Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่อง "นกตัวสุดท้าย "
เชิญชม ภาพยนตร์สั้น เกี่ยวกับพุทธศาสนา เรื่อง "นกตัวสุดท้าย "
Friday, 13 July 2012 06:10

 

 

 

ภาพยนตร์สั้น Jariyatam Short Film ครั้งที่ ๒ ภายใต้หัวข้อ

“พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”  เพื่อส่งเสริมการผลิตภาพยนตร์สั้น  

อันมีเนื้อหาจรรโลงใจ และ สติปัญญา     ให้มีความสนใจศึกษาพระพุทธศาสนาและ

ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   ให้เกิดขึ้นแก่เยาวชน   ด้วยสื่อผสมสมัยใหม่

เกิดจิตสำนึก และ เห็นคุณค่าแห่งพระธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่เพียรพยายามบำเพ็ญบารมี จนได้ตรัสรู้ นับเป็นเวลาได้ ๒,๖๐๐ ปีแล้ว

 

ตอนที่  1
ตอนที่  2  (จบ)  สัมภาษณ์ผู้กำกับภาพยนตร์

 

 

 

 


Last Updated on Friday, 13 July 2012 06:17
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner