Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
เชิญชม วิดีโอ อัศจรรย์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ
Wednesday, 16 May 2012 05:20

 

 "พระบรมสารีริกธาตุ" คือ พระธาตุส่วนต่างๆ ที่บังเกิดแต่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเฉพาะ และเป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระบรมศาสดา  เป็นปูชนียธาตุอันสูงค่าและศักดิ์สิทธิ์ควรแก่การสักการะบูชา  และเป็นสัญลักษณ์การดำรงอยู่ของพระพุทธศาสนา

 

 

"พระอรหันตธาตุ"  คือ  ธาตุส่วนต่างๆ ขององค์พระอริยสงฆ์ที่ปฏิบัติดี   ปฏิบัติชอบ  เมื่อสิ้นอายุขัยแล้วกระดูกส่วนต่างๆ   ได้แปรสภาพเป็นอัฐิธาตุซึ่งในเมืองไทยมีพระอริยสงฆ์หลายท่านที่บรรลุธรรมชั้นสูงจนอัฐิได้แปรเปลี่ยนเป็นพระธาตุ

 

 

  

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner