Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ คนหนุ่มสาวเวียดนาม
เชิญชม วิดีโอ คนหนุ่มสาวเวียดนาม
Thursday, 02 August 2012 02:45

 

 

 

          นักศึกษาเวียดนามกว่า 80%  ใช้ชีวิตเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย   เรียนหนัก  ทำงานหนัก และรับผิดชอบชีวิตตัวเองมาก   รากฐานทาสังคมเวียดนาม  เป็นสังคมที่ใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  ชอบการแข่งขันทางวิชาการ  จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน

 


 

 

 

          สร้างครู  สร้างคน

          เด็กๆ เวียดนามมีความมุ่งมั่นตั้งใจสูงในการเรียน  ความมีระเบียบวินัย  ความกล้าแสดงออก  และความสดใสมีชีวิตชีวา   ครูเวียดนามเป็นอาชีพที่มีเกียรติ  รัฐสนับสนุนใฟ้ผู้ที่เรียนครูเรียนฟรีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 


Last Updated on Thursday, 02 August 2012 03:31
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner