Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย วัคซีนชีวิต ฉีดได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
วัคซีนชีวิต ฉีดได้ที่ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว จ.นครราชสีมา
Tuesday, 16 August 2011 03:56

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว ต.มะเกลือใหม่ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต     โปรด ติดต่อ  ดร.ดาราวรรณ  เด่นอุดม   
โทร.  086-872-2275, 085-200-9575
หรือ  นายวิโรจน์  จงขวัญยืน  โทร. 081-905-4000
 

 ต้องการฉีดวัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

 ต้องการฉีดวัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

 ต้องการฉีดวัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575

 

ต้องการฉีด วัคซีนชีวิต  โปรดติดต่อ ดร.ดาราวรรณ เด่นอุดม  โทร. 086-872-2275, 085-200-9575
Last Updated on Tuesday, 27 March 2012 11:05
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

ร้านจักรวาลอ๊อกซิเย่น

Banner

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner