Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง ถ้ำหินทางพระพุทธศาสนาของจีน
เชิญชม วิดีโอ ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง ถ้ำหินทางพระพุทธศาสนาของจีน
Tuesday, 26 June 2012 06:26

 

 

 

 

    รวมรูปภาพ สไลด์โชว์  ถ้ำผาหลงเหมิน

 

 


ตอนที่  1

 

 

 
ตอนที่  2
ถ้ำผาหลงเหมิน ที่ลั่วหยัง (ถ้ำหินสลักประตูมังกร)

 

          ถ้ำผาหลงเหมิน เปรียบเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ ที่หลงเหลือจากอดีตระหว่างรอยต่อยุคราชวงศ์เหนือสู่ราชวงศ์ถังอันรุ่งเรือง เป็นหนึ่งในถ้ำผาที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความเลื่อมใสศรัทธาในศาสนาพุทธ ทั้งนี้ได้แสดงออกซึ่งผลงานศิลปะที่ให้แง่คิดในด้านลัทธิความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ซึ่งนับเป็นแหล่งรวมงานศิลปะการแกะสลักหินชั้นสูงอีกแห่งหนึ่งของชาติ

 

 

ทัศนียภาพส่วนหนึ่งของถ้ำผาหลงเหมินริมแม่น้ำอีเหอ

  ทัศนียภาพส่วนหนึ่งของถ้ำผาหลงเหมินริมแม่น้ำอีเหอ

        ลักษณะโดยทั่วไปของถ้ำผาหลงเหมิน ตั้งอยู่ระหว่างชะโงกผาอันสูงชันของหุบเขาหลงเหมินด้านตะวันตกและตะวันออก ซึ่งห่างจากตัวเมืองลั่วหยังไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร

 


        เนื่องจากหน้าผาทั้งด้านทิศตะวันตกและออกประจันหน้าเข้าหากัน เกิดเป็นทางน้ำไหลผ่ากลาง ภูเขาและแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์(แม่น้ำอีเหอ) การเดินทางไปมาสะดวก สภาพอากาศเหมาะสม นับแต่อดีตกาลมาจึงเป็นสถานที่ดึงดูดเหล่าปัญญาชนศิลปินให้มาเยือนไม่ขาดสาย นอกจากนี้ หินผาที่นี่ยังมีคุณภาพดีเหมาะกับงานแกะสลัก คนโบราณจึงเลือกถ้ำผาหลงเหมินเป็นสถานที่บุกเบิกงานแกะสลักถ้ำหิน

 

 

ภายในถ้ำวั่นฝอ มุมหนึ่งของถ้ำผาหลงเหมิน ที่เมืองลั่วหยาง

ภายในถ้ำวั่นฝอ มุมหนึ่งของถ้ำผาหลงเหมิน ที่เมืองลั่วหยาง

 

         ดังที่ทราบกันว่า ถ้ำผาหลงเหมินเป็นขุมทรัพย์ทางศิลปะของงานแกะสลักถ้ำหินอันโด่งดัง เทียบเคียงกับถ้ำผาม่อเกาคู ที่ตุนหวงในมณฑลกันซู่ และถ้ำผาหยุนกัง ที่ต้าถงในมณฑลซันซี ซึ่งล้วนสร้างขึ้นในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน ระหว่างยุคราชวงศ์เหนือเชื่อมต่อกับราชวงศ์ถัง ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ศาสนาพุทธในจีนมีวิวัฒนาการและเจริญขึ้นถึงขีดสุด

 

        กำเนิดของถ้ำผาหลงเหมินแตกต่างจากถ้ำผาหยุนกังตรงที่ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของจักรพรรดิ และยังได้รับการทะนุบำรุงจากจักรพรรดิทั้งในสมัยราชวงศ์เหนือเรื่อยมาจนถึงสมัยราชวงศ์ถัง โดยเฉพาะการบูรณปฏิสังขรณ์ และสร้างขึ้นใหม่ในสมัยราชวงศ์ถังระหว่างรัชสมัยของฮ่องเต้ถังไท่จง หลี่ซื่อหมิน และในสมัยพระนางอู่เจ๋อเทียน (บูเช็คเทียน) ดังนั้นจึงไม่เป็นเรื่องแปลกเลย ที่ถ้ำผาแห่งนี้จะใช้แรงงานคนในการก่อสร้างและบูรณะมากมาย กอปรกับได้รับการสนับสนุนเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือในการก่อสร้างอย่างเต็มที่


    และดังที่เห็นในปัจจุบัน ถ้ำผาหลงเหมินจึงมีงานเจาะสกัดหินชิ้นใหญ่มหึมาหลายชิ้น และยังเป็นแหล่งรวมงานศิลปะชั้นหัวกะทิในยุคนั้นด้วย 

 

รูปสลักงดงามเช่นนี้ ทำให้ถ้ำผาหลงเหมินได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามของศิลปะถ้ำอันเลื่องชื่อของจีน

รูปสลักงดงามเช่นนี้ ทำให้ถ้ำผาหลงเหมินได้รับการยกย่องเป็นหนึ่งในสามของศิลปะถ้ำอันเลื่องชื่อของจีน

 

 

          ถ้ำผาหลงเหมิน มีอายุใกล้เคียงกับถ้ำผาหยุนกังที่ต้าถง ราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้ (ค.ศ.471-477) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 1,300 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆอีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลัก 97,000 กว่าองค์

 

        และในจำนวนโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ มีถ้ำปิงหยัง วัดถ้ำเฟิ่งเซียน และถ้ำกู่หยัง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โบราณขึ้นชื่อของถ้ำผาหลงเหมิน

 

 

    เมื่อกล่าวถึงถ้ำปิงหยัง ซึ่งเป็นตัวแทนของผลงานศิลปะในยุคราชวงศ์เหนือ หรือ เป่ยวุ่ย(เว่ย) ค.ศ.386-512 ใช้เวลาในการเจาะสกัดหินสร้างสรรค์ขึ้นเป็นภาพที่เห็นในปัจจุบันรวม 24 ปี

 

 

          ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค์ โดยมีรูปสลักองค์พระศากยมุนีงดงามพิสุทธิ์เป็นพระประธาน สีพระพักตร์และอิริยาบถเปล่งประกายโดดเด่นท่ามกลางหมู่งานหินสลักทั้งมวล นับเป็นสุดยอดพุทธศิลป์ยุคกลางแห่งราชวงศ์เหนือ  ถ้ำผาหลงเหมิน มีอายุใกล้เคียงกับถ้ำผาหยุนกังที่ต้าถง ราว 1,500 ปี เริ่มก่อสร้างในรัชสมัยฮ่องเต้เสี้ยวเหวินตี้ (ค.ศ.471-477) ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง บูรณะ และต่อเติมยาวนานถึง 400 กว่าปี มีความยาวตั้งแต่เหนือจรดใต้ประมาณ 1 กิโลเมตร ปัจจุบันยังคงหลงเหลือถ้ำผาแกะสลักอยู่จำนวน 1,300 กว่าคูหา โพรงแท่นบูชา 2,345 ช่อง ศิลาจารึกสลักอักษรจีนและหมายเหตุบันทึกต่างๆอีก 3,600 กว่าหลัก รวมถึงเจดีย์พุทธ 50 กว่าแห่ง พระพุทธรูปสลัก 97,000 กว่าองค์

 


    และในจำนวนโบราณวัตถุสถานเหล่านี้ มีถ้ำปิงหยัง วัดถ้ำเฟิ่งเซียน และถ้ำกู่หยัง ซึ่งถือว่าเป็นสถานที่โบราณขึ้นชื่อของถ้ำผาหลงเหมิน

 

    เมื่อกล่าวถึงถ้ำปิงหยัง ซึ่งเป็นตัวแทนของผลงานศิลปะในยุคราชวงศ์เหนือ หรือ เป่ยวุ่ย(เว่ย) ค.ศ.386-512 ใช้เวลาในการเจาะสกัดหินสร้างสรรค์ขึ้นเป็นภาพที่เห็นในปัจจุบันรวม 24 ปี

 

    ภายในประดิษฐานพระพุทธรูป 11 องค์ โดยมีรูปสลักองค์พระศากยมุนีงดงามพิสุทธิ์เป็นพระประธาน สีพระพักตร์และอิริยาบถเปล่งประกายโดดเด่นท่ามกลางหมู่งานหินสลักทั้งมวล นับเป็นสุดยอดพุทธศิลป์ยุคกลางแห่งราชวงศ์เหนือ

 

ภายในถ้ำปิงหยัง ขวามือเป็นรูปสลักนูนบนผนังถ้ำที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

ภายในถ้ำปิงหยัง ขวามือเป็นรูปสลักนูนบนผนังถ้ำที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน

 

          นอกจากนี้ยังมีสิงโตหินสลักคู่ พระสาวก และพระโพธิสัตว์ ประดับอยู่เป็นคู่ด้านหน้าพระประธาน รูปสลักพระโพธิสัตว์พระพักตร์เปี่ยมด้วยความเมตตาอารี เส้นสายอ่อนหวานนุ่มนวล ที่ผนังถ้ำยังตกแต่งไปด้วยรูปสลักนูนพระสาวก และพระโพธิสัตว์อีกจำนวนมาก ล้วนมีชีวิตชีวาเหมือนจริง ที่เพดานก็แกะสลักเป็นรูปเซียนและเทพธิดา

 

ภาพสลักนูนบนผนังถ้ำชุด 'พิธีกรรมทางพุทธศาสนา' ในถ้ำปิงหยัง

ภาพสลักนูนบนผนังถ้ำชุด 'พิธีกรรมทางพุทธศาสนา' ในถ้ำปิงหยัง

 

          และสิ่งที่ข้ามไปไม่ได้ คือ ภาพสลักนูนบนผนังถ้ำปิงหยัง ซึ่งเป็นรูปจักรพรรดิเสี้ยวเหวินตี้และไทเฮาขณะทรงประกอบพิธีทางศาสนา เป็นภาพสลักนูนที่งดงามมีชื่อของถ้ำแห่งนี้ ทั้งชุดประกอบด้วยภาพสลักนูนขนาดใหญ่ 2 ชิ้น วางตามแนวนอนบนผนังถ้ำ

 


    เนื้อหาภาพเป็นฉากการเสด็จประกอบพิธีกงเต็กแด่พระชนกและพระชนนีของพระองค์ ซึ่งภาพสลักนูนของถ้ำผาหยุนกังชุดนี้ ส่วนหนึ่งถูกลักลอบไปขายนอกประเทศในปี 1933 และปี 1934 ที่เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะในนครนิวยอร์ค เป็นภาพจักรพรรดิเสี้ยวเหวินตี้แห่งราชวงศ์เหนือทรงประกอบพิธีทางศาสนา และอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาพพระมเหสีเหวินเจาทรงประกอบพิธีทางศาสนา เก็บอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะแคนซัส ซีตี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลจีนมีการเคลื่อนไหวสืบนำโบราณวัตถุจากถ้ำผาหยุนกังกลับคืนมาตุภูมิแล้วบางส่วน


 

 วัดเฟิ่งเซียน โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดบริเวณถ้ำผาหลงเหมิน

วัดเฟิ่งเซียน โบราณสถานที่ใหญ่ที่สุดบริเวณถ้ำผาหลงเหมิน

 

    ในกลุ่มโบราณวัตถุนี้มีพระพุทธรูปพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นผลงานชิ้นเอกเลิศล้ำที่สุด ความสูง 17.14 เมตร พระเศียรสูง 4 เมตร พระกรรณยาว 1.9 เมตร พระพักตร์อิ่มเอิบสมบูรณ์ พระวรกายอวบอัดคลาสสิก แววพระเนตรแห่งอัจฉริยภาพแฝงด้วยความเมตตาการุณย์หลบลงต่ำ มองสู่เบื้องล่างได้ระยะพองาม ประสานพอดีกับสายตาของผู้มาสักการบูชาที่มองเงยขึ้นเบื้องบนสู่องค์พระ ก่อเกิดพลังศรัทธาขึ้นในกุศลจิตของผู้นั้น นับเป็นเสน่ห์ของศิลปะสมัยราชวงศ์ถังที่หาชมได้ยากเกินพรรณนา


    และสำหรับถ้ำกู่หยัง ซึ่งเป็นถ้ำที่สร้างขึ้นแรกสุด ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมาย ตามผนังถ้ำทางทิศเหนือและใต้มีโพรงแท่นบูชาพระพุทธรูป 3 ชั้น พระพุทธรูปภายในโพรงเหล่านี้บ้างสลักเป็นรูปพระศากยมุนี บ้างเป็นรูปพระศรีอาริย์ฯในอิริยาบถต่างๆกัน


    ยังมีการแกะสลักอักษรจีนบอกชื่อหัวข้อ นามช่างแกะ เดือนปีและเหตุที่มาในการสร้างงาน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ต่องานค้นคว้าด้านอักษรศิลป์ (ลายมือพู่กันจีน) และงานแกะสลักหินในสมัยราชวงศ์เหนือที่ทรงคุณค่ายิ่ง

 

รูปสลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถ้ำวัดเฟิ่งเซียน

รูปสลักพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ถ้ำวัดเฟิ่งเซียน

 

          ทั้งนี้หินสลักอักษรจีนเหล่านี้ถูกเรียกรวมกันว่า ‘หินสลักอักษรศิลป์หลงเหมิน 20 ชิ้น’ ซึ่งเป็นโบราณวัตถุสมัยราชวงศ์เหนืออันล้ำค่าของถ้ำผาหลงเหมิน โดยหินสลักจำนวน 19 ชิ้นเก็บรักษาอยู่ในถ้ำกู่หยัง อีกชิ้นหนึ่งอยู่ในถ้ำผาฉือเซียง

 

    ชิ้นงานทั้งหมดนี้ได้บันทึกลายมือพู่กันจีนตัวอักษรในสมัยนั้น ซึ่งมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม เรียบง่าย มีลีลาคล้ายอักษรลี่ซู เนื่องจากพัฒนามาจากพื้นฐานตัวอักษรลี่ซูจากสมัยฮั่นและจิ้น ขณะเดียวกัน ก็มีลักษณะเป็นแบบแผนเช่นเดียวกับอักษรตัวบรรจงข่ายซู ตัวอักษรบนหินสลักเหล่านี้กลายมาเป็นตัวแทนของ ‘อักษรศิลาวุ่ย’ (เว่ยเปย) ซึ่งมีบทบาทต่อประวัติศาสตร์และการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของตัวอักษรจีนอย่างยิ่ง

 

 

'อักษรศิลาวุ่ย(เว่ย)' บนศิลาจารึกที่ถ้ำผาหลงเหมิน ขวามือเป็นภาพพิมพ์จากของจริงส่วนที่แรเงา

'อักษรศิลาวุ่ย(เว่ย)' บนศิลาจารึกที่ถ้ำผาหลงเหมิน ขวามือเป็นภาพพิมพ์จากของจริงส่วนที่แรเงา 

 

 

         ในแง่คุณค่าทางศิลปะแล้ว ถ้ำผาหลงเหมินแฝงไว้ด้วยงานศิลปะที่ผสมผสานขึ้นจากศิลปวัฒนธรรมจากหลายฝั่งหลายฝ่าย โดยรับอิทธิพลจากศิลปะจากแดนไกลอย่างศิลปะอินเดีย และยังรับอิทธิพลจากรูปแบบเฉพาะตัวของ ‘ศิลปะถ้ำหยุนกัง’ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดศิลปะถ้ำของจีนขนานแท้ รวมไปถึงวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจากราชวงศ์ฮั่นในยุคก่อนด้วย

 

        ถ้ำผาหลงเหมินไม่เพียงเป็นภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงจากรุ่งเรืองแล้วเสื่อมโทรม แห่งพุทธศาสนาในจีน นับตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 5 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 10 เท่านั้น ยังสะท้อนให้เห็นถึง เสี้ยวหนึ่งของการเจริญเติบโตทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของจีนในยุคสมัยนั้นด้วย

 

รูปสลักยักษ์บนผนังถ้ำวัดเฟิ่งเซียนด้านทิศเหนือ

รูปสลักยักษ์บนผนังถ้ำวัดเฟิ่งเซียนด้านทิศเหนือ

 

       ถ้ำผาแห่งศรัทธานี้ได้ผ่านกาลเวลามาหลายชั่วอายุคน ตลอดเวลาพันกว่าปีที่อวดโฉมเย้ายวนอยู่เหนือสายน้ำท่ามกลางช่องเขาใหญ่ ย่อมไม่อาจต้านทานการถูกทำลายลง ทั้งโดยธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ใจทมิฬ

 

    โบราณวัตถุที่ยังคงเหลืออยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆ  มีไม่มากแล้ว ภายหลังบอบช้ำจากขบวนการลักลอบโบราณวัตถุไปขายช่วงก่อนและหลังทศวรรษที่ 30 แห่งศตวรรษที่แล้ว รัฐบาลจีนได้ตื่นตัว จัดการวางมาตรการป้องกันความปลอดภัย ตลอดจนใช้ความพยายามอย่างมาก ในการนำเทคโนโลยีชั้นสูงมาช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพโบราณวัตถุที่ยังหลงเหลืออยู่ ด้วยความหวังที่จะเห็นถ้ำผาหลงเหมิน ดำรงคุณค่าความเป็นมรดกของชาติและสากลอย่างสง่างามต่อไป

 

 

 

 สลด

สลด

 

 

    ข้อมูล

    มรดกโลกทางวัฒนธรรม ปี ค.ศ.2000


    ที่ตั้ง – ชานเมืองลั่วหยัง ห่างไปทางใต้ 12.5 กิโลเมตร ในมณฑลเหอหนัน


    สร้างเมื่อ – ยุคราชวงศ์เหนือ รัชสมัยจักรพรรดิเสี้ยวเหวินตี้ (ค.ศ.471-477)


    อาณาเขต – ความยาวจากเหนือจรดใต้ 1 กิโลเมตร


      ข้อมูลท่องเที่ยว

    ถ้ำผาหลงเหมินอยู่ห่างไปทางใต้ของเมืองลั่วหยัง 13 กม. เดินทางเข้าสู่เมืองลั่วหยังสามารถโดยสารรถไฟหรือเครื่องบินภายในประเทศ จากนั้น โดยสารรถประจำทางหมายเลข 81,53,60 จากตัวเมือง สามารถเดินทางถึงบริเวณเขตท่องเที่ยวถ้ำผาหลงเหมิน


    ราคาบัตร 80 หยวน สามารถเข้าชมถ้าผาหลงเหมิน สวนไป๋ (白园) ที่ตั้งสุสานไปจีว์อี้ (白居易墓) และวัดเซียงซัน (香山寺) ถ้ำผาหลงเหมินเปิดเวลา 7:30-18:30 น.(เวลาปรกติ) 7:30-17:30 (ฤดูหนาว)


    สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

    วัดไป๋หม่า (วัดม้าขาว 白马寺) ราคาบัตร 35 หยวน เปิดเวลา 7 : 30 - 17 : 30 น. วัดเส้าหลิน (少林寺 ห่างจากเมืองลั่วหยัง 80 กม.) ราคาบัตร 40 หยวน (เดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายวัดเส้าหลิน ใช้เวลา 2 ชม. ราคาตี๋วราว 20 หยวน ขึ้นรถที่หน้าสถานีรถไฟเมืองลั่วหยัง) เมืองไคเฟิง (ห่างจากเมืองลั่วหยัง 201 กม.)

 

 


Last Updated on Tuesday, 05 March 2013 01:52
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner