Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย วิดีโอ ประวัติ วัดวะภูแก้ว
วิดีโอ ประวัติ วัดวะภูแก้ว
Thursday, 15 March 2012 05:51

ประวัติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

  
 

 

หลวงพ่อพุธ  ฐานิโย
 

 

• พ.ศ. 2523
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย เริ่มดำเนินการก่อสร้างวัดวะภูแก้ว


• 15 – 21 ตุลาคม 2532
 จัดอบรมครูรุ่นแรก เป็นครูในเขตการศึกษา 11 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ที่รับผิดชอบงานปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียน
 
• 7 – 11 ตุลาคม 2533
 จัดอบรมนักเรียนรุ่นแรก เป็นนักเรียนโรงเรียนขามทะเลสอวิทยา
 
 
 
• 20 มกราคม 2541
 หลวงพ่อพุธ ฐานิโย วางศิลาฤกษ์ “อาคารบูรพาจารย์” (อาคารที่พักผู้เข้ารับอบรม)
 
• 20 มกราคม 2542
 นายสุรัฐ ศิลปอนันต์ ปลัดกระทรงศึกษาธิการ เปิดป้าย “ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ” นับเป็นศูนย์ที่ 2 ของประเทศ
 
• 12 กุมภาพันธ์ 2544
 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา
 
• 5 – 10 กันยายน 2545
 จัดโครงการสร้างภูมิคุ้มสนใจ สู้ภัยยาเสพติด รุ่นแรก
 
• พ.ศ. 2545
 จัดตั้งเป็น ศูนย์ครูภูมิปัญญาไทยด้านการพัฒนาจิต (สภาการศึกษา)
 
• 20 – 21 พฤศจิกายน 2548
 จัดสอบธรรมศึกษาตรี รุ่นแรก
 
• 27 กุมภาพันธ์ 2550
 มหาเถรสมาคม ประกาศตั้งเป็น สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด
 
• 25 กุมภาพันธ์ 2551
 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศให้วัดวะภูแก้วเป็น “หน่วยเผยแพร่ศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา”


Last Updated on Thursday, 15 March 2012 06:27
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner