Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศจีน
เชิญชม วิดีโอ หลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปสำคัญ คู่บ้าน คู่เมือง ของประเทศจีน
Friday, 15 February 2013 03:28

 

หลวงพ่อโตเล่อซาน อยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน

          พระพุทธรูป หมายถึง รูปที่สร้างขึ้นแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อให้ชาวพุทธได้กราบไหว้บูชา  และยังเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธ


          การสร้างพระพุทธรูปนั้น  อาจจะใช้การแกะสลักจากวัสดุต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น  หิน ไม้ งาช้าง  หรือวัสดุอื่นๆ   ปั้นหรือหล่อด้วยโลหะ  เป็นองค์ขนาดใหญ่พอที่จะวางบูชาได้   สำหรับรูปขนาดเล็กมักจะเรียกว่า พระเครื่อง อย่างไรก็ตาม ทั้งสองแบบสามารถเรียกว่า พระพุทธรูป ได้เช่นกัน

 

          พระพุทธรูปรูปแรกเกิดขึ้นในสมัยของพระเจ้ามิลินท์ หรือ  เมนันเดอร์ที่ 1 ชาวกรีกที่มาครอบครองแคว้นคันธาราช เมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 6 หรือ 2,000 ปีที่แล้วนั่นเอง

 

          พระพุทธรูปที่เกิดขึ้นครั้งแรกนั้นมีรูปแบบของพระพุทธรูปนี้ว่า แบบคันธาราช  มีลักษณะคล้ายเทวรูปที่พวกชาวกรีกนับถือกันในยุโรป   พระพุทธรูปแบบคันธาราชจึงมีใบหน้าเหมือนฝรั่งชาวกรีก   มีจีวรเป็นริ้วเหมือนเครื่องนุ่งห่มของเทวรูปกรีก   ต่อมาในภายหลัง ราวพุทธศตวรรษ ที่ 4-12 มีคตินิยมสร้างพระพุทธรูปเป็นขนาดเล็กๆ (พระเครื่อง) บรรจุไว้ในพุทธเจดีย์

 

          ก่อนจะมีพระพุทธรูปนั้น   ชาวพุทธก็ได้นำเอาสิ่งของ  ได้แก่ ดิน น้ำ และกิ่งก้านใบโพธิ์  จากบริเวณสังเวชนียสถาน 4 แห่ง คือ สถานที่ประสูติ (ลุมพินีวัน), ตรัสรู้ (พุทธคยา), ปฐมเทศนา (สารนาถ) และปรินิพพาน (กุสินารา) มาเก็บมาไว้เป็นที่ระลึกบูชาคุณพระพุทธเจ้า

 

          พระพุทธรูปเริ่มมีการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ระหว่าง พ.ศ. 500 ถึง 550 เมื่อชาวกรีก ที่ชาวชมพูทวีป (อินเดียโบราณ) เรียกชาวต่างแดนว่า "โยนา" หรือ "โยนก" โดยพระเจ้าเมนันเดอร์ที่ 1 หรือ พระเจ้ามิลินท์ กษัตริย์เชื้อสายกรีก  ยกทัพกรีกเข้ามาครอบครองแคว้นคันธาราช   (ปัจจุบันเป็นดินแดนของอัฟกานิสถาน) จากนั้นพระองค์ก็แผ่อาณาเขตไปทั่วบริเวณด้านตะวันตกเฉียงเหนือของชมพูทวีป และสร้างเมืองหลวงเป็นที่ประทับ ณ เมืองสากล (Sakala)

 

          หลังจากที่ได้พบพระสงฆ์ท่านหนึ่งนามว่า “นาคเสน”  จึงมีเรื่องราวแห่งการตั้งคำถามของพระเจ้ามิลินท์ต่อพระนาคเสน   จนทำพระเจ้ามิลินท์ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา (คำถามคำตอบปุจฉาวิสัชนา ซึ่งถูกเขียนบันทึกเป็นหนังสือและแปลเป็นภาษาต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงมาก เรื่องนี้ก็คือ มิลินทปัญหา - The Milinda Panha or The Questions of King Minlinda) ได้มีการสร้างสถาปัตยกรรม และประติมากรรมทางพุทธศาสนามากมายในแคว้นคันธาราช

 

          ในอดีตกาล  พระพุทธศาสนาไม่มีรูปองค์ไว้สำหรับกราบไหว้บูชา แต่เมื่อหลังจากพระพุทธเจ้าได้เสด็จปรินิพพานไปแล้ว ผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนา อยากจะมีสิ่งที่จะทำให้ระลึกถึง หรือเป็นสัญญลักษณ์ขององค์ศาสดา เพื่อที่จะเล่าขานถึงพุทธประวัติขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า  ที่ทรงศึกษาค้นคว้าหาทางดับทุกข์ และทรงชี้แนะสอนสั่งผู้คน ถึงการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงความเป็นอยู่ ที่ก่อให้เกิดความผาสุกในหมู่มวลมนุษย์  และสิ่งมีชีวิตในโลก

 

 ตอนที่  1  ภูเขาง๊อไบ้ 1 ใน 5 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ ของศาสนาพุทธ ในประเทศจีน

  
ตอนที่  2

  

ตอนที่ 3
          หลวงพ่อโตเล่อซาน อยู่ที่เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน ประเทศจีน เป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักบนหน้าผาที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีความสูงถึง 71 เมตร และใช้เวลาในการสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไห่ทง เป็นผู้ริเริ่มสร้างขึ้น ซึ่งอดีตก่อนสร้างองค์หลวงพ่อ ทุก ๆ ปี เมืองเล่อซานจะประสบกับอุทกภัย แต่ตั้งแต่เริ่มสร้างองค์หลวงพ่อโต จนกระทั่งสร้างเสร็จ  อุทกภัยที่เกิดทุกปีก็ได้ลดลงตามลำดับ จนปัจจุบันแทบจะไม่เกิดอุทกภัยอีกเลย

 

ตอนที่ 2
Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 01:48
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner