Home เรื่องเล่าตอนเข้าค่าย เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ธรรมบรรยาย โดย ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์
เชิญชม วิดีโอ พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ธรรมบรรยาย โดย ศ.ดร.พระธรรมโกศาจารย์
Tuesday, 22 May 2012 01:38

 

 

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร,
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคนปัจจุบัน,
เจ้าคณะภาค 2 และคณะเลขานุการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

 ธรรมบรรยาย พุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ณ  เอ็มซีซี ฮอลล์  ชั้น 3   เดอะมอลล์  นครราชสีมา
ในมหามงคลสมัยที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้นในโลก ครบ 26 สัมพุทธศตวรรษ
วันที่  20 พฤษภาคม 2555

 

 

 


ตอนที่  1

 

 

 

 


ตอนที่  2

 

 

 

 

 


ตอนที่ 3ตอนที่ 4

 

 

 

 

 ตอนที่ 5  (จบ)

 

 


Last Updated on Tuesday, 22 May 2012 05:29
 

ค้นหา (พิมพ์คำที่ต้องการค้นหา แล้วกดปุ่ม Enter)

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

Banner

เข้า Facebook ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว

Banner

แห่เทียนพรรษา 2558

Banner

ฐานิยปูชา 2556

Banner

www.thaniyo.net

Banner

ฐานิยปูชา 2555

Banner

เชิญชม วิดีโอ การแสดงธรรมของ หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

วัดป่าสาลวัน

Banner

หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

Banner

palungdham.com

Banner

ฐานิยปูชา 2553

Banner

visitwallpapers.com

Banner

สำรวจความคิดเห็น

เหตุผล สำคัญที่สุด ในการเข้ารับการอบรมพัฒนาจิต ที่วัดวะภูแก้ว ?
 

แบบสำรวจความคิดเห็น

วัดวะภูแก้วควรปรับปรุงเรื่องใดมากที่สุด
 

แบบสำรวจ

พระสงฆ์ในทัศนะของท่าน ?
 

โปรดแสดงความคิดเห็นของท่านได้ที่สมุดเยี่ยม

Banner