู้ทั่วว่า ผู้ใดนำเรื่องของข้าพเจ้าไปพิมพ์แจก 1,000 ใบ ภายใน 15-30 วัน มันผู้นั้นจะมีโชคลาภ มีความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมความปรารถนาทุกประการ  และผู้ใดได้รู้ได้อ่านอย่าคิดว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่เชื่อหรืออ่านแล้วฉีกทิ้ง มันผู้นั้นจะมีเรื่องและเกิดภัยพิบัติแก่คนผู้นั้น อ่านแล้วอย่าทิ้ง ให้พิมพ์แจกต่อๆไป (หรือเก็บไว้สวดมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว)


          จากนั้นมาหลวงพ่อองค์นั้นก็ได้พิมพ์แจก 1,000 ใบ หลังจากนั้นประมาณ 3-4 วัน ท่านก็ได้สำเร็จวิชาต่างๆ และคุณโกบินตะปราสาทคุปตาได้พิมพ์แจก 1,000 ใบ เขาก็ได้เงินทองที่หยิบยืมไปคืนมา อีกรายหนึ่งพิมพ์แจก 500 ใบ รายนี้เป็นชาวนา วันหนึ่งเขาไปไถนาได้พบไหใบหนึ่งมีเงินทองเต็มไปหมด ส่วนอีกรายก็ได้พิมพ์แจก 100 ใบ เขาถูกล็อตเตอรี่ 1 ล้านบาท อีกรายหนึ่งเป็นคนถีบสามล้อก็พิมพ์แจก 650 ใบ เขาก็เจอแจกันทอง อีกรายเป็นคนตกงานไปสมัครที่ไหนไม่มีใครรับ พอเขาพิมพ์แจก 3-4 วันเขาก็หางานทำได้ เป็นงานที่ดี และอีกรายได้อ่านแล้วไม่เชื่อฉีกทิ้ง หลังจากนั้นประมาณ 1-2 วัน ลูกชายเขาก็ตาย และอีกรายได้อ่านแล้วคิดจะพิมพ์แจก และผัดวันประกันพรุ่งจนเลยกำหนด ผู้นั้นเป็นพ่อค้าทำการค้าขายก็ขาดทุน และพ่อเขาก็มาตายจากไปอีกคน อีกรายหนึ่งก็พิมพ์แจก 1,000 ใบ ไม่กี่วันก็มีเงินทองแบบไม่น่าเชื่ออยู่ ก็มีเงินทองขึ้นมาเอง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาใบโบสถ์ในวัดศิริประสุนาถนี้ต้องคิดด้วยความสัตย์จริงและด้วยความศรัทธา และเชื่อถือจะเป็นผลดีต่อตนเอง


ข้าพเจ้าและครอบครัว
พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน
ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผล บุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาล ถึงบิดามารดาครูอาจารย์ ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำการงานทั้งหลาย  มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัญ ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้เทอญ


Last Updated on Saturday, 23 October 2010 01:10
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner