Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย การแสวงหาทางจิตวิญญาณ นิพพานแล้วไม่สูญ
การแสวงหาทางจิตวิญญาณ นิพพานแล้วไม่สูญ
Monday, 09 January 2012 07:34


รวมรูปภาพ สไลด์โชว์  ของหลวงพ่อพุธ ฐานิโย


 

     การใช้ชีวิตวัยหนุ่มในร่มกาสาวพัสตร์นั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่มีค่ามากที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับมนุษย์   เพราะวัยนี้เป็นวัยที่ชีวิตต้องการแทบทุกอย่างที่ศาสนาสอนว่าเป็นสิ่งเลวร้าย

 

          วัยนี้เป็นวัยที่ต้องการความรัก  แต่ศาสนากลับบอกว่า  "ที่ใดมีรัก  ที่นั่นมีทุกข์"    วัยนี้เป็นวัยที่ต้องสนใจเพศตรงข้าม  แต่ศาสนากลับบอกว่าความสนใจเช่นนั้นเป็นบาป   วัยนี้เป็นวัยที่สัญชาตญาณและความทะยานอยากที่จะแสวงหาและเสี่ยงสู้ชีวิตเยี่ยงคนหนุ่มพุ่งขึ้นถึงขีดสุด  แต่ศาสนากลับสั่งให้ระงับความต้องการเช่นนั้นอย่างเคร่งครัด

 

          ในฐานะที่เป็นมนุษย์  พระสงฆ์ก็คือคนคนหนึ่งที่มีเลือดเนื้อและมีความต้องการทุกอย่างตามที่ประสามนุษย์กำหนดให้เป็นไป  แต่ในฐานะที่เป็นสมาชิกของโลกแห่งพระธรรม  พระสงฆ์ก็มีพันธะที่จะต้องตอบโต้เพื่อเอาชนะความต้องการซึ่งเป็นผลมาจากการบงการของกิเลส

 

          หากจะเรียกการต่อสู้ยื้อยุดที่เกิดขึ้นในชีวิตของพระสงฆ์นั้นว่า "สงคราม"   สงครามนี้ก็หาใช่อะไรไม่   แต่เป็นสงครามระหว่าง "กิเลส" กับ "ธรรมะ"   ที่สอนให้ตอบโต้ผลผลิตทุกอย่างที่เป็นผลมาจากกิเลส

 

          ด้านหนึ่ง  พระสงฆ์คือชีวิตที่ปรากฏขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ  บนเส้นทางแห่งการแสวงหาทางจิตวิญญาณ   แต่อีกด้านหนึ่ง  พระสงฆ์ก็คือชีวิตที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานในสังสารวัฏ  สัญชาตญาณที่บรรจุอยู่ในชีวิตส่วนนี้เป็นผลสะสมของกิเลสที่พยายามจะรักษาการดำรงอยู่ของมันเอาไว้ให้เป็นอมตะ

 

          เวลานี้  สองด้านของชีวิตให้สมณเพศกำลังต่อสู้ยื้อยุดเพื่อเอาชนะกัน

 

          คำถามก็คือ  ชีวิตในโลกแห่งพระธรรมที่มีประวัติความเป็นมาเพียงไม่กี่สิบปี  จะเอาชนะกิเลสที่มีประวัติความเป็นมายาวนานหลายล้านปีได้หรือไม่ ... นับว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อย

 

          จริงอยู่...  สิ่งที่พยายามจะเอาชนะนั้น   ถ้าเป็นเรื่องของสัญชาตญาณที่ธรรมชาติกำหนดไว้แล้ว   ป่วยการที่มนุษย์พยายามจะสู้รบแต่สำหรับพระสงฆ์นั้น  หากเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรมอย่างถึงที่สุด   ท้ายที่สุดแล้วก็ย่อมมีศักยภาพพอที่จะเอาชนะสิ่งที่กิเลศ (หรือสัญชาตญาณ)  หยิบยื่นให้

 

          ณ อดีตอันโพ้นไกล   เราเคยมีพระพุทธเจ้า    มีพระปัจเจกพุทธเจ้า  และมีพระอรหันต์   สำหรับท่านเหล่านี้  เราสามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันได้เลยว่า  "ธรรมะเป็นฝ่ายชนะกิเลส"

 

          ณ ศตวรรษนี้   เรามีหลวงปู่มั่น...  หลวงตามหาบัว...  หลวงปู่บุญจันทร์...  หลวงพ่อพุธ...   และพระสงฆ์ที่น่าเคารพศรัทธาอีกหลายท่าน  ท่านเหล่านี้ก็คือตัวอย่างของผู้ที่มองเห็นความหวังในการที่มนุษย์จะเอาชนะกิเลส   และสามารถเอาชนะทุกสิ่งทุกอย่างตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ได้อย่างสิ้นเชิง

 

          ณ เวลานี้  ท่านเหล่านี้ไม่ได้อยู่กับเราแล้ว    ท่านกลายเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ซึ่งสมควรที่เราชาวพุทธจะต้องประดิษฐานไว้ในชีวิต  ท่านไม่เคยเรียกร้องปริมาณการนับถือ   แต่ปริมาณนั้นกลับเพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติ  เพราะความรักและมุ่งมั่นต่อพันธกิจที่ท่านทำต่างหาก  คือสิ่งที่เรียกร้องศรัทธาจากมหาชน

ที่มาจาก  หนังสือ "วินาทีบรรลุธรรม  พระอรหันต์มีจริง" เล่ม 5 


Last Updated on Tuesday, 10 January 2012 04:43
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner